Mineraller
Minerallerin bileşimleri ve özellikleri


Altın

ID : 1
Mineral : Altın
Bileşimi : Au
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle dissemine halde, nadiren oktahedral veya kübik kristaller halinde İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın Sertlik, 2.5-3 Özgül Ağırlık, 19.297-19.309 (0°C'de) Renk ve Şeffaflık, Altın sarısı, opak Çizgi Rengi, Altın sarısı Parlaklık, Metalik parlaklık Ayırıcı Özellikleri, Renk, düşük sertlik, asitte çözünmezlik Bulunuşu, Hidrotermal kuvars damarlarında, plaserlerde ve epitermal yataklarda oluşur.

Arsenik

ID : 2
Mineral : Arsenik
Bileşimi : As
Özellikleri : Kristal Sistemi, Trigonal Kristal Biçimi, Genellikle masif, tanesel, sarkıt şekilli, nadiren iğnemsi kristaller halinde İkizlenme, {1014} yüzeyinde nadiren Sertlik, 3.5 Özgül Ağırlık, 5.72 - 5.73 Dilinim, {0001} yüzeyinde mükemmel Renk ve Şeffaflık, Açık gri; opak Çizgi Rengi, Açık gri Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Çekiçle vurulduğunda yada ısıtıldığında sarımsak kokusu yayar. Bulunuşu, Hidrotermal damarlarda, dolomitik kireçtaşlarında, tuz domlarının anhidritli kısımlarında oluşur. Kobalt yada nikel cevherleriyle birlikte bulunabilir.

Arjantit

ID : 3
Mineral : Arjantit
Bileşimi : Ag2S
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çoğunlukla paralel dizilmiş kübik ve oktohedral kristaller şeklinde, genellikle masif, dallanmış ve ağ şekilli, ince tanesel ve tabakalar halinde İkizlenme, {111} yüzeyinde penetrasyon ikizi yaygındır. Sertlik, 2.0 - 2.5 Özgül Ağırlık, 7.2 - 7.34 Dilinim, {001} ve {011} zayıf Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, siyahımsı gri. Opak Çizgi Rengi, Parlak siyah Parlaklık, Metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve yumuşaklığı Bulunuşu, Hidrotermal damarlarda ve düşük sıcaklık sülfür yataklarında doğal gümüş, pinarjit, prostit, ve galenit ile beraber bulunur. Ayrıca ilksel gümüş sülfürlerin bozunma ürünü olarak oluşur.

Antimonit (Stibnit)

ID : 4
Mineral : Antimonit (Stibnit)
Bileşimi : Sb2S3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, İnce-uzun prizmatik kristalli, düşey yönde çiziklere sahip, iğnemsi kristalleri genellikle ışınsal gruplar oluşturur İkizlenme, {130} ve {120} yüzeylerinde nadir Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 4.63 - 4.66 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, mavimsi, siyahımsı; opak Çizgi Rengi, Gri-koyu gri Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Mükemmel dilinimi, düşük sertliği, rengi (kurşun grisi), kibrit yada mum alevinde eriyebilmesi) Bulunuşu, Düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda yada sıcak su kaynaklarında oluşur. Genellikle realgar, orpiment, galenit, pirit ve zinober mineralleri ile birlikte bulunur.

Arsenopirit

ID : 5
Mineral : Arsenopirit
Bileşimi : FeAsS
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Genellikle kısa prizmatik kristalli, masif, kompakt, tanesel ya da sütunsal İkizlenme, {100}, {001}, {101} ve {012} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 5.5 - 6 Özgül Ağırlık, 6.07 - 6.18 Dilinim, { 111} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Gümüş grisi-beyaz, opak Çizgi Rengi, Koyu gri - siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Gümüş grisi rengi ile markazitten, kristal şekli ile skutteruditten ayrılır. Bulunuşu, Arsenopirit, yaygın olarak bulunan bir arsenik mineralidir. Yüksek-orta dereceli sıcaklık koşullarında altın, gümüş, kalay ve tungsten yataklarında oluşur. Sfalerit, pirit, kalkopirit, galenit ve kuvars ile birlikte bulunur. Pegmatit, gnays, dolomit ve kireçtaşlarında saçınımlı olarak bulunur.

Ankerit (Kutnahorit)

ID : 6
Mineral : Ankerit (Kutnahorit)
Bileşimi : Ca(Fe,Mg) (CO3)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal (Trigonal) Kristal Biçimi, Çoğunlukla basit rombohedronlar halinde; masif, ince- orta taneli İkizlenme, {0001}, {10-10} ve {11-20} yüzeylerinde olağan Sertlik, 3.5-4 Özgül Ağırlık, 2.97 Dilinim, {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, sarımsı kahverengi, kahverengi; yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı-inci parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Kahverengi renk tonu ile dolomitten ayrılır. Demir miktarı arttıkça kahverengi ton belirginleşir. Bulunuşu, Dolomite benzer koşullarda oluşur. Birçok demir cevherinin gang mineralidir. Kömür damarlarının eklem yerlerinde de sıkça görülür.

Azurit

ID : 7
Mineral : Azurit
Bileşimi : Cu3 (CO3)2 (OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı yada kısa prizmatik kristalli; masif, böbreğimsi İkizlenme, Nadir Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 3.773 Dilinim, {011} belirsiz-zayıf Renk ve Şeffaflık, Açık mavi, lacivert, çivit mavisi; şeffaf-opağa yakın Çizgi Rengi, Mavi Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, nitrik yada hidroklorik asitte çözünebilirliği Bulunuşu, Malahit gibi ikincil bir bakır mineralidir. Bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşur. Malahit'in aksine çok iyi kristal formları sergiler. Malahit kadar yaygın değildir.

Anhidrit

ID : 8
Mineral : Anhidrit
Bileşimi : CaSO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri nadir; genellikle masif, tanesel, lifsi Sertlik, 3.5 Özgül Ağırlık, 2.98 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz-beyaz, gri, mavimsi, eflatun, kırmızımsı, kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Birbirine dik üç yönlü dilinime sahip, jipsten daha sert, özgül ağırlığı kalsitten fazla Bulunuşu, Jips ve halit mineralleri ile birlikte oluşan bir evaporit mineralidir. Deniz suyundan direkt olarak çökelir. Jips'in dehidratasyonu ile de oluşabilir.

Anglezit

ID : 9
Mineral : Anglezit
Bileşimi : PbSO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri, levhamsı, prizmatik veya piramidal, bazen masif, kompakt, tanesel Sertlik, 2.5 - 3 Özgül Ağırlık, 6.38 Dilinim, {001} iyi Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil ve mavinin tonları Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, parlaklığı, galenit ile birlikte bulunması, ısıtılmış nitrik asitte reaksiyon vermemesi ile seruzit'den ayrılır. Bulunuşu, İkincil bir kurşun mineralidir. Çoğunlukla kurşun yataklarının oksidasyon zonunda oluşur. Sıkça, galenit çekirdeğini çevrelemiş olarak bulunur.

Alunit

ID : 10
Mineral : Alunit
Bileşimi : KAl3(SO4)2(OH)6
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal ve pseudo-kübik Kristal Biçimi, Nadir bir kristal; genellikle masif, bazen levhamsı, tanesel yada kompakt Sertlik, 3.5 - 4 Özgül Ağırlık, 2.6 - 2.9 Dilinim, {0001} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Beyaz, bazen gri ve kırmızımsı; şeffaf-yarışeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Masif dolomitten, anhidrit veya manyezitten kimyasal test yapılmadan ayrılması çok güçtür. Bulunuşu, Alunit, sülfirik asit ile altere edilmiş potasyum feldspat içeren volkanik kayalarda ikincil olarak oluşur.

Apatit

ID : 11
Mineral : Apatit
Bileşimi : Ca5(PO4)3(F, Cl, OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Prizmatik ve levhamsı kristalleri yaygındır, masif ve tanesel. Sertlik, 5 Özgül Ağırlık, 3.1 -3.3 Dilinim, Zayıf Renk ve Seffaflık, Yeşil, grimsi yeşil, beyaz, kahverengi, sarı, mavimsi, kırmızımsı; Şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, rengi, sertliği Bulunuşu, Yaygın olarak rastlanan bir fosfat mineralidir. Magmatik kayaların büyük bir bölümünde aksesuar minerali olarak bulunur. Pegmatitlerde ve yüksek sıcaklık ürünü hidrotermal damarlarda bol miktarda oluşabilir. Sedimanter, bölgesel ve kontakt metamorfik kayalarda da rastlanabilir.

Aragonit

ID : 12
Mineral : Aragonit
Bileşimi : CaCO3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, İkizlenme göstermeyen türleri nadir, iğnemsi, bazen levha şekillidir. Güçlü ikizlenme gösteren türleri iğnemsi, prizmatik, lifsi, pizolitik, sarkıt ve sütun şekillidir. İkizlenme, Çok yaygın pseudo-hegzagonal şekilli ikizleri, özellikle {110} yüzeyinde altılı prizmalar halinde gözlenir. Sertlik, 3.5-4 Özgül Ağırlık, 2.947 Dilinim, {010} belirgin Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil, mavimsi yeşil,mavi, kırmızı, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı, reçine parlaklığı Ayırıcı Özellikleri, HCl'de çözünebilirlik, CaCO3'ın polimorfu olan kalsitten kristal formu ve özgül ağırlığının fazla olması nedeniyle ayrılabilir. Bulunuşu, Kalsit kadar yaygın değildir. Yüzeye yakın kesimlerde oluşan düşük sıcaklıklı yataklardan itibaren jips bantları ile birlikte oluşur. Maden yataklarının oksidasyon zonlarında malahit ve smitsonit gibi ikincil minerallerle birlikte; değişik metamorfik ve sedimanter kayalarda oluşabilir.

Andaluzit

ID : 13
Mineral : Andaluzit
Bileşimi : Al2SiO5
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, kesitlerinde kare şekilli; masif, kompakt; sütunsal agregatlar halinde İkizlenme, {110} yüzeyinde, nadir Sertlik, 6.5 - 7.5 Özgül Ağırlık, 3.13 - 3.16 Dilinim, {100} belirgin Renk ve Şeffaflık, Pembe, kırmızımsı kahverengi, gül kırmızısı, grimsi, yeşilimsi, mor, sarımsı; karbonat inklüzyonları içeren andaluzitlerin kesitlerinde koyu renkli çapraz bir figür gözlenir (Kiyastolit); Şeffaf - opağa yakın Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı - yarıcamsı Ayırıcı Özellikleri, Kare prizma şekli ve sertliği Bulunuşu, Düşük basınç - orta sıcaklık koşullarında oluşan bölgesel metamorfik pelitlerde oluşur. Bazı pegmatitlerde korund, turmalin ve topazla birlikte bulunur.

Antofillit, Grunerit

ID : 14
Mineral : Antofillit, Grunerit
Bileşimi : (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Nadiren prizmatik, genellikle masif, lifsi yada lamelli Sertlik, 5.5- 6 Özgül Ağırlık, 2.85 - 3.57 Dilinim, {110} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, yeşilimsi, kahverengimsi yeşil, sarımsı kahverengi, koyu kahverengi Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi Parlaklık, Camsı, ipeksi Ayırıcı Özellikleri, X-ray ve optik metodlar yardımı ile ayırt edilebilirler. Bulunusu, Magnezyumca zengin orta mertebeli metamorfik kayalarda oluşurlar.

Aksinit

ID : 15
Mineral : Aksinit
Bileşimi : (Ca, Mn, Fe, Mg)3Al2BSi4O15(OH) 
Özellikleri : Kristal Sistemi, Triklinik Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, kama şekilli; masif, lamelli; bazen tanesel Sertlik, 6.5 - 7 Özgül Ağırlık, 3.26 - 3.36 Dilinim, {100} iyi, {001}, {110}, {011} zayıf Renk ve Şeffaflık, Mor - kahverengi; sarımsı veya gri; Şeffaf - yarı şeffaf Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu Bulunusu, Kontakt metamorfizma veya metasomatizma geçiren karbonatlı kayalarla, granitlerdeki boşluklarda oluşur. Kalsit, kuvars, prehnit, zoisit, aktinolit, hedenbergit, andradit gibi minerallerle birlikte bulunur.

Allanit

ID : 16
Mineral : Allanit
Bileşimi : (Ca,Ce,Y,La,Th)2(Al,Fe)Si3O12(OH)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Uzun prizmatik, genellikle çubuksu; Yaygın olarak masif İkizlenme, {100} üzerinde polisentetik Sertlik, 5.5 - 6 Özgül Ağırlık, 3.9 - 4.2 Renk ve Şeffaflık, Kahverengi-siyah; Yarışeffaf-opak Parlaklık, Camsı veya yarı metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği Bulunuşu, Granitlerde, siyenitlerde, gnays ve skarn zonlarında aksesuar minerali olarak bulunur.

Bakır

ID : 17
Mineral : Bakır
Bileşimi : Cu
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Nadiren kübik kristaller halinde, çoğunlukla uzunlamasına yassı biçimli,masif İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın Sertlik, 2.5-3 Özgül Ağırlık, 8.93-8.94 Renk ve Şeffaflık, Soluk kırmızı, kahverengi, opak Çizgi Rengi, Metalik bakır kırmızısı Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Renk ve kırılganlık, nitrik asitte kolay çözünürlük Bulunuşu, Bakır içeren sülfür yataklarının oksidasyon zonları yaygın oluşum ortamıdır.

Barit

ID : 18
Mineral : Barit
Bileşimi : BaSO4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Çoğunlukla ince-kalın levhamsı kristalli, kısa-uzun prizmatik; bazen lifsi yada lamelli; tanesel Sertlik, 3 - 3.5 Özgül Ağırlık, 4.5 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, kahverengimsi, yeşilimsi, kırmızımsı; şeffaf-yarışeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, dilinimi, kristal şekli, asitte çözünmezlik Bulunuşu, Orta-düşük sıcaklıkta meydana gelen hidrotermal damarlarda yaygın olarak bulunan bir baryum mineralidir. Bakır, kurşun, çinko, nikel ve gümüş yataklarında, kalsit, kuvars, fluorit, dolomit ve siderit ile birlikte bulunur.

Beril

ID : 19
Mineral : Beril
Bileşimi : Be3Al2Si6O18
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri kısa - uzun prizmatik; uzun eksenine paralel Şekilde çizikli; bazen masif. Sertlik, 7.5 - 8 Özgül Ağırlık, 2.6 -2.9 Dilinim, {0001} belirsiz Renk ve Seffaflık, Renksiz, beyaz, açık yeşil, mavimsi yeşil, yeşilimsi sarı, pembemsi turuncu; Koyu ve parlak yeşil olanına "Zümrüt", mavimsi gri olanına "Akuamarin", sarı renkli olanına "Heliodor", pembe renkli olanına ise "Margarit" adı verilir; Şeffaf - yarı şeffaf Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi, sertliği Bulunuşu, Granit pegmatitlerde, biyotit şistlerde, grayzenlerde ve pnömatolik hidrotermal damarlarda oluşur.

Biyotit

ID : 20
Mineral : Biyotit
Bileşimi : K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Levhamsı ya da kısa prizmatik kristalli; pulsu ve dağılmış agregatlar halinde kristallere sahip İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan Sertlik, 2.5 - 3 Özgül Ağırlık, 2.7 - 3.4 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Siyah, kahverenginin koyu tonları, kırmızımsı kahverengi, yeşil ve nadiren beyaz; şeffaf- opağa yakın Çizgi Rengi, Renksiz Parlaklık, Yarımetalik, camsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi ve parlaklığı, dilinimi Bulunuşu, Granit, pegmatit, gabronorit, diyorit, şist, fillit ve gnayslarda yaygın olarak oluşur.

Bizmutinit

ID : 21
Mineral : Bizmutinit
Bileşimi : Bi2S3
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Prizmatik, iğnemsi kristaller halinde; düşey yönde çizgili, genellikle masif Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 6.78 - 6.81 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, opak Çizgi Rengi, Grimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Daha az bükülebilir olması ile antimonitten ayrılabilir. Bulunuşu, Magmatik kayalarda manyetit, pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit gibi minerallerle birlikte ve kalay-tungsten yataklarında bulunur.

Boksit

ID : 22
Mineral : Boksit
Bileşimi :
Özellikleri : Değişik alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (boehmit, gibbsit, diyaspor gibi minerallerden) oluşan bir karışımdır. Alüminyumsilikat içeren kayaların, tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve yıkamasıyla ikincil olarak konkresyonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde gözlenirler. Masif, oolitik, pisolitik olabilirler.

Boraks

ID : 23
Mineral : Boraks
Bileşimi : Na2B4O7.10H2O
Özellikleri : Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, bazen levhamsı İkizlenme, {100} yüzeyinde nadiren Sertlik, 2 - 2.5 Özgül Ağırlık, 1.715 Dilinim, {100} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, grimsi, yeşilimsi, mavimsi; şeffaf-yarışeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı, bazen toprağımsı Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, düşük özgül ağırlığı, suda çözünebilirliği Bulunuşu, Boraks, evaporitik ortamlarda oluşan bir mineraldir. Tuzlu göl sularının evaporasyonu ile oluşur. Karbonatlar, sülfatlar ve halit gibi diğer evaporasyon mineralleri ile birlikte bulunur.

Britolit

ID : 24
Mineral : Britolit
Bileşimi : (Ca,Y)5 (SiO4,PO4)3 (OH,F)
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri hegzagonal, bazen oval şekilli Sertlik, 5 Özgül Ağırlık, 4.25 Renk ve Şeffaflık, Siyah Parlaklık, Elmas parıltılı Ayırıcı Özellikleri, şekli, rengi ve özgül agırlığı Bulunuşu, Pegmatitlerde, özellikle nefelin siyenitlerde ve alkali siyenitler, granitlerle iliskili kontakt metasomatik yataklarda oluşur.

Brusit

ID : 25
Mineral : Brusit
Bileşimi : Mg (OH)2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı, nadiren iğnemsi kristalli; masif, lifsi, tanesel Sertlik, 2.5 Özgül Ağırlık, 2.39-2.40 Dilinim, {0001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, soluk yeşil, gri, gri-mavi, mavi; şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, kristal formu, HCl ile kolay çözünebilirlik Bulunuşu, Metamorfize olmuş dolomitik kireçtaslarında, hidrotermal kökenli damarlarda, kalsit ve talk ile topluluk oluşturur. Serpantinitlerde de bulunabilir.

Bornit

ID : 26
Mineral : Bornit
Bileşimi : Cu5FeS4
Özellikleri : Kristal Sistemi, Yüksek Sıcaklık (+228oC) borniti kübik, yaygın form tetragonal Kristal Biçimi, Kristalleri nadir ve kübik, genellikle pürüzlü yüzeylere sahip, çoğunlukla masif, kompakt ve tanesel İkizlenme, {111} yüzeyinde penetrasyon ikizi Sertlik, 3 Özgül Ağırlık, 5.079 - 5.09 Dilinim, {111} çok zayıf Renk ve Şeffaflık, Bakır kırmızısı-bronz; opak Çizgi Rengi, Açık grimsi-siyah Parlaklık, Metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Rengi, nitrik asitte çözünmesi. Bulunuşu, Yaygın diğer sülfit cevherleri ile (kalkozin, kalkopirit, kovelin, pirotin ve pirit) birlikte bulunur. Ayrıca birincil mineral olarak bazı magmatik kayalarda ve pegmatit damarlarında oluşur. Kontakt metamorfik yataklarda da gözlenir.

Brokit

ID : 27
Mineral : Brokit
Bileşimi : TiO2
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla levhamsı Sertlik, 5.5 - 6 Özgül Ağırlık, 4.14 Dilinim, {001} çok zayıf-belirsiz Renk ve Şeffaflık, Açık kahverengi-koyu kahverengi, kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak Çizgi Rengi, Beyaz-gri-sarı Parlaklık, Yarımetalik Bulunuşu, Magmatik ve metamorfik kayalarla hidrotermal damarların aksesuar mineralidir.

Braunit

ID : 28
Mineral : Braunit
Bileşimi : Mn+2Mn+36SiO12
Özellikleri : Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Piramidal kristalli; masif, tanesel İkizlenme, [112] yüzeyinde olağan Sertlik, 6-6,5 Özgül Ağırlik, 4,72-4,83 Dilinim, [112] mükemmel Renk ve Şeffaflık, Siyah, kahverengimsi siyah, çelik grisi; opak Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah-çelik grisi Parlaklık, Yarı Metalik Ayırıcı Özellikleri, HCI' de çözünürlük, renk ve kristal formu Bulunuşu, Hidrotermal damarlarda diğer mangan mineralleri ile birlikte ikincil olarak oluşur.

Demir

ID : 29
Mineral : Demir
Bileşimi : Fe
Özellikleri : Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kristalleri nadir, genellikle masif taneler Sertlik, 4 - 4.5 Özgül Ağırlık, 7.3 - 7.87 Dilinim, {001} yüzeyinde zayıf Çizgi Rengi, Siyah Renk ve Şeffaflık, Çelik grisi-siyah; opak Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kuvvetli manyetik, kolay ezilebilir. Bulunuşu, Saf demir oluşumlarına sıkça rastlanmaz, ancak volkanik kayaların kömür damarlarını kestiği yerlerde oluşabilir.

Deskloizit

ID : 30
Mineral : Deskloizit
Bileşimi : Pb(Zn,Cu)VO4 . OH
Özellikleri : Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, Düz, prizmatik ve levhamsı kristalli; böbreğimsi, lifsi, masif, tanesel Sertlik, 3 - 3.5 Özgül Ağırlık, 6.24 - 6.26 Renk ve Şeffaflık, Turuncu-kırmızı, koyu kırmızımsı kahverengi, koyu siyahımsı kahverengi, koyu yeşil; şeffaf-opak Çizgi Rengi, Turuncu-kahverengimsi kırmızı Parlaklık, Camsı Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgisi ve şekli Bulunuşu, Kurşun-çinko yataklarında oluşan ikincil bir mineraldir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir