Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
8641Serde dağ-ı iştiyâkı tâzeler bir tâze mâhIsfahanekKüçük Mehmet AğaBesteDarbeynŞâkir Efendi (18.yy)serde_dag-i_istiyaki_tazeler_bir_taze_mah.pdf
8642Sevdimse seni fikr-i visâl eylemedim benIsfahanekMünir Mustafa AğaYürük SemaiYürük Semai-sevdimse_seni_fikr-i_visal_eylemedim_ben(1).pdf
8643cânâ sevdimse seni fikr-i visal eylemedim benIsfahanekMünir Mustafa AğaYürük SemaiYürük Semai-cana_sevdim_seni.pdf
8644A gözüm bakma hevâi sözüneKarcığarTatyos EfendiŞarkıAğır Aksak_agozumbakmahevaisozunepdf1460481898.pdf
8645Acılar ey zâlim acılar gidinKarcığarM. Nafiz IrmakŞarkıAksak_acilar_ey_zalim_acilar_gidin.pdf
8646Adana'lı güzel kızlarKarcığarPınar KöksalŞarkıSofyanCumâli Karataşadanaliguzelkizlarpdf1452372543.pdf
8647Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırıkKarcığarFeridun DarbazŞarkıAğır AksakM. Nafiz Irmakagladim_gunlerce_arkandan.pdf
8648Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dedilerKarcığarAkın ÖzkanŞarkıAğır DüyekBağdat'lı Rûhîaglasam_ben_yarasir_kim_bana_bulbul_dediler(1).pdf
8649Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımıKarcığarHâfız Yusuf EfendiŞarkıAğır Aksak_ah_efendim_dinle_gel_bu_nale_vu_feryadimi.pdf
8650Ah ü zâre düştüm dostlar n'işleyimKarcığar_ŞarkıDevr-i Hindi_ah_u_zare_dustum_dostlar_n'isleyim.pdf
8651Akkaya'dır Muğla'nın şirin beldesiKarcığarErol ErdişŞarkıNim Sofyanİlkan Sanakkaya'dir_mugla'nin_sirin_beldesi.pdf
8652Akşam oldu güneş girdi bulutaKarcığar_TürküTürk Aksağı_aksam_oldu_gunes_girdi_buluta.pdf
8653Al yazmalım hadi gel gençlerin aklını çelKarcığarAlâeddin YavaşcaKöçekçeAksakAyten Yavaşçaal_yazmalim_hadi_gel_genclerin_aklini_cel.pdf
8654Alalım devr-i felekten kâmıKarcığarRif'at BeyŞarkıAksak Semai_alalimdevrifelektenkamipdf1460481947.pdf
8655Aldın dil-i nâşâdımıKarcığarAli Bey (Enderûnî)ŞarkıAksak_aldin_dil-i_nasadimi.pdf
8656Alnımda çizgiler saçım doldu akKarcığarYusuf NalkesenŞarkıDüyekYusuf Nalkesenalnimda_cizgiler_sacim_doldu_ak.pdf
8657Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindânKarcığarZekâî DedeAğır SemaiAğır Sengin Semai_amade_olur_zevk-i_cem'e_zumre-i_rindan.pdf
8658Aman Esmâ'm aman canım yosmam amanKarcığarM. Sabahattin EzgiŞarkıAksakM. Sabahattin Ezgiaman_esma'm_aman_canim_yosmam_aman.pdf
8659Ararım eşim ararımKarcığar_KöçekçeAksak_ararim_esim_ararim.pdf
8660Ararım hayli zamandır seniKarcığarAhmet UzelŞarkıCurcunaAhmet Uzelararim_hayli_zamandir_seni.pdf
8661Ardına dek açık kalbin kapısıKarcığarBilge ÖzgenŞarkıDüyekFunda Binnur Ünalardina_dek_acik_kalbin_kapisi.pdf
8662Arı olsam bakmaz idim balınaKarcığarNecmi PişkinŞarkıAksakMehmet Çakırtaşariolsambakmazidimbalinapdf1556041335.pdf
8663Arılar çevreni sarmış bal içinKarcığarBahri AltıntaşŞarkıAksakH. Kaya Manioğluarilar_cevreni_sarmis_bal_icin.pdf
8664Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldıKarcığarMustafa Nûri Ef.ŞarkıAksak Semai_arzetmedigimyaremegeryaremikaldipdf1460482040.pdf
8665Âşık ne kadar çekse ibadet sayılırKarcığarRüştü EriçŞarkıAksakÜ. Yaşar Oğuzcanasik_ne_kadar_cekse_ibadet_sayilir.pdf
8666Âşık oldum ben sana ey gül-bedenKarcığarİbrâhim TuğberkŞarkıMüsemmen_asik_oldum_ben_sana_ey_gul-beden.pdf
8667Âşıka bir özge sevdâ saçlarınKarcığarRif'at BeyŞarkıAksak_asikabirozgesevdasaclarinpdf1460482102.pdf
8668Aşk ateşi çoktan sarmış bacayıKarcığarAlâeddin ŞensoyŞarkıAksakNûrettin Baykalask_atesi_coktan_sarmis_bacayi.pdf
8669Aşka yasak koyma artık sevdiğini biliyorumKarcığarSuphi İdrisoğluŞarkıDüyekŞükrü Yetimoğluaska_yasak_koyma_artik_sevdigini_biliyorum.pdf
8670Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır buKarcığarHacı Arif BeyŞarkıDüyekLeylâ Hanım-İzzet Mollaaski_pinhan_edemem_nale_vu_efgandir_bu.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir