Gökbilim - XML


IDTerimAçıklama
1201yörünge belirlenmesiGözlem ve hesaplara dayanarak bulunan yörünge öğeleri.
1202yörünge devimiCismin belirli bir yörünge üzerinde yaptığı devim.
1203yörünge dönümübk. dolanma süresi.
1204yörünge düzlemiYörüngenin dayre, elips, parabol, hiperbol gibi bir düzlem çizgisi olması halinde belirttiği düzlem.
1205yörünge eğikliğiYörünge düzleminin başka bir belirli düzleme, söz gelimi eşleğe göre yaptığı açı.
1206yörünge hızıCismin birim zamanda yörüngesi üzerinde aldığı yol.
1207yörünge öğeleriYörüngenin büyüklüğünü, biçimini ve uzaydaki konumunu belirten değerler.
1208yunusBir takımyıldızın adı.
1209yuvar , yuvarlakYer yuvarlağı gibi, düzgün olmayan küresel biçim.
1210yuvarsıMerkezden geçen bir eksenin iki ucundan basıklaşmış küre.
1211yücelimbk. üstgeçiş
1212yükseklikBir yıldızın, bir gökcisminin gözerimi düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı deniz yüzeyinden ya da herhangi bir düzlemden yukarı doğru uzaklık.
1213yükseklikölçerDeniz yüzeyinden yukarı doğru hava basıncının azalmasından yararlanarak yükseklik ölçen araç. »
1214yükselimBir yıldızın gökküresinde eşlek düzlemine göre açısal uzaklığı eşlek konsayı dizgesinin ikinci öğesi. (bk. şekil E. 16)
1215yüze soğurmaBir cismin yüzüne doğru gelişen ya da yüzeyce yapılan soğurma olayı.
1216yüzey merkezliBaşlangıç noktası cismin yüzünde alınmış (konsayı ya da ölçü dizgesi).
1217yüzey sıcaklığıBir gökcisminin dış yüzü üzerinde ölçülen ya da yüzeyi için geçerli sıcaklık.
1218yüzyılMilâdî tarih ya da herhangi bir takvim için kabul edilen başlangıçtan bu yana sayılan yüzer yıllık zaman aralıklarından her biri.
1219zamanAkıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından doğan bir kavram. Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına (saat açısına) karşılık bir ölçü.
1220zaman aralığıÖlçülen iki zaman arasında geçen süre.
1221zaman belirlenmesiGüneş ve yıldızların günlük ve yıllık devimlerine göre tanımlanan birimler (gün, ay, yıl), başlangıç zamanına (Greenwich öğelerinden geçiş) dayanarak, Güneş ve yıldız gözlemlerinden zaman bulunması ve belirtilmesi.
1222zaman bildirimiGözlemevlerinin saat ayarı için saniye ve dakika başlarında verdikleri kesik seslerden her biri.
1223zaman birimiTekrar edilen gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı: Güneş günü, yıldız günü, ortalama gün gibi.
1224zaman büyümesiBağlılık kuramına göre devinmeden ileri gelen, hıza bağlı olarak artan zaman genişlemesi.
1225zaman dakikası, dkBir saatlik zamanın altmışta biri.
1226zaman denklemiGerçel güneş zamanı ile ortalama güneş zamanı arasındaki fark: E (t) = So - Sm Burada So gerçel güneşin, Sm de ortalama güneşin saat açısıdır.
1227zaman dilimleribk. saat dilimleri.
1228zaman dönüşümüOrtalama zamandan yıldız zamanına geçme hesabı ve karşıtı. Genel olarak bir çeşit zamandan öbürüne geçme.
1229zaman farkıİki olaya ilişkin zamanlar arasındaki fark.
1230zaman kurumuZamanı belirleyen, saklayan ve doğru zaman yayınlayan kurum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir