Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5191uyarma spektrumuFloresans spektroskopide, floresans şiddetinin dalga boyunun fonksiyonu olarak grafiği.
5192uyutucuSolunum ve dolaşım özekleri dışında tüm bedende ya da bir bölümde duyumların yitirilmesine neden olan bileşik.
5193uzamçoğuzKendisini oluşturan tekizleri ya da onların atomları uzayda özgün konumlarda bulunan, bu nedenle de örüt yapısına benzer nitelikler gösteren çoğuz.
5194uzameşizBir molekülü oluşturan atomların uzayda değişik konumlarda bulunmasıyla oluşan eşizlerin her biri. (Bu tür eşizlik bakışımsız konumdaki iki ya da daha çok karbon atomu içeren organik özdeklerde gözlenir.)
5195uzamkimyaBir molekülü oluşturan atomların uzaydaki düzenlenimini inceleyen bilim dalı.
5196uzay grupBir kristal içindeki atomların karakteristik düzenlenmesi.
5197uzay örgüsüBir kristaldeki atom, iyon ve moleküllerin uzayda düzenli olarak tekrarlanan dizilişi.
5198uzunlamasına difüzyon katsayısı, bKromatografik bir kolonda bant genişlemesine sebep olduğu gibi analit türlerinin yüksek derişimli bir bölgeden düşük derişimli bir bölgeye göç etme meylinin bir ölçüsü.
5199uzunlamasına difüzyon terimi, b/uUzunlamasına difüzyon teriminin, hareketli fazın hızına oranı Van Deemter eşitliğinde bant genişlemesiyle ilgili üç terimden biri.
5200üç kollu teraziYaklaşık miktarları tartmak için kullanılan kaba bir laboratuar terazisi.
5201üç merkezli bağHidrojen atomunun diğer iki atom arasında olduğu (tipik olarak bor atomları) ve bir elektron çiftinin her üç atomu da bağladığı kimyasal bağ.
5202üç moleküllü tepkimeAtom, iyon veya molekül halinde olabilen üç türün aynı anda çarpışarak oluşturdukları O+O2+N2 → O3+N2 gibi bir tepkime. Olasılığı azdır.
5203üçlemMoleküllerde, toplam dönüsü bir olan durum dizgesi.
5204üçlü1. Üç bileşenden oluşan. 2. HCN gibi, üç öğeden oluşan bileşiklerin genel adı.
5205üçlü bağİki atomun üçer elektronunu karşılıklı ortaklaşmasından oluşan bağ türü.
5206üçlü noktaHer özdeğe özgü bir tek değeri olan ve katı, sıvı, gaz evrelerinin birlikte dengede bulundukları durum.
5207üçlü sistemÜç bileşenden oluşan sistem.
5208üçlü tuzCaCuNa2(NO2)6 gibi molekülünde 3 katyon ve 1 anyon bulunan tuzlar.
5209üçüncülÜç alkil grubunun aynı atoma bağlı olduğunu ifade eden, tert- aminlerde üç alkil grubu azot atomuna bağlı olduğu gibi ve genellikle tert şeklinde kısaltılan, bir terim.
5210üçüncül bileşikÜç element veya gruptan meydana gelen kimyasal bileşik.
5211üfleme borusuMücevher üretiminde, dişçilikte, eritme, yumuşatma, nitel ve minerolojik analizlerde alev içine hava üflemek için kullanılan bir metal boru.
5212üreteçKimyasal ya da fiziksel olaylar sonucu, sürekli olarak özdek ya da erke üreten aygıt.
5213üreteç gazıKızgın kömür üzerinden hava ve su buharı geçirerek üretilen bir tür yakıt gazı.
5214üretimİnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle özdeği değiştirmeleri işi.
5215üretim elemanıBir nükleer reaktörde kullanılan, zincirleme tepkime verebilen en küçük eleman.
5216üstel bozunmaZamana bağlı olarak e-kt ifadesine uygun olan bozunma.
5217üzüm çekirdeği yağıÜzüm çekirdeklerinden elde edilen, saatlerin yağlanmasınde ve kuru üzüm tanelerinin kaplanmasında kullanılan bir yağ.
5218üzüm şekeriC6H12O6, glikoz, dekstroz pek çok hayvansal ve bitkisel sıvıda bulunan ve önemli bir besin olan monosakkarkitler sınıfından bir karbonhidrat.
5219valensbk. değerlik
5220valinomisinPotasyum için bir membran elektrodun yapılmasında kullanılan bir antibiyotik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir