Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
17281Mihnet-i firkatten etsem de firarŞedarabanKemânî Serkis EfendiŞarkıAksak_mihnetifirkattenetsemdefirarpdf1485033557.pdf
17282Mihr-i lûtfundan edip baht-ı siyâhım ahz-ı nûrŞedarabanHâşim EfendiŞarkıAğır Aksak_mihr-i_lutfundan_edip_baht-i_siyahim_ahz-i_nur.pdf
17283Muazzez gözlerindir ömrümü müzdâd edenŞedarabanŞivelioğlu YorgakiŞarkıDüyek_muazzez_gozlerindir_omrumu_muzdad_eden.pdf
17284Mutluluk arıyorsan küçük bir umut verŞedarabanFethi KaramahmudoğluŞarkıSemaiFethi Karamahmudoğlumutluluk_ariyorsan_kucuk_bir_umut_ver.pdf
17285Nabz-gîr olmakda cânân âşık-bîmârınaŞedarabanO. Nûri ÖzpekelŞarkıAğır AksakO. Nuri Özpekelnabz-gir_olmakda_canan_asik-bimarina.pdf
17286Nâle vü efgânımdan hep melekler ağlıyorŞedarabanŞehzâde Ziyâeddin EfendiŞarkıSengin Semai_nale_vu_efganimdan_hep_melekler_agliyor.pdf
17287Nâle vü feryâdına bâis nedir bülbül sesinŞedarabanNihat AdlimŞarkıCurcunaDertlinale_vu_feryadina_bais_nedir_bulbul_sesin.pdf
17288Nazîrin yok vücûd-u bî-bedelsinŞedarabanBîmen ŞenŞarkıDevr-i Hindi_nazirin_yok_vucud-u_bi-bedelsin.pdf
17289Ne dem ki sînesi o gül-ruhun küşâde olurŞedarabanHacı Sâdullah AğaBesteZencirDâniş (18.yy)ne_dem_ki_sinesi_o_gul-ruhun_kusade_olur.pdf
17290Ne gecelerim gece ne günlerim gün olduŞedarabanO. Nihat AkınŞarkıCurcuna_ne_gecelerim_gece_ne_gunlerim_gun_oldu.pdf
17291Ne hoş oluyor dans geceleriŞedarabanM. İsmail Hakkı BeyŞarkıSofyanMuâllim İsmail Hakkı Beyne_hos_oluyor_dans_geceleri.pdf
17292Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırımaŞedarabanAli Salâhî Bey (Ûdî)ŞarkıAğır AksakEnderûnî Vâsıfne_zaman_ol_gozu_mestane_gelir_hatirima(2).pdf
17293Neden cânâ beni hâlâ ararsınŞedarabanAhmet UzelŞarkıAksakAhmet Uzelneden_cana_beni_hala_ararsin.pdf
17294Nedir çektiğin cevr ü cefâ ağyâr elindenŞedarabanKarnik GarmiryanŞarkıMüsemmen_nedir_cektigin_cevr_u_cefa_agyar_elinden.pdf
17295Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz bilirizŞedarabanHacı Sâdullah AğaAğır SemaiAksak Semai_nedir_murad-i_dil-i_kuy-i_yari_biz_biliriz(2).pdf
17296Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazanŞedarabanRahmi BeyŞarkıSemaiRahmi Beynev-bahar-i_husnune_ermez_hazan(1).pdf
17297O sensiz saatlerim nasıl geçer bana sorŞedarabanGevherî OsmanoğluŞarkıAksakB. Kemâl Çağlaro_sensiz_saatlerim_nasil_gecer_bana_sor.pdf
17298Oldu şeb mahmûr-i şevkinŞedarabanŞemsettin Ziyâ BeyŞarkıCurcunaYaşar Şâdi Beyoldu_seb_mahmur-i_sevkin.pdf
17299Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendimŞedarabanAli Salâhî Bey (Ûdî)ŞarkıSengin SemaiSultan II.Mahmut (Adlî)pek_hahisi_var_gonlumun_ey_serv-i_bulendim(1).pdf
17300Pek tâzesin amma senin yoktur eşinŞedarabanNeyzen Rızâ BeyŞarkıAksak_pek_tazesin_amma_senin_yoktur_esin.pdf
17301Pîr olmada gerçi gönül amma civan isterŞedarabanTanbûri İzak Ef.Yürük SemaiYürük Semai_pir_olmada_gerci_gonul_amma_civan_ister.pdf
17302Ruhsârına geysûleri döktün taramazsınŞedarabanM. İsmail Hakkı BeyYürük SemaiYürük Semai_ruhsarina_geysuleri_doktun_taramazsin.pdf
17303Rûhumda bütün sisli emeller mütenevviçŞedarabanEsin SeçkinŞarkıSofyanK. Şakir Yakarruhumda_butun_sisli_emeller_mutenevvic.pdf
17304Saçlarında hafiften esen ıtırŞedarabanFethi KaramahmudoğluŞarkıNim SofyanFethi Karamahmudoğlusaclarinda_hafiften_esen_itir.pdf
17305Sâkî bana mey ver ki gam-ı ferdâyı unutturŞedarabanM. İsmail Hakkı BeyŞarkıSengin Semai_sakibanameyverkigamiferdayiunutturpdf1512242273.pdf
17306Sâkî ne olur sun bana peymâneyi ney'leŞedarabanAli Ulvi BaradanŞarkıCurcunaAtıf Ölmezsaki_ne_olur_sun_bana_peymaneyi_ney'le.pdf
17307Sana kim baktı güzel söyle banaŞedarabanAhmet UzelŞarkıAksakAhmet Uzelsana_kim_bakti_guzel_soyle_bana.pdf
17308Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldınŞedarabanKaya ÖztaşŞarkıAksakAhmet Râsim Beysen_soyle_ne_oldun_yine_avare_mi_kaldin.pdf
17309Sende varken böyle tatlı hüsn ü ânŞedarabanEthem Ulvi EfendiŞarkıSengin Semai_sende_varken_boyle_tatli_husn_u_an.pdf
17310Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanırŞedarabanAsdik AğaŞarkıAğır Aksak_seni_kim_gorse_derununda_muhabbet_uyanir.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir