Gökbilim - XML


IDTerimAçıklama
331filtrebk. süzgeç.
332fotoğraf parlaklığıRenk duyarlığı tanımlanmış, fotoğraf plaklarıyla çekilen yıldız resimleri üzerinde ölçülen parlaklık.
333fotonbk. ışıközü.
334frekansbk. titreşim sayısı.
335gaz bulutuYıldızlar arası boşluklarda bulunan hafif gazlardan oluşmuş bulutlardan her biri.
336gazbulutsuIşınım yapan, bulutumsu görünüşlü gökcismi. Görünüşleri aynı olup da Samanyolu dışında bulunanlara gökada denir.
337gazyuvarıYer'i ya da herhangi bir gökcismini saran gaz katmanı. Yer'in gazyuvarına "havayuvarı" da denir.
338geceGün kararmasından gün ağarmasına dek geçen zaman aralığı.
339gece aydınlığıGece süresince gökyüzünde görülen donuk parlaklık.
340gece göğüGüneş batıp, karanlık olduktan sonraki gök.
341gece gök ışığıGece aydınlanmasına ilişkin ışık.
342gece yarısıGüneş'in alt öğlenden geçtiği an ya da Güneş batması ile doğması arasındaki zamanın ortası.
343gece yayıGüneş'in gökküresinde, bir gün boyunca çizdiği çemberin gözerimi altında kalan parçası.
344geciktirilmiş devimbk. yavaşlamış devim.
345geçici yağmurHer yıl tekrarlanmayan akan yıldız yağmuru.
346geçirgenlikSaydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi gökcisimlerinin havayuvarları için söz konusudur.
347geçiş aracıYıldızların öğlenden geçişini gözlemeye yarayan araç.
348gelgitbk. kabarma - alçalma.
349gelişimbk. evrim.
350genç yıldızEvrimini yarılamamış yıldız.
351genel devinmeGüneş ve Ay etkisinden başka gezegenlerin etkisinin de gözönüne alınması halindeki devinme. a. bk. devinme.
352genel gökbilimGenel kavramları ve genel bilgileri içine alan gökbilim sınırları geniştir.
353genişleme hızıBir yıldızın ya da bir gaz küresinin yarıçapının büyüme hızı.
354genişleyen evrenİçindeki yıldızlar ve yıldız dizgeleri herhangi bir merkezden dışarı doğru uzaklaşan evren.
355genlikSalınım devimlerinde denge konumuyla en büyük uzanım arasındaki fark. Değişen yıldızlarda, en büyük parlaklık ile en sönük parlaklık arasındaki fark.
356geosantrikbk. yermerkezli.
357gerçek ayrıklıkYörüngesi elips olan bir cismin yörünge üzerinde bulunduğu noktayı kütle merkezi olan odağa birleştiren doğrunun büyük eksenle yaptığı açı (bk. şekil D. 40)
358gerçek çapUzunluk biriminde ölçülen çap.
359gerçek devimBir cismin görünürdeki devimi değil, devinmediği varsayılan bir konsayı dizgesine göre yaptığı devim. Örn. Bir gezegenin yaptığı elips devimi.
360gerçek güneşZaman tanımlarında sözü edilen, gözlediğimiz güneş tekeri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir