Ayetlerde Esma-ül Hüsna - XML


IDOkunuşuAnlamı
31el-Hakîm Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan
32el-Hâkim Hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran
33el-Hakem Hüküm veren, son kararı veren
34el-Hakk Varlığı, ilâh ve rab oluşu hak olan, eşyayı vareden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil
35el-Halîm Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, acele etmeyen, teenni ile hareket eden
36el-Hallâk Mükemmel yaratan, devamlı yaratan
37el-Hasîb İnsanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken
38Hâsib (în)İnsanları sorgulayan, hesaba çeken
39el-Hayr Hayırlı olan, faydalı olan, iyilik eden
40el-İlâh Ma’bûd, Tanrı
41el-Kadîr Çok güçlü, çok kuvvetli, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen
42el-Kâdir Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten
43el-Kâfî Kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren,yaptıklarını bilen, gören, haberdar olan ve hesaba çeken
44el-Kahhâr Yenilmeyen, daima galip gelen
45el-Kâhir Galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan,yaratıklarını dilediği gibi yöneten
46el-Kâim Varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten
47el-Karîb Af, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve duyması itibariyle kullarına yakın olan
48el-Kâşif Azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren
49Kâtib (ûn)İnsanların yaptıklarını yazan
50el-Kavî Kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten
51el-Kayyûm Zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen
52el-Kebîr Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük
53el-Kerîm Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan
54el-Kuddûs Her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıplardanuzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan,güzellik, iyilik ve ihsanlarıyla övülen
55el-Latîf Yaratıklara karşı yumuşak, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen
56Mâhid (ûn)Yeryüzünü yaratıkları için elverişli, yarayışlı ve faydalı olarak yaratan
57el-Mâlik Bütün varlıkların sahibi
58el-Mecîd Çok şerefli, çok itibarlı
59el-Melik Bütün varlıkları yöneten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden
60el-Melîk Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve maliki, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir