Bilişim Terimleri Sözlüğü - XML
Bilişim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541özyinelemeBir yordamın kendini çağırabilme özelliği.
542özyineli yordamUygulanışı sırasında kendisini çağıran ya da yine kendisini çağıracak başka bir yordamı çağıran bir yordam.
543pl/lYönetim ortamının bilgi işlem gereksemelerine dönük COBOL vb. diller ile bilimsel hesaplama gereksemelerine dönük ALGOL, FORTRAN vb. dillerin olanaklarını birlikte kullanabilmek amacıyla geliştirilmiş bir izlenceleme dili.
544rasgele erişimbk. doğrudan erişim.
545rasgele erişimli bellekİstenen herhangi bir rasgele konumuna veri yazılır, rasgele konumundan veri okunur, doğrudan erişimli, genellikle yarıiletken bir bellek türü. Rasgele erişimli belleklere yaz-oku bellek de denilmektedir.
546rasgele sıralı bilgisayarHer komutun, uygulanacak bir sonraki komutun bellek yerini deyimleyerek belirlediği bir bilgisayar.
547saatDüzenli zaman aralıklarında vuruşlar üreten elektronik çevrimi. Zamanuyumlu bilgisayarda her bir temel işlem saat vuruşlarına uygun biçimde gerçekleştirilir.
548sağa yanaştırmak1. Bir sayfa üzerinde damgaların basım konumlarını, basımın sağ kıyısı düzenli olacak biçimde tasarlamak. 2. Bir tutanak ya da veri alanı içindeki veriyi, belirli bir konumdaki damga sağ uca yerleşecek biçimde kaydırmak.
549sağlama makinesibk. veri sağlama makinesi.
550sağlama sayısıBir kütüğün tutanak tanısına ya da herhangi bir anahtara (1), bunların yanlış kullanımından doğacak bilgi işlem yanılgılarını önlemek üzere, sağlama amacıyla eklenen artık sayı. bk. artıklık.
551saklamakBir yazmaçta bulunan veriyi ana bellekte bir yere aktarmak.
552salt okunur bellekİzlence komutlarıyla değiştirilmeyecek nitelikte kalıcı veri saklamak üzere geliştirilmiş, yalnızca okunmak üzere geliştirilmiş rasgele erişimli yarıiletken bellek. Salt okunur bellek özellikle mikroizlenceleri saklamada yazılır-okunur rasgele erişimli be
553sapmaİşlemlerin olağan sırasını bozarak, denetimi, adresi belirtilen bir işleme geçiren herhangi bir komut.
554satır yazıcıSonuçları, her satırı bir bütün olarak bir seferde olmak üzere, kağıt üzerine yazan bilgisayar çıkış birimi, bk. yazıcı.
555sayaçSayma amacıyla kullanılan herhangi bir yazmaç.
556sayamakBir sayıtın basamaklarındaki değişik değerleri gösteren sayısal damgalardan her biri.
557sayfabk. bellek sayfası.
558sayfa yanaştırmakBir sayfa üzerinde damgaların basım konumlarını, basımın sol ve sağ kıyıları düzenli olacak biçimde denetlemek, bk. sağa yanaştırmak, sola yanaştırmak.
559sayfalamaBellek kaynağının, işletim dizgesince örn. 1K, 2K gibi belirli boyda birimler olarak, devingen biçimde kullanıldığı birbellek yönetim yöntemi.
560sayı gösterimiBir sayılar dizgesinde, bir sayının gösterimi.
561sayılaştırıcsHerhangi bir fiziksel ölçüm değerini sayısal veriye dönüştüren bir aygıt. bk. örneksel-sayısal çevirici.
562sayılaştırmakKesikli olmayan veriyi sayısal biçimde deyimlendirmek ya da göstermek, örn. fiziksel bir büyüklüğün genliğinin örneksel bir gösteriminden, o genliğin sayısal bir gösterimini çıkarmak.
563sayısalSayılarla gösterilen veri ya da fiziksel niceliklere değgin.
564sayısal bilgisayarÖzünde verilerin kesikli gösterimlerinin kullanıldığı bir bilgisayar.
565sayısal çözümlemeMatematiksel sorunları sayısal yöntemlerle ve sonuçları belirli yanılma değerlerinin altında olacağı öngörülen yaklaşımlar içerisinde elde eden çalışma alanı.
566sayısal damga takımıSayıları, kimileyin de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık yazaçları dışarıda bırakan bir damga takımı.
567sayısal denetimbk. sayısal güdüm.
568sayısal düğümVerinin bir sayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.
569sayısal düğümlü damga takımıSayısal düğümlerle düğümlenmiş öğelerden oluşan damga takımı.
570sayısal gösterimVerinin sayıtlarla kesikli gösterimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir