Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
18361Hâlât-ı dil'i benzetemem hâlet-i sihreSipihrZekâî DedeYürük SemaiYürük Semai_halat-i_dil'i_benzetemem_halet-i_sihre.pdf
18362Kaç takvim eskidi dön de şöyle bakSipihrFethi KaramahmudoğluŞarkıSofyanŞâhin Çandırkac_takvim_eskidi_don_de_soyle_bak(1).pdf
18363Kana kana içelim mey kanalım sahbâdanSipihrTanbûri Ali Ef.Yürük SemaiYürük Semai_kana_kana_icelim_mey_kanalim_sahbadan.pdf
18364Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveliSipihrTanbûri Ali Ef.BesteDevr-i Kebir_kuse-i_gamda_nisinim_seni_sevdim_seveli.pdf
18365Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felekSipihrTanbûri Ali Ef.BesteHafifSelîmî (Yavuz Sultan)merdum-i_dideme_bilmem_ne_fusun_etti_felek(1).pdf
18366Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekân ağlar banaSipihrTanbûri Ali Ef.Ağır SemaiAğır Aksak Semai_murg-i_evc-i_uzletim_kevn_u_mekan_aglar_bana.pdf
18367Vardım yanaşıp fülk-i şerâb ile suyuncaSipihrZekâî DedeAğır SemaiAksak Semai_vardim_yanasip_fulk-i_serab_ile_suyunca.pdf
18368Cân-ü dilde hâne kıldın âkibetSipihrAlâeddin YavaşcaŞarkıMüsemmenİbrâhim Hakkı (Erzurumlu)can-u_dilde_hane_kildin_akibet.pdf
18369Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânınSipihrTanbûri Ali Ef.Yürük SemaiYürük Semai_dustum_yine_sevdasina_bir_taze_civanin.pdf
18370Gönül âvâre kaldı yâr elindenSipihrZ. Arif AtaerginŞarkıCurcuna_gonul_avare_kaldi_yar_elinden(1).pdf
18371Kalmadı zevki gülün hiç ne de bahçesininSipihrAlâeddin YavaşcaŞarkıAksakVahit Özaydınkalmadi_zevki_gulun_hic_ne_de_bahcesinin.pdf
18372Yine bu gece çıkardım sipihre nâlemi benSipihrTanbûri Ali Ef.BesteZencir_yine_bu_gece_cikardim_sipihre_nalemi_ben.pdf
18373Âşık-ı yezdân der Allah AllahŞivenümaTahir KaragözİlahiSofyanKuddûsîasik-i-yezdan-der-allah-allahpdf1548535185.pdf
18374Ayâ ne ola ol hilâl-ebrûŞivenümaAbdülhalim AğaAğır SemaiAksak Semai_aya_ne_ola_ol_hilal-ebru.pdf
18375Bir dil ki senin kâkülüne beste değildirŞivenümaAbdülhalim AğaYürük SemaiYürük Semai_bir_dil_ki_senin_kakulune_beste_degildir.pdf
18376Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pâreyeŞivenümaAbdülhalim AğaBesteDevr-i Revan_bir_goruste_dustu_gonlum_sen_gibi_meh-pareye.pdf
18377Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâdaŞivenümaCevdet ÇağlaŞarkıAksakM. Nafiz Irmakdilberlerin_en_suhu_yine_zevk_u_safada.pdf
18378Geçdik bu diyardan yine yaz güz demedenŞivenümaRüştü EriçŞarkıAksakVâhit Özaydıngecdik_bu_diyardan_yine_yaz_guz_demeden.pdf
18379Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler ResûlullahŞivenümaH. Sadettin ArelDurakDurak EvferiAzîz Mahmûd Hüdâî Hz.hudaya_cumle_alem_sana_asik_seni_ozler_resulullah(1).pdf
18380Yine sensiz sabah bu akşam dalıyor ufka gözümŞivenümaAkın ÖzkanŞarkıSemaiTekin Parayine_sensiz_sabah_bu_aksam_daliyor_ufka_gozum.pdf
18381Yar gönlünü vermiş ele kalbinde yerin yokŞivenümaCâvit ErsoyYürük SemaiYürük SemaiHanife Uzunyargonlunuvermiselepdf1489609681.pdf
18382O yâr bezme geldi kalmadı gittiSultanıbuselikRefik FersanŞarkıCurcunaNiyâzi Beyo_yar_bezme_geldi_kalmadi_gitti(1).pdf
18383Övmüş seni dest-i kudret ey mahSultanıcedidŞekerci Udi Cemil BeyŞarkıDüyek_ovmus_seni_dest-i_kudret_ey_mah.pdf
18384Aşkınla sînem dağlarımSultanıhüzzamHâfız Mehmet EfendiŞarkıAğır AksakEnderûnî Vâsıfaskinla_sinem_daglarim(1).pdf
18385Hurşîd-i felek nûr-i çerâğ-ı emelimdirSultanıhüzzamNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)BesteZencir_hursid-i_felek_nur-i_cerag-i_emelimdir.pdf
18386Meyhânede ey dil kati ibrâma mı düştünSultanıhüzzamNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)Yürük SemaiYürük Semai_meyhanede_ey_dil_kati_ibrama_mi_dustun.pdf
18387O mürg-i lâ-mekânım âşiyâna hâcetim yokturSultanıhüzzamM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak Semai_o_murg-i_la-mekanim_asiyana_hacetim_yoktur.pdf
18388Yâd edip ruhsâr-ı zülfün mâhitâb ettim bu şebSultanıhüzzamM. İsmail Hakkı BeyBesteBerefşan_yad_edip_ruhsar-i_zulfun_mahitab_ettim_bu_seb.pdf
18389A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayımSultaniırakH. Sadettin ArelDurakDurak EvferiYunus Emrea_sultanim_sen_var_iken_ya_ben_kime_yalvarayim(1).pdf
18390Bu hüsn-i behçet ile sana nâz lâzımdır efendimSultaniırakAbdülhalim AğaBesteZencir_bu_husn-i_behcet_ile_sana_naz_lazimdir_efendim.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir