Kimya - XML


IDTerimAçıklama
691cam günüÇoğunlukla süzme ortamı ve yalıtkan olarak kullanılan, camdan yapılmış çok ince iplikler yığışımı.
692cam kağıdıİnce tutkal ve cam tozu püskürtülerek kaplanan ve parlatma işlemlerinde kullanılan kağıt.
693camsılaştırmaSilisli bir malzemeyi eritme ve soğutmayla biçimsiz camsı şekle dönüştürme.
694canlı stonitFormülü 2Sb2O3 HgO olan, antimon içeren cıva oksit minerali.
695ceketSoğutucu ya da ısıtıcı ortamı içinde tutma amacıyla , karıştırıcı, tepkime kabı vb. çevresine yerleştirilmiş ana aygıtın bir parçası.
696celsius (santigrat) derecelendirmesi1 atm. basınç altında donmakta olan suyun sıcaklığını 0 °C, kaynayan su sıcaklığını 100 °C kabul eden, aradaki sıcaklık farkının 1/100 ’ ini bir Celcius (santigrad) derecesi olarak alan derecelendirme sistemi.
697cetbk. Erzurum taşı
698cevherİçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve mineraller.
699cevher ön hazırlama işlemiSallama, kaba eleme gibi mekanik olarak filizin temizlenmesi veya kabaca ayrılması.
700cevher zenginleştirmeCevherlerin değerli kesimlerini, niceliklerini, taş, toprak ve işe yaramayan başka özdeklerden ayırıp artırma.
701charles yasasıBir gazın sabit basınçta hacminin mutlak sıcaklıkla orantılı olduğunu belirten yasa. V=k.T.
702cıvaSimgesi Hg, atom kütlesi 200,59 g, atom numarası 80, oda sıcaklığında gümüş görünümünde, ağır ve az uçucu olan, barometre, termometre, hidrometre, pirometre, floresans lamba, aynalar, amalgam yapımında ve diş hekimliğinde dolgu yapımında, zirai amaçlı kim
703cıva (ı) fosfatFormülü Hg3PO4 olan, ışığa karşı duyarlı, alkol ve suda çözünmeyen, nitrik asitte çözünen, ilâçlarda kullanılan, cıva fosfat olarak nötral ve normal veya tersiyer cıva fosfat olarak, ayrıca tricıva ortofosfat olarak da bilinen beyaz toz halinde bir madde.
704cıva (ı) iyodürFormülü Hg2I2 olan, tatsız, kokusuz, zehirli, ısıtıldığı zaman kararan, su, alkol ve eterde çözünmeyen, 140°C de süblimleşen, cıva proto iyodür olarak da bilinen sarı toz halinde bir madde.
705cıva (ı) kloratHg2(ClO3)2 formülünde beyaz kristallerden oluşan, 250 °C de bozunan alkol ve suda çözünebilen, yanıcı maddelerle temas ettiğinde patlayan ve cıva klorat olarak da bilinen bir madde.
706cıva (ı) klorürFormülü Hg2Cl2, e.n. 302 °C olan, kokusuz, zehirli olmayan, beyaz kristallerden oluşmuş, ışık etkisiyle kararan, su alkol ve eterde çözünmeyen, cıva monoklorür, cıva protoklorür, yumuşak cıva klorür olarak da bilinen bir madde.
707cıva (ı) kromatHg2CrO4 formülüyle gösterilen, ısıtıldığı zaman bozunan, nitrik asitte çözünen, su ve alkolde çözünmeyen, seramiklerde yeşil renk vermek üzere kullanılan, cıva kromat olarak da bilinen bir madde.
708cıva (ı) sülfatHg2SO4 formülüyle verilen, zehirli, sarıdan beyaza bakan toz halinde, sıcak sülfürik asitte, seyreltik nitrik asitte çözünen, suda çözünmeyen, laboratuvar pillerinde ve katalizör olarak kullanılan bir madde.
709cıva barometresiAtmosfer basıncının ölçülmesinde ve cıvanın basınçı göstermede kullanıldığı bir cihaz.
710cıva damla elektrotuKılcal bir cam boru ucunda, arka arkaya damlatılan cıvanın oluşturduğu elektrot.
711cıva difüzyon pompasıDüşük basınçları ölçmek üzere kullanılan cıvalı bir sistem.
712cıva elektrotİndirgenmeyen türler için yapılacak bir analizden önce, kolay indirgenen türlerin çözeltiden uzaklaştırılmasında kullanılan bir elektrot.
713cıva filim elektroduİnce bir elementel cıva tabakası ile kaplı, anodik sıyırma analizinde asılı cıva damla elektrodu yerine kullanılan bir elektrot türü.
714cıva fulminatFormülü Hg(CNO)2, erime noktasında patlayıcı olan, alkolde, amonyakta ve sıcak suda çözünen, patlayıcı başlıkların içinde patlayıcı olarak kullanılan, cıva siyanat olarak da bilinen kristal toz halinde bir madde.
715cıva kloratbk. cıva(I)klorat
716cıva monoklorürbk. cıva(I)klorür
717cıva proto iyodürbk. cıva(I)iyodür
718cıva protoklorürbk. cıva(I)klorür
719cıva siyanatbk. cıva fulminat
720cıvalı alaşımCıvanın gümüş gibi kimi metallerle oluşturduğu katı ya da yarıkatı alaşım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir