Fizik - XML


IDTerimAçıklama
661döngenİki ve daha çok kütleden oluşan bir nesnenin, örneğin bir özdeciğin kütle özeği çevresinde dönen bir yapı olarak işlenmesi.
662döngüKuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik döngü, kuvvet ile yerlem yönlecinin yönleçsel çarpımına eşittir.
663dönmeBir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
664dönme devinimiBir nesnenin bir nokta ya da bir eksen çevresinde dönmesi.
665dönme ekseniBir buzsul birim gözesi içinde bir doğrultu buzsul öğecikleri bu doğrultuyu eksen alarak düzlem çokgenler oluşturacak biçimde dizilmişlerdir.
666dönme haliÖzdeciklerin, bir eksenleri çevresindeki devinim durumu bu durumun nicemsel değişimi dönme izge çizgileri oluşmasına yol açar.
667dönme izgesi1. Özdeciklerin dönme geçişlerinden kaynaklanan kızılaltı bölgedeki kuşak izgeleri. 2. Dönen bir buzsulun üzerine düşen bir X-ışını demetinin buzsul örgüsünde kırımıma uğrayarak verdiği izge.
668dönüştüreçBir dalgalı akınını erkesini değiştirmeden gerilimini değiştirmeye yarayan irkilimle çalışır aygıt.
669dönüştüreç bağlaşımıElektriksel erkeyi bir dönüştüreç aracılığıyla bir çevrimden ötekine aktarma.
670dönüştüreç ikinciliDönüştürecin bir yüke bağlanmış ikincil akım sarımı dönüştürecin güç çıktı sarımı.
671dönüştürümBelirli bir süreçle bir noktaya başka bir noktanın karşı getirilmesi.
672dönüşül açıIşıkta, iç tam yansımanın tümüyle gerçekleştiği en küçük geliş açısı.
673dönüşül basınçDönüşül sıcaklıktaki bir özdeğin doygun uçun basıncı.
674dönüşül büyüklükBar çekirdeksel tepkileşimlikte, zincirleme tepkileşimi ayakta tutmak için gerekli yansıtıcı ve çekirdeksel özdek büyüklüğü.
675dönüşül erkilBir öğeciği uyarmak ya da üşerleştirmek için gerekli en küçük erkil.
676dönüşül hızDönen bir dingilin, dirik olarak kararsız duruma geldiği hız bu hızda, dönmeden ileri gelen yinelenen sarsıntılar tedirgin edici kuvvetlerin ortaya çıkmasına yol açar.
677dönüşül kütleKendi kendine bir zincir tepkileşimi sürdürmeye yeterli ışımetkin özdek tutarı.
678dönüşül noktaSıvı ve uçun evreleri arasındaki sınır çizgisinin yok olduğu, sıvının ve uçunun doğabilimsel özelliklerinin özdeşleştiği nokta.
679dönüşül oylumBir sıvının ya da bir uçunun bir gramının dönüşül sıcaklık ve basınç altında kapladığı oylum.
680dönüşül sıcaklık1. Bir özdağın sıvı olarak bulunabileceği en yüksek sıcaklık, ya da bir uçunun daha yukarı sıcaklıkta hiçbir basınç etkisiyle sıvılaştırılamayacagı sıcaklık. 2. Bir metalde iç dönüşümlerin oluştuğu sıcaklık. 3. Mıknatıssal ördeklerin maknatıslığını yitird
681dönüşül sönümDenge konumu yöresindeki salınımların dönemsel niceliğini yitirecek ölçüde söndürülmesi.
682dönüşüm oranıBir dönüştürecin birincil ve ikincil sargılarının sarım sayıları oranı.
683dönüşüm yarı-yaşamıIşımetkin bir özdeğin çekirdeklerinin başka bir çekirdeğe dönüşerek tam yarıya düşmesi için geçen süre.
684dördülTüm kıyıları eşit ve açıları dik olan dörtgen.
685dört-ucayKarşıt yükleri ters durmuş, koşut iki özdeş çiftucaydan oluşan bir yapı.
686dört-üşekYüksek sıklık yükselticisi olarak kullanılan, üst-üşek, alt-üşek, kafes ve yapraktan oluşan, havası boşaltılmış kapalı cam boru.
687dörtkollu öğecikDört değerli bir öğeciğin değerlik bağlarının çekirdekten dörtyüzlünün dört köşesine doğru eşit açılarla yöneldiği yapı
688dörtlü noktaBir özdeğin dört evresinin dengede olduğu sıcaklık.
689dörtlü yönleçBir t zamanı ile üç-boyutlu uzaydaki r yerleminin verilmesi ile tanımlanan yönleç.
690dövülgenlikAltın, gümüş, çinko gibi çekiçleme, çekme, merdaneden geçirme gibi işlemlerle biçim değiştirebilme özelliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir