Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
1381yuvarcık ll1. genel uygulayım: Taş, maden vb. yapılmış küçük yuvar. 2. fizik, otomobil: Makinelerin devinimini artıran, aktarma öğelerinin ayrılma ve erke yitimini önleyen yatakların içindeki yuvarlardan her biri.
1382yuvgu1. matematik: Her noktadan eksenine dikey olarak alınan kesitleri, birbirine eşit daireler biçiminde olan cisim. 2. mekanik: Bir makinede, içinde pistonun gidip geldiği daire kesitli boru. 3. metalbilim: Bir hadde tezgâhında, su verilmiş dökme demirden ya
1383yuvgulamagenel uygulayım: Basıp sıkıştırmak, düzleştirmek gibi amaçlarla bir yüzeyin üzerinden yuvgu geçirme işi.
1384yuvgumsugenel uygulayım: Yuvguyla ilgili, yuvguya benzeyen, yuvgu biçiminde.
1385yükçükbk. yükün.
1386yüklemeelektrik: Bir yere, bir nesneye elektrik yükü biriktirme, doldurma işlemi.
1387yüklerbayındırlık, yapıcılık: Başka bir araca ya da kendi üzerine kum, toprak, çakıl vb. bir kepçeyle alıp yükleyen araç.
1388yükleyici1. genel uygulayım: a. Ağır yükleri kaldırma, taşıma, yükleme işinde kullanılan araç. b. bk. yükler. 2. bilişim: Daha önceden çevrilmiş, derlenmiş bir çizeylemi, bilgisayarın özek belleğine yerleştirme olanağını veren genel çizeylem. 3. bk. doldurucu 1.
1389yüksekbaskıbasımcılık: Kabartma harfler ya da bölümler üzerine yapılan baskı yöntemi.
1390yüksekısıölçer1. fizik: Yüksek ısı derecelerini anlamaya yarayan araç. 2. metalbilim: Işık, ışınım vb. ile elektrik direncinin özelliklerinden yararlanarak yüksek ısı derecelerini ölçen aygıt.
1391yüksekısıölçümfizik: Yüksek ısı derecelerinin, değişik yöntemlerle ölçülmesi.
1392yükseklikölçerfizik, gökbilim: Deniz yüzeyinden yukarı doğru hava basıncının azalmasından yararlanarak, bir düzen ya da yararlanma noktasına göre yüksekliği veren aygıt.
1393yükselimgökbilim: Bir gökcisminin ya da gökyüzünün herhangi bir noktasının ekvatora uzaklığı.
1394yükselteçelektrik: Elektrik sinyallerinin gerilim, yeğinlik ya da gücünü artırmaya yarayan aygıt.
1395yükseltgeme, yükseltgenme1. fizik, kimya: Bir öğecik ya da özdeciğin eksicik vermesiyle görünür artı yükünü çoğaltması. 2. metalbilim: Oksijen ya da başka bir elektrikli öğecik, kök ile hidrojen ya da artı elektrikli öğecik, kökün bir bileşikten uzaklaştırılması olayı.
1396yükseltgenfizik: kimya, metalbilim: Yükseltgeme yapan özidek.
1397yükseltgenme-indirgenmefizik, kimya: Kimi özdeciklerin yükseltgenirken kimilerinin dolayısıyla indirgenmesi olayları, tepkimeleri.
1398yükseltgeyicifizik, kimya, metalbilim: Yükseltgeme yapıcı özellikte olan (özdek, araç yb.).
1399yükseltiyazarhavacılık: Hava araçlarının uçarken ulaştıkları yükseltileri çizgeleyerek veren basıölçer.
1400yükseltmeelektrik: Herhangi sinyalin büyüklüğünü elektronik bir düzenek yardımıyla artırma.
1401yükünelektrik, fizik, kimya: Artı, eksi, elektrik yükü gösteren öğecik ya da özdecik.
1402yükünleşmeelektrik, fizik, kimya: Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla yükün oluşturulması.
1403yükünleyicielektrşk, fizik, kimya: 1. Bir öğecikte yükün oluşturan parçacık. 2. Özdek içinden geçerken yükün çifti oluşturan parçacık.
1404yürüyen merdivenyapımcılık: İnip çıkmayı sağlamak amacıyla geçit, büyük bağaza vb. yerlerde kullanılan mekanik düzenle çalışan merdiven.
1405yüzergenkimya: Yüzeyinde özdecik tutan, yüzerme eğiliminde olan özdek.
1406yüzergezerulaştırma: Karada olduğu gibi, suda da kullanılabilen araba, tank, uçak gibi araçlar.
1407yüzermebk. yüzesoğurma.
1408yüzesoğurmafizik, kimya: 1. Yüze, yüzeye soğurma. 2. Yabancı özdeciklerin, bir katı yüzeyine kimyasal ya da fiziksel kuvvetlerle tutunması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir