veri


IDaba <strong>n</strong> felt (<em>material</em>) <stro
4471yetişmek v catch sth (a bus etc.), catch up with sb, manage sth (make it in time) phr Başlangıca yatişemiyoruz. We'll miss the
4472yetiştirici n breeder (of animals), grower, cultivator (of plants)
4473yetiştirilme n upbringing
4474yetkilendirmek v authorize sb to (do) sth, (form.) empower sb to do sth
4475yetkili adj authorized, competent (appropriate - court etc.), eligible, official n executive (worker), exec, functionary, official phr tam yetkili plenipotentiary -
4476yetkin adj expert (knowledge etc.) n expert on/in sth
4477yetkinleşmek v improve, become better
4478yetkinlik yetkin olmak bir şeye be well informed about sth, be knowledgeable in sth yetkinlik kazanmak bir şeye qualify for sth (benefits etc.)
4479yetkisiz adj (law) unauthorized
4480yetkisizlik n incompetence
4481yetmek v be equal to sth (a task), manage with sth (salary etc.), get by with/on sth, suffice, do, be enough for sth
4482yetmiş num seventy
4483yetmişinci num seventieth
4484yiğit adj valiant
4485yiğitlendirmek v encourage sb
4486yiğitlik n courage
4487yığmak v accumulate sth, amass sth, gather sth, pile up, heap up, pile sth, stack (up) sth
4488yıkama n cleansing, washing (of clothes), laundering araba yıkama car wash beyin yıkama brainwashing
4489yıkamak v wash sth (car, hands etc.), launder sth, wash sth, (BrE) bath sb, (AmE) bathe sb (a baby etc.), wash off (stain etc.)
4490yıkanabilir adj washable
4491yıkanma n bath (cleaning), cleansing
4492yıkanmak v wash ( osf ), (BrE) take/have a bath, bath, (AmE) bathe (in a tub)
4493yıkayıcı n (tech.) washer (for bolts etc.) (zemin) yıkayıcı (floor) washer (machine)
4494yıkıcı adj destructive, pernicious, subversive
4495yıkık adj ruined, collapsed
4496yıkılış n break-up (of alliance etc.), disintegration, decomposition
4497yıl n year, (AmE) grade (school level) bir yıl önce one year ago bu yıl this year eğitim yılı school year gelecek yıl next year
4498yılan n snake boa yılanı boa constrictor, boa (snake) çıngıraklı yılan rattlesnake engerek yılanı (zool.) Indian/spectacled cobra
4499yılankavi adj winding, spiral yılankavi viraj hairpin (bend), dogleg
4500Yılbaşı n New Year Yılbaşı gecesi New Year's Eve, (ScoE) Hogmanay

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir