Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5431yoketmeBir kimyasal tepkimede iki tepken arasında ya da bir molekülün ayrı kesimlerinde görece yalın bir molekülün ortamdan giderilmesi.
5432young modülübk. esneklik modülü
5433yozlaşmaCanlı gözelerinin, kalıtsal özelliklerini türlü nedenlerle yitirerek bozulmaları.
5434yozluk1. Bir erke düzeyine, birbirinden ayrı birden çok dalga izlevinin karşılık olması. 2. Elektronların çekirdek çevresinden sıyrılmaları ve temel parçacıkların çok sıkışık olarak, eşit ve düşük erke durumlarında bulunması.
5435yöneltmeHer ikisi de çift ucay özelliği gösteren iki molekül arasındaki etkilenme.
5436yönlenmePolimer zincirine bağlanan fonksiyonel grupların veya atom sıralarının , birbirini izleyen birimlerin gelişigüzel bağlanması ataktik, aynı konfigürasyonda bulunmak üzere bağlanması isotaktik, ters konfigürasyonda bulunmak üzere bağlanması sindiotaktik pol
5437yönsemeÖrütlerin, iletkenlik, esneklik, geçirgenlik gibi kimi özelliklerini yöne bağlı olarak değiştirmesi.
5438yönsemezFiziksel özellikleri, küpsel örüt biçimli nesnelerde olduğu gibi, her yönde eş olan (özdek).
5439yönserKimi fiziksel özellikleri yöne bağlı olarak değişen (özdek).
5440yöntemdeki belirsizlik[yöntemdeki belirsizlik, sm] Bir ölçme yöntemi ile ilgili standart sapma bir analizin toplam standart sapmasının tayininde numunenin standart sapması ile birlikte kullanılan bir faktör.
5441yörüngeBohr Kuramına göre atom çekirdeği çevresinde elektronların yer alabileceği erke düzeyleri ya da erke kabuklarına verilen ad.
5442yörüngemsiAtom çekirdeği çevresinde bir elektronun bulunma olasılığının dağılımını veren ve nicem kuramına göre hesaplanan matematiksel izlev.
5443yumuşak cıva klorürbk. cıva(I)klorür
5444yumuşak çelikAz karbon içeren, kaba, kırılabilen bir çelik türü.
5445yumuşak suYağmur ve karsuyu gibi, içinde kalsiyum ve magnezyum tuzları olmayan ya da görece az olan su.
5446yumuşatıcı1. Sertlik veren toprak alkali metalleri tutularak suyu yumuşatmaya yarayan özdek. 2. Suyu yumuşatma işleminin yapıldığı aygıt.
5447yük aktarımıBir iyonun nötral bir ortamdan veya bir elektrokimyasal hücrenin elektrodundan bir elektron alması işlemi sonucunda yük geçişi.
5448yük, elektrik1.Maddedeki elektrik miktarı, elektron eksikliği ya da fazlalığı. 2.Elektriğin maddeden ya da ortamdan geçen miktarı.
5449yük-aktarım dedektörleri, ctdÇok kanallı yarı iletken dedektörler.
5450yük-denkliği eşitliğiBir çözeltide, yüklü türlerin molar derişimleri cinsinden ifade edilen pozitif ve negatif yüklerin eşitliği.
5451yük-inİndirgenme ve yüksetgenme tepkimelerine verilen kısa ad.
5452yükleme akımıBir cıva damlasında kopma anında elektron eksikliğinden veya fazlalığından kaynaklanan faradayik olmayan, pozitif veya negatif akım.
5453yükleme hatasıÖlçme aletinin direncinin hücrenin direncine yakın olmasından kaynaklanan hücre potansiyeli ölçülmesindeki hata.
5454yüklü türlerToplam elektron sayısı, toplam proton sayısına eşit olmayan atom, molekül veya atom veya molekül grubu.
5455yüksek fırınDemir cevherlerinin yüksek sıcaklıkta kok ile indirgenerek ham demirin üretildiği fırın.
5456yüksek sıcaklık süper iletkeniSıvı azotla soğutulunca (100 0K ve üzeri) süper iletkenlik kazanan maddeler.
5457yüksek spin kompleksiEn çok sayıda çiftleşmemiş elektron spinine sahip dn kompleksi.
5458yüksek-performanslı adsorpsiyon kromatografisiSıvı-katı kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.
5459yüksek-performanslı iyon-değişimi kromatografisiİyon kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.
5460yüksek-performanslı sıvı kromatografisi, hplcHareketli fazın sıvı olduğu ve çoğunlukla basınç altında kullanıldığı kolon kromatografisi yöntemlerinden birisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir