Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
3691Ey âşıkan ey âşıkanHicazMesûd EfendiİlahiSofyanYunus Emreeyasikaneyasikanpdf1523309312.pdf
3692Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelimHicazSâdettin KaynakİlahiSofyanHimmet Efendi(Kul)ey_asik-i_sadiklar_gelin_allah_diyelim.pdf
3693Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değmeHicazNecmi PişkinŞarkıAksakÂşık Ömerey_bad-i_saba_sunbul-i_reyhanima_degme.pdf
3694Ey benim gonce gülümHicazRefik FersanŞarkıSofyan_ey_benim_gonce_gulum.pdf
3695Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâHicazDede EfendiŞarkıSemaiEnderûnî Vâsıfey_but-i_nev-eda_olmusum_muptela.pdf
3696Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benimHicazRâkım ElkutluŞarkıDüyek_ey_canim_ilham_perim_sen_istiharimsin_benim.pdf
3697Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunmaHicazMedenî Aziz Ef.ŞarkıTürk AksağıÂşık Ömerey_cerh-i_sitemger_dil-i_nalana_dokunma.pdf
3698Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beniHicazDede EfendiBesteAğır DüyekMehmet Riyâzi Efendi(Kadı)ey_cesm-i_ahu_hicr_ile_tenhalara_saldin_beni.pdf
3699Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb etHicazNezahat SoysevŞarkıAksakRâif Sâlihey_cesm-i_siyah_gonlumu_mujganla_harab_et.pdf
3700Ey dil diyemem "Yar bana yâr olsan n'olurdu"HicazŞevkî BeyŞarkıAksakMehmet Hafîd Beyey_dil_diyemem_yar_bana_yar_olsan_n'olurdu.pdf
3701Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhınHicazHacı Arif BeyŞarkıDüyek_ey_dil_ne_bitmez_bu_ah_u_vahin.pdf
3702Ey dil-rübâ-yı dil-şikârHicazKazasker Mustafa İzzet Ef.ŞarkıDüyek_eydil-ruba-yidil-sikarpdf1450823662.pdf
3703Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûmaHicazBolâhenk Nûri BeyKarHafif_ey_furug-i_mah-i_husn_ez_ruy-i_rahsan-i_suma.pdf
3704Ey garip bülbül diyârın kandedirHicazAli Şîrüganî (Dede)İlahiDüyekNiyâzî-i Mısrîeygaripbulbuldiyarinkandedirpdf1487359517.pdf
3705Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandırHicazHacı Arif BeyŞarkıAksak_ey_gonce-dehen_serbetine_canimi_kandir.pdf
3706Ey gönlümün devâsı günler sensiz geçmiyorHicazİbrahim YeşildağŞarkıDüyekİbrahim Yeşildağey_gonlumun_devasi_gunler_sensiz_gecmiyor.pdf
3707Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bulHicazB. Sıtkı SezginİlahiDevr-i Hindiİbrâhim Hakkı (Erzurumlu)ey_gonul_her_ne_dilersen_sende_iste_sende_bul.pdf
3708Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümidHicazLâtif EfendiŞarkıDevr-i HindiAbdülazîz Efendiey_gul-i_yekta-yi_gulzar-i_umid.pdf
3709Ey güzel sende ki bu esrar nedirHicazYılmaz KarakoyunluŞarkıSofyanBekir Salimey_guzel_sende_ki_bu_esrar_nedir.pdf
3710Ey Hâlik u ey Lâ-yezâlHicazHüseyin Sebilci(Hâfız)İlahiSofyanSultan II.Mustafa (İkbâlî)ey_halik_u_ey_la-yezal.pdf
3711Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımınHicazŞevkî BeyŞarkıAğır AksakNâbizâde Nâzım Beyey_hevai_mesreb_oldun_baisi_berbadimin.pdf
3712Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlânHicazRif'at BeyŞarkıYürük Semai_ey_kasi-keman_etmede_askin_beni_nalan.pdf
3713Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künemHicazİbrâhim Paşa (Dâmat)KarHafif_ey_ki_dosttan_asikam_asik-i_zarem_ci_kunem.pdf
3714Ey meh-i nâzım sana dil bendedirHicazOsep Ağa (Ebeyan)ŞarkıDüyek_ey_meh-i_nazim_sana_dil_bendedir.pdf
3715Ey mehlika ey gül-bedenHicazM. İsmail Hakkı BeyŞarkıSemai_ey_mehlika_ey_gul-beden.pdf
3716Ey nazlı güzelHicazAli Rızâ BeyŞarkıSengin Semai_eynazliguzeletmebenimomrumuhusranpdf1485028984.pdf
3717Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sanaHicazTevfik Kolaylı (Neyzen)İlahiSofyanKuddûsîey_rahmeti_bol_padisah_curmum_ile_geldim_sana.pdf
3718Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânımHicazHayri YenigünŞarkıAksakHayri Tümerey_ruh-i_revan_dilber-i_nazende_vu_canim.pdf
3719Ey saçları tel tel gümüşHicazPınar KöksalŞarkıSemaiÜ.Yaşar Oğuzcaneysaclariteltelgumuspdf1502025269.pdf
3720Ey şanlı beldenin kahraman kızıHicazSâdettin KaynakŞarkıDüyekH. Lâmi Gürayey_sanli_beldenin_kahraman_kizi.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir