Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
2641Unterscheidungsmerkmalayırt edici özellik
2642unterscheidbarayırt edilebilinen
2643differenzierbarayırt edilebilir
2644Unverwechselbarkeitayırt edilememezlik
2645Differenzierungayırt etme
2646unterscheidenayırt etmek
2647Vorbestellungayırtım
2648bestellenayırtmak
2649wideraykırı
2650Querdenkeraykırı düşünen
2651widersprechenaykırı olmak
2652Widrigkeitaykırılık
2653Heiligenscheinayla
2654untätigaylak
2655herumlungernaylak aylak dolaşmak
2656lungernaylaklık etmek
2657Monateaylar
2658monatelangaylarca
2659monatlichaylık
2660Monatskarteaylık bilet
2661Monatseinkommenaylık gelir
2662Monatsmieteaylık kira
2663Monatsrateaylık taksit
2664Monatslohnaylık ücret
2665Monatsbeitragaylık ücreti
2666besoldenaylık vermek
2667Gehaltsempfängeraylıklı
2668Spiegelayna
2669Spiegelsaalaynalı salon
2670ditoaynen

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir