Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
18421wegjagenkovalamak
18422Hülsenkovan
18423Cowboykovboy
18424Wildwestfilmkovboy filmi
18425Cowgirlkovboy kız
18426Ausweisungkovma
18427vertreibenkovmak
18428austreibenkovmak çıkarmak
18429rausfliegenkovulmak
18430Buchtkoy
18431Gemarkungköy arazisi
18432Dorfkernköy çekirdeği
18433Bauernbrotköy ekmeği
18434Dorffestköy festivali
18435Dorfjugendköy gençliği
18436Dorfbildköy görüntüsü
18437Dorfzentrumköy merkezi
18438Dorfplatzköy meydanı
18439Pfarrerinköy rahibesi
18440Tälerkoyak
18441Dörfchenköycük
18442auf dem Landköyde
18443Landfluchtköyden kente göç
18444Bauerköylü
18445Bauernaufstandköylü ayaklanması
18446Dorfschönheitköylü güzeli
18447Bauernkriegköylü savaşı
18448rustikalköylü tarzında
18449Bauernschaftköylüler
18450Abstellflächekoyma yeri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir