Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4951tiyoninMetal parlaklığı gösteren , mikroskopta boyayıcı ve pH indikatörü olarak kullanılan suda mor renkte çözünen yeşil-siyah toz halde bir madde. Amidofenotiazin,
4952tiyosiyanatTiyosiyanik asidin (HSCN) SCN- baz kısmı.
4953tiyoüreFormülü NH2.CS.NH2 olan organik sentezlerde, boya yapımında ve bizmut reaktifi olarak kullanılan eter ve suda kısmen çözünen renksiz kristal yapıda bir madde. Sülfoüre, Sülfokarbamit
4954tlbk. talyum
4955tmbk. tulyum
4956tokoferolFormülü C29H50O2 olan, E vitamini, yani α, β, γ ve δ olmak üzere 4 izomeri olan tokolün metil türevleri.
4957toksafenFormülü C10H10Cl8 ve e.n. 65-90 °C olan, böcek öldürücü olarak kullanılan, organik çözücülerde çözünen, zehirli, balmumu görünüşünde, klorlanmış komfen de denen katı bir madde..
4958toksikbk. sağlığa zararlı
4959toksikolojiSağlığa aararlı maddelerin yapısını ve etkisini inceleyen bilim dalı.
4960tolanFormülü C6H5.C°C.C6H5, e.n. 60 °C olan eter ve alkolde çözünen katı bir madde.Bibenzilidin. Difenilasetilen,
4961tolazolin hidroklorürFormülü C10H12N2.HCl, e.n. 173 °C olan, ilaç olarak kullanılan , suda çözünen ,beyaz kristal şeklindeki bir madde. Priskolin. Priskol. 2-benzil-2-imidazolin hidroklorür.
4962tolerans1.Bir işlemde izin verilen hata sınırı. 2.Bir canlının bir ilacın devamlı kullanımına karşı koyma kapasitesi.
4963tollens belirteciAldehitlerin karbonil grubunun tanınmasında kullanılan diammin gümüş(I) iyonu içeren çözelti. Aldehitler yükseltgendiğinde gümüş(I) iyonu metalik gümüşe indirgenir, cam yüzeyinde birikerek gümüş aynası oluşturur.
4964tolu balzamSinamik asit, benzoik asit esteri ve uçucu yağlar içeren, parfümeride ve balgam söktürücü olarak kullanılan Myroxylon toluiferum ağacının reçinesi.
4965toluenFormülü C6H5.CH3, e.n. 94 °C, k.n. 111 °C olan, suda az, alkol ve eterde çok çözünen, katran yağından elde edilen, yüksek oktanlı benzinlerde, kaprolaktam üretiminde, benzoik asit türevlerinin eldesinde ve organik çözücü olarak kullanılan renksiz bir sıv
4966toluidinFormülü CH3C6H4NH2 olan, nitrotoluenin indirgenmesinden (Fe+HCl) elde edilen, orto- (k.n. 198 °C, sıvı) meta- (k.n. 203 °C, sıvı) ve para- (e.n. 45 °C, katı) izomerleri olan, suda az, alkol ve eterde çok çözünen, diazoboyalarının eldesinde ve analitik rea
4967toluik asitFormülü CH3C6H4COOH olan, , orto- (e.n. 104 °C): meta- (e.n. 109 °C) ve para- (e.n. 180 °C) izomerleri olan, suda az, alkol ve eterde çok çözünen, organik sentezlerde ve böcek kovucu olarak kullanılan, yanabilen, saydam kristaller halinde bir asit. Metil
4968toluolbk. toluen
4969tonka fasülyesiKumarin eldesinde, eczacılık ve parfümeride kullanılan, Coumarona odorata veya Dipteryx odorata bitkisinin kurutulmuş tohumları.
4970toparCam, metal, plastik gibi özdeklerden yapılmış, yuvar biçiminde boyunlu bir kap.
4971topazFormülü Al2SiO4F2 olan, ortorombik sistemde kristallenen, kıymetli taş olarak kullanılan, renksiz, açıkmavi veya açık sarı renklerde bulunan alüminyum ve flor silikatı.
4972toplam sertlikSudaki geçici ve kalıcı sertliklerin toplamı.
4973toplam tepkimeÇeşitli tepkimelerden oluşan bir dizgede, başlangıçtaki çıkış tepkenleriyle sonunda elde edilen ürünleri gösteren tepkime.
4974toplaştırmaÖrüt ya da biçimsiz taneciklerin ısı etkisiyle birleşip kaynaşarak daha iri katı parçaları oluşturması.
4975topokimyasal tepkimeBir sistemde, genellikle kristallerde, iç veya dış etki ile belirli bir bölgede oluşan, aşırı doygunluk yoluyla sınırlı bir yüzeyde kristal oluşturma gibi tepkimeler.
4976toprak alkali metallerÖğeler Dizgesi'nin 11 A kümesini oluşturan ve bileşiklerinde + 2 değerlikli olan metaller.
4977toprak metallerÖğeler Dizgesi'nin III A kümesini oluşturan ve bileşiklerinde +3 değerlikli olan öğeler.
4978torbernitFormülü Cu(UO2)2.P2O8.12H2O olan , ortorombik sistemde kristallenen, kristal sulu, yeşil renkli bakır ve uranyum fosfat. Bakır uranit.
4979tortuÇözünmeyen özdeklerin oluşturduğu yığışım. (Bu terim daha çok yerçekimi etkisi ile çökelmiş yığışımlar için kullanılır.)
4980tortulaşmaSıvı ya da gaz ortamında dağılmış olan asıltıların yerçekiminin etkisiyle, yoğunluklarına göre dipte toplanmaları, birikmeleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir