Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2071infüzyonBitkilerin suyun kaynama noktası altında demlenmesi ile bitkisel ilaçların suya geçirilmesi ile oluşan çözelti.
2072inhibitörKimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları geciktiren veya durduran genellikle organik yapıda olan bileşikler.
2073inka taşıPiritin kıymetli taş şekli.
2074inkonel%76 Ni, %15 Cr ve %9 Fe içeren korozyona dayanıklı alaşımın ticari adı.
2075inorganikTemel element olarak karbon atomu içermeyen kimyasallar.
2076inorganik asitHCl, hidroklorik asit, H2SO4, sülfürik asit ve H2CO3, karbonik asit gibi ametal ve hidrojenden meydana gelen bileşik.
2077inorganik kimyaMetalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve karbonun karbürleri, oksitleri gibi, hidrokarbonlar hariç, bütün elementleri ve bileşiklerinin kimyasal reaksiyonları ve özelliklerinin incelendiği kimyanın bir dalı.
2078inorganik peroksitPeroksi grubu içeren, -O-O-, veya en yüksek yükseltgenme basamağında bir element içeren (peroklorik asit, HClO4 gibi) inorganik bileşik.
2079inorganik pigmentBoyalar, plastikler ve mürekkepler için renk verici reakitf olarak kullanılan, sentetik veya doğal metal oksit, sülfür veya diğer tuz.
2080inorganik polimerKarbon dışındaki atomlar ile doğrusal veya dallanmış zincirler şeklinde büyük moleküller, örneğin tekrarlanan silikat birimleri.
2081intrakavite absorpsiyon spektroskopisiBir absorpsiyon örneğinin geniş band boya laserli resonatörün içine yerleştirildiğinde oldukça hassas bir teknik. Absorpsiyon hatları, Laser emisyon spektrumunda damlalar olarak saptanır.
2082intrinsik viskoziteSıfır derişime ekstrapole edilmiş bir çözeltinin spesifik viskositesinin çözünen maddenin derişimine oranı. Ayrıca limit viskosite sayısı olarak bilinir.
2083introfakslamaBir emprenye edici maddenin özgül nemlenme ve akışkanlığındaki değişme.
2084iridyumSimgesi Ir, atom numarası 77, atom kütlesi 192,22 g, e.n. 2450 °C, yoğunluğu 22,4 g/mL olan, bir geçiş elementi. Kimyaca en inert metallerdendir. Bu yüzden korozyona dayanıklı malzeme yapımında alaşımların içinde kullanılır, Kıral suyunda çözünür. Takıla
2085isGaz ya da yağların tam yakılmamaları sonucu elde edilen, karbonca zengin, kara renkli, mikron büyüklüğündeki tanecikler. (Boyarözdek ve dolgu olarak kullanılır.)
2086isodiasferlerNötron ve proton sayılarında aynı farklılığa sahip olan çekirdekler.
2087isomorfizmAynı kristal yapıya sahip olan maddeler.Bu tür maddeler diğerinin kristallenmesini tetikler ve katı çözeltiler oluşturabilirler.
2088isotripropilaminFormülü N(CH2CHMe2)3, yoğunluğu 0,766 g/mL, k.n. 191 °C olan, renksiz bir madde.
2089ispermeçet yağıMemeli Physeter macrocephalus balinalarının başından elde edilen bol miktarda heksadesil palmitat içeren katı bir yağ.
2090ispirtoİçilmemesi amacıyla içine uygun katkılar eklenmiş etil alkolün halk dilindeki adı.
2091istatiksel mekanikTanecik, molekül gibi mikrohallerin dinamik özellikleri ile bir bütünün termodinamik özellikleri arasında köprü kuran bilim.
2092istro kimyacıParacelsus ilkelerine dayalı 16. yüzyılda var olan eczacılık okulu.
2093istrolFormülü PhNHO2EtOI2, mol kütlesi 423,2 g olan, suda çözünmeyen, gri toz halinde bulunan bir antiseptik. Oksiiodoetilanilit.
2094işlevsel kökÇoğunlukla birden çok öğeden oluşmasına karşın kimyasal tepkimelerde tek bir öğe gibi davranıp içinde bulunduğu bileşiğin temel özelliklerini belirleyen yapısal parça.
2095işlevsel yükselteçPotansiyel, akım, direnç gibi cihaz çıktılarının kesin ölçümünü ve matematiksel işleri yapmak için bir elektronik cihaz.
2096işleyim kimyasıKimyasal süreçlerin tecimsel ölçekte uygulanmasıyla uğraşan kimya dalı.
2097iterbitbk. gadolinitbk. gadolinit
2098iterbiyabk. iterbiyum oksit
2099iterbiyumSimgesi Yb, atom numarası 70, atom kütlesi 173,04 g, değerlilikleri 2, 3, e.n. 824 °C, k.n. 1427 °C, yoğunluğu 7,01 g/mL olan, alfa ve beta şekillerinde bulunan, beta şekli 16000 atmosferin üzerindeki basınçlarda yarı iletken olan, suyla yavaşça reaksiyon
2100iterbiyum florürFormülü YbF3, e.n. 1157 °C, k.n. 2200 °C olan, havadaki toleransı F olarak 2,5 mg/m3, nem çekici ve sağlığa zararlı olan, suda çözünmeyen katı bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir