Ayetlerde Esma-ül Hüsna - XML


IDOkunuşuAnlamı
61el-Metîn Çok kuvvetli, çok dayanıklı, acizliği, zafiyetive gevşekliği olmayan
62el-Mevlâ Dost, yardımcı, görüp gözeten
63Mu’azzib (în)Suç işleyenleri, zalimleri, günahkârları cezalandıran
64el-Mu ’ızz İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şereflikılan, aziz yapan
65el-Muhric Bir şeyi açığa çıkaran, bir varlıktan başka birvarlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran
66el-Muhît İlim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeyemuttali olan
67el-Mukît Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanlarıbilen, koruyan, mükâfat veren
68el-Muktedir Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan
69el-Musavvir Yaratıklara şekil ve özellik veren
70Mûsi (ûn)Gökleri genişleten
71el-Mübîn Varlığı aşikâr olan, hakkı ızhar eden, gerçeğibeyan eden
72Mübrim (ûn)Hile ile kötülük yapmaya karar verenleri bilen, onların bu kötülüklerini boşa çıkaran, onları kesin olarak cezalandıran
73Mübtelî (n)Deneyen, imtihan eden, gizli olanları açığa çıkaran
74el-Mücîb Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren
75el-Müheymin İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten
76el-Mühlik İsyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları helâk eden
77el-Mü’min Yaratıklarına güven veren
78el-Müneccî Sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran
79el-Münezzil Nimet veren, su, sekînet, melek, kitap vepeygamber indiren
80el-Münîr Işık veren, aydınlatan
81Münşi’ (ûn)İcat eden, inşa eden, yapan, örneksiz olarak yaratan
82Müntekım (ûn)Suçluları cezalandıran
83Münzil (în)Melek, kitap, su ve sekînet indiren, nimet veren
84Münzir (în)Kullarına fayda ve zarar veren şeyleri bildiren; inkâr ve isyan edenlerin âkibetinin kötü olduğunu haber vererek onları bu davranışlardan sakındıran ve azabı ilekorkutan
85Mürsil (în)vahiy, peygamber, bol yağmur, aşılayıcı rüzgâr,koruyucu melek, âsiler için yıldırımlar ve âfetler gönderen),
86el-Müste’ân Kendisinden yardım istenen, kendisine sığınılan
87Müstemi (ûn)Sesleri işiten, duyan
88el-Müte’âl Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan
89el-Mütekebbir İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu
90el-Müteveffî Yaratıkların canlarını alan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir