Fizik - XML


IDTerimAçıklama
991girim katsayısı1. Bir sıvının, ıslattığı bir katı içine sızımının ölçüsü. 2. Bir çekirdek tepkileşiminde gelen parçacığın çekirdeksel erkilden geçebilme olasılığı.
992girimölçer1. Yogruk katıların sertliğini ölçmeye yarayan aygıt. 2. X-ışınlarının sertliğini ölçen aygıt.
993girişimBir noktaya ulaşan birden çok dalganın o noktada uyardıkları yönleçsel etkilerin bir birleşke oluşturmaları bu birleşke, sıfırla toplam arasında değerler alır.
994girişim saçaklarıIşığın ya da başka bir dalganın girişimi sonucu ortaya çıkan karanlık ve aydınlık çizgiler.
995göbekAkımsal mıknatısların kangallarının sarıldığı yumuşak demirden, çoğu zaman halka biçimli parça.
996gök doğabilimiUzaydaki özdecik ve öğeciklerden gelen izgelerin çözümlemesine dayanarak, gökcisimlerinin doğabilimsel özelliklerini inceleyen gökbilim dalı.
997gök işleybilimiGökcisimlerindn ağınım etkisi altındaki devinimlerini inceleyen bilim dalı.
998gökbilimGökcisimlerinin uzaydaki durumlarını, devinimlerini, doğabilimsel - kimyasal yapılarıyla inceleyen bilim dalı.
999gökgözlerGökcisimlerini büyüterek ayrıntılarını gösteren, mercek ve aynalardan oluşmuş ışıksal gözlem aygıtı.
1000göktaşıUzaydan gelen ve yerin uçunyuvarına girince sürtünme yüzünden akkorlaşan kütle.
1001gölgeölçerBir ışılyaprakta ışık, X-ışınları, gama ışınları vb. etkenlerin oluşturdukları izgenin gölge yoğunluğunu ölçmeye yarayan aygıt.
1002göreliGörelilik kuramı uyarınca görelilik kuramını ilgilendiren.
1003görelilik kuramıIşığın yayılma hızının, kaynağın ve gözlemcinin devinimime bağlı olmadığı ve evrensel bir değişmez sayı olduğu varsayımına dayanan, özellikle Einstein'in geliştirdiği çağdaş kuram. Birbirlerine göre düzgün doğru devinimde bulunan iki yerlem çatkısından bi
1004göresizGörelilik kuramı dışında olan, Newton doğabilimi kurallarına uyan.
1005görgülYalnızca gözlem ve deney sonuçlarına dayanan.
1006görme sürerliğiGözün ağ katmanının bir görüntüyü, uyarının kesilmesinden 1/16 sn. sonrasına değin koruyabilmesi.
1007görselGörme işlemi ile ilgili.
1008görüIşığın, gözün ağkatmanını uyarmasıyla başlayan ve görme işlemiyle bilinçlenen dirimbilimsel süreçler dizisi.
1009görümötesi ışınlarIşık izgesinin görünür sıklıklar dışında kalan kesimleri.
1010görüngüselOlayları, iç yüzünü ve temelindeki nedenleri düşünmeksizin dış görünümleri ile incelemeye ilişkin.
1011görüntüBir nesnenin çeşitli noktalarından çıkan ışık ışınlarının, bir ışıksal dizgeden geçtikten sonra oluşturdukları biçim.
1012görünür çapBir gözlemcinin yıldız çapının uçlarını gözlediği doğrultular arasında kalan açı.
1013görünür genleşme katsayısıBir sıvının gerçek genleşme katsayısından, bulunduğu kabın oylumsal genleşme katsayısının çıkarımı ile bulunan sayı.
1014görünür güçBir dalgalı akım çevriminde, etkin yük-süren kuvvet ile etkin akımın çarpımı olarak tanımlanan güç.
1015görünür ışınımAkımmıknatıssal izge içinde kırmızıdan mora değin giden ışınım kuşağı.
1016görünür izgeBeyaz ışık izgesinin mor ile kırmızı arasındaki görünür renkler kuşağı.
1017görünürlükYoğun siste görünebilen 15-20 metreden, 50 km'ye değin giden değişik görüş uzaklıkları içki hava duruluğu ölçüsü.
1018görünürlük çarpanıVerilen dalga boydaki görünür ışınım akısının, gelen tüm ışınım akısına oranı.
1019gösterimBir niceliği, bir dizgeyi ya da bir olayı simgelerle belirtme.
1020gövde özekli yapıKöşelerinde olduğu gibi gövde özeğinde de örgüsü bulunan buzsul.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir