Fizik - XML


IDTerimAçıklama
811engelBir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici erkil sınırı.
812engel katmamBir geçişi ya da bir göçü önleyici ince katman.
813enine dalgaTitreşen niceliğin, yayılma doğrultusunla dik yöneldiği dalga.
814enlemlerYeryuvarının eşlek düzlemine koşut düzlemlerle arakesitleri olan çemberler. Bunlar eşlek düzleminden iki yana uzaklıkları açısal olmak üzere, 0°'den 90°ye dek sayılır.
815ereyBir f (x) işlevinin x değişkeni bir a değerine yaklaştığı sırada işlevin vardığı sınır değer.
816erimeBir katının katı evresinden ısı ve basınç etkisiyle sıvıya dönüşümü.
817erime noktasıBir katının sıvılaştığı sıcaklık derecesi.
818eriyikbk. çözelti.
819erkeDoğada çeşitli hallerde görünen iş yapabilme yeteneği. Değişlik yollarla bir türünden ötekine dönüşebilen bellibaşlı erke türleri erkil, devimsel, elektriksel, ısıl, ışıl, kimyasal, çekirdeksel erkelerdir.
820erke aktaranıUyarılmış hal erkesinin bir özdecik içinde, bir eksicikten ötekine ya da özdecikten özdeciğe taşınanı.
821erke dağılımıIşıyan akımmıknatıssal erkenin, dalga boylarına düşen tutarlarımı gösteren dağılım işlevi bu dağılımı gösteren eğri.
822erke dönüşümüErkenin bir durumdan bir başkasına, örneğin, elektrikselden ısıl erkeye dönüşümü.
823erke düzeyiBir öğeciğin ya da bir çekirdeğin nicemler kuramına göre iç erke değerlerine uyan belirli erke düzeyleri.
824erke eşbölüşümüIsıl dengedeki bir doğabilimsel yapıda, erkinlik derecesi başına düşen erkenin özdeş ve kT/2'ye eşit oluşu.
825erke kortunumu yasasıYalıtılmış, bir dizgede toplam erkenin değişmediğini, erkenin yoktan yaratılamayacağını ve yok edilemeyeceğini belirten yasa.
826erke nicemiBir öğeciğin bir halden başka birine geçtiği sırada saldığı ya da soğurduğu erke tutarı. Bu genellikle bir ışılcık erkesine eşittir.
827erke yitimiErkenin yararlanılamaz biçimlere dönüşümü.
828erkilKütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan birlim kütleyi sonsuzdan, belirli bir noktaya getirebilmek için gerekli işle ölçülen erke değeri.
829erkil deşiğiBir noktadaki elektriksel erkilin, çevresindeki tüm noktalardan düşük olması.
830erkil engeliBir alan içinde devinen yüklü bir parçacığın devimsel erkeyle aşamadığı enkil duvarı.
831erkil erkeBir dizgenin konumu ya da hâliyle ilgili, dizgeyi bu konuma, bu biçime getirmek için yapılan işe eşit erke.
832erkim eksicikBir özdekte bulunan, ancak bir öğeciğe sürekli olarak bağlı olmayan ve özdek içinde bir gerilim bayırlığı engeli ile karşılaşmayan eksicik.
833erkinHiçbir biçimde herhangi bir koşula bağlı olmayan, özgür olan.
834erkin düşüşBir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
835erkin erkeBir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve kullanılır işe çevrilebilen erke.
836erkin kökçeBir özdeciğe bağlı olsa da kimyasal bir tepkileşim boyunca, ya da geçici olarak bağımsız duruma geçebilen öğecikler kümesi.
837erkin salınım1. Cismin denge konumundan ayrılması ile doğan geri çağırıcı kuvvetin etkisinde oluşan salınım. 2. Sıklığı çevrimin elektriksel birleşimine bağlı olan dalgalı akım.
838erkin titreşimBir cismin bir dış kuvvet olmaksızın, iç denge kuvvetleri etkisinde, doğal sıklığı ile yaptığı titreşim.
839erkin yükBir iletken ya da yalıtkan yüzeyinde özdeğe bağlı olmadan özgürce devinebilir yük.
840erkinlik derecesiBir dizgenin halini belirleyen değişkenler sayısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir