Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
12541Can yine bülbül olduNeva_İlahiSofyanNiyâzî-i Mısrîcanyinebulbuloldupdf1513796681.pdf
12542Canda misâfir Tanrı'yı hoş tutNevaAkın ÖzkanİlahiYürük SemaiM. Turan Yararcanda-misafir-tanriyi-hos-tutpdf1504797546.pdf
12543Çaldığın nâyın nevâsı perdesi tizi pesiNevaFehmi TokayŞarkıMüsemmenYusuf Efendi (Şeyh)caldigin_nayin_nevasi_perdesi_tizi_pesi.pdf
12544Dil verdim ol perîye nihân gördüğüm günNevaHâfız PostBesteAğır Sakil_dilverdimolperiyenihangordugumgunpdf1513796706.pdf
12545Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysûNevaKemânî Rızâ EfendiŞarkıAksak_dusup_ruhsar-i_ale_tar-i_geysu.pdf
12546Edemem hâl-i dili şerh ü beyânNevaMuhiddin AğaŞarkıAksak_edememhal-idiliserhubeyanpdf1513796733.pdf
12547Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdiNevaErol BaşaraŞarkıAksak_efendimgulbaharoldupdf1513796647.pdf
12548Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâyaNevaRauf Yektâ BeyBesteLenk Fahte_ey_bulbul-i_rebii_bais_nedir_nevaya.pdf
12549Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyleNevaDede EfendiYürük SemaiYürük Semai_ey_gonce-dehen_ah-i_seherden.pdf
12550Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cânNevaDede EfendiAğır SemaiAğır Aksak Semai_eygonce-ibag-icihanpdf1513796872.pdf
12551Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva'yıNevaSelâhattin İçliNatık KarçeYürük SemaiMustafa Tahralıey_mutrib-i_dil_gel_aciver_seyri_neva'yi.pdf
12552Ey perî-i nağme erdir evc'e dek âvâzımıNevaZiyâ PaşaŞarkıAksak Semai_eyperi-inagmeerdirevcedekavazimipdf1513796900.pdf
12553Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna senNevaH. Sadettin ArelŞarkıAksakNedîmeyseh-ihubanimeylepdf1513796933.pdf
12554Eyâ nesîme's sabâNeva_ŞuğulDüyek_eya_nesime's_saba.pdf
12555Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyhNeva_İlahiDüyekFahrî(Sünbülî)ez_can_u_dil_peygambere_asik_isen.pdf
12556Gel benim nazlı kuşumNevaNecmi PişkinŞarkıAksakM. Nafiz Irmakgelbenimnazlikusumpdf1513796964.pdf
12557Genç yaşta hayal âlemimin gülleri solduNevaÜmit GürelmanŞarkıDeğişmeliÜmit Gürelmangencyastahayalalemimingullerisoldupdf1513796987.pdf
12558Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğinNevaSelâhattin İçliŞarkıCurcunaTûran Oflazoğlugerci_aman_vermez_kara_kisi_sensizligin.pdf
12559Gonca açmaz gül olmazNevaSelâhattin PınarŞarkıAksakO. Nihat Akıngoncaacmazgulolmazpdf1513797014.pdf
12560Gönlünde sonbahar olmaya görsünNevaFethi KaramahmudoğluŞarkıDüyekTurgut Yarkentgonuldenilensirkupupdf1513797045.pdf
12561Gönül denilen sır küpüNevaFethi KaramahmudoğluŞarkıDüyekFethi Karamahmudoğlugonul_denilen_sir_kupu.pdf
12562Gül kokar yârim benimNevaO. Nûri ÖzpekelŞarkıMüsemmenO. Nuri Özpekelgulkokaryarimbenimpdf1513797080.pdf
12563Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kûNevaItrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)KarNim SakilHâfız-ı Şirâzîgulbun-iiysmidemedsaki-igul-izarkupdf1593767317.pdf
12564Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârınNevaDede EfendiŞarkıAğır Aksak SemaiNedîmgulzara_salin_mevsimidir_gest_u_guzarin(1).pdf
12565Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olurNevaCüneyt KosalİlahiDevr-i HindiAzmi Dedehakk'a_temkin_u_rizada.pdf
12566Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzeninNevaFehmi TokayŞarkıDevr-i HindiSâdık Atayhaksarettinbenicokfirkatinlenazeninpdf1513797218.pdf
12567Hâlet ile bana bir hâl göründüNevaEyyûbi Mehmet EfendiİlahiDüyekYunus Emrehaletilebanabirhalgorundupdf1513797534.pdf
12568Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâNevaDede EfendiŞarkıAksak_haylidemdirbirgul-iruhsarepdf1513797560.pdf
12569Her yerde arayıp buluyor beniNevaAli ŞenozanŞarkıDüyek-SofyanNûrettin Baykalheryerdearayipbuluyorbenipdf1513797581.pdf
12570Hicrân gönül belâsıNevaSâdettin KaynakŞarkıTürk Aksağı_hicrangonulbelasipdf1494609475.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir