Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
931özütmetalbilim: Özel süreçlerle töz ayrıştırılmış öğe.
932özütlememetalbilim: Özel yöntem ve süreçlerle öğeleri tözlerinden ayrıştırıp çıkarma işlemi.
933özyapışmabk. içyapışma.
934özyükünleşmefizik, kimya: Öğecik ve özdeciğin kendi kendine yükünleşmesi olayı.
935paklamabk. örtüalım.
936parçalamabk. kesme.
937parlaklıkölçeroptik: Bir yüzeyin parlaklığını saptayıp ölçmeye yarayan araç.
938parlataç1. dericilik: Sepilenmiş derileri parlatmaya yarayan aygıt. 2. fotoğrafçılık: Fotoğrafların parlatılmasında kullanılan aygıt. 3. metalbilim: Üzerinde parlatma işi yapılan aygıt.
939parlatmaişleyim: Metal, tahta vb. yüzeylere, aşındırıcı araçlarla parlak bir görünüş verme işlemi.
940pas gidericibk. yenimönler.
941paslanma önleyicibk. yenimönler.
942patlamalı motormotor: Hava-yakıt karışımının hızla yanmasıyla beslenen motor.
943patlayıcı yağmadencilik: Tünel açmada, maden ocaklarında dinamit olarak kullanılan, dumansız barutların bileşimine giren patlayıcı özdek.
944pekiştiricisinema: Filmin kimyasal yönden dayanıklığını artırıp yanıcılığını azaltan özdek. 2. Renkli filmde jelatini sağlamlaştıran, renkli görüntünün korunmasını sağlayan özdek.
945pekmez toprağıtarım: Toprağın niteliğini değiştirmeye yarayan kil ile karışık kireçli toprak.
946pırıldama1. gökbilim: Işıközlerinin enine dalgalarla titreyerek yayılması. 2. elektrik: Alfa gibi yüksek erkeli taneciklerden birinin çarpmasıyla oluşan kısa süreli noktasal ışınım.
947pırıldamaölçer1. gökbilim: Bir yıldızın ışık titremelerini belli bir ışık kaynağı ile karşılaştırarak ölçmeye yarayan ırakgörür. 2. elektrik, nükleer: Yüksek erkeli taneciklerin çarpmasıyla oluşan noktasal ısınmaları belirleyen bulucu.
948pissu döşemidöşem: Pissuyu yapıdan dışarı taşıyan boru ağı.
949püskürgeçbk. fışkırdak.
950püskürmeyerbilim, kimya: Basınç altında aşırı derecede ısıtılan yeryağının beklenmedik bir anda genleşerek buğulaşması.
951püskürteçbk. püskürtücü.
952püskürtme1. genel uygulayım: bk. tozalama. 2. mekanik: Motorlarda belli oranda hava ile karıştırılmış yakıtın yanma odalarına basınçla gönderilmesi olayı.
953püskürtücü1. genel uygulayım: Sıvı, toz gaz durumundaki özdekleri püskürtme işinde kullanılan araç. 2. bk. tozayıcı.
954renk ayırıcıbk. renkölçer.
955renk gidericikimya: Kimi özdeklerin rengini açma özelliği taşıyan kimyasal özdek.
956renk gidermekimya: Kimi özdeklerin rengini açma işlemi.
957renkbilimfizik: Rengi, renk olaylarını inceleyen bilim dalı.
958renkduyarfizik: İzge renklerinde morla sarı arasında duyarlı olan, kırmızıya duyarlı olmayan tabakalara verilen ad.
959renklendirmesinema: Tek renkli pozitif görüntüdeki kimyasal işlemlerde değişik renkli sonuçlar elde etme.
960renkli taşbaskıoymacılık, basımcılık: 1. Taşbaskıyla art arda baskı yaparak çok renkli resimler elde etme yöntemi. 2. Bu yöntemle oluşturulmuş baskı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir