Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
8761meistgelesenen çok okunan
8762Bestselleren çok satanlar
8763meistverkauften çok satılmış
8764meistbefahrenen çok sürülen
8765meistbesuchten çok ziyaret edilen
8766höchstensen fazla
8767spätestensen geç
8768jüngsten genç
8769schönsten Gedichteen güzel şiirler
8770bis auf den i punkten ince noktasına kadar
8771besten iyi
8772bester Freunden iyi arkadaş
8773Spitzenkochen iyi aşçı
8774Optimierungen iyi biçime getirme
8775Spitzenspielerinen iyi oyuncu
8776Bestleistungen i̇yi performans
8777optimalen iyi şekilde
8778Bestzeiten iyi zaman
8779allerbesten iyisi
8780schleunigsten kısa zamanda
8781Zweifelsfallen kötü ihtimal
8782schlimmstenfallsen kötü ihtimalle
8783minimalen küçük
8784Minimumen küçük değer
8785obenanen önde
8786Lieblingsfilmen sevdiği film
8787Lieblingstieren sevdiği hayvan
8788Lieblingsgetränken sevdiği içecek
8789Lieblingssporten sevdiği spor
8790Lieblingsessenen sevdiği yemek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir