Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2371tecimsel temsilBir kişice verilen tecimsel yetki ile bir başkasının o kişi adına ve sayışımına işlemler yapması, sözleşme ve bağıtlamalara imza koyması.
2372tecimsel tutu sözleşmesiTecimsel işletmenin yazılı bulunduğu kütük çevresindeki noterce, iki tarafın isteğine göre tecimsel işletme tutusu için düzenlenen sözleşme.
2373tecimyerBir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yerde ya da bölge içinde, sürekli olarak bir tecimevi ya da işletmeyi ilgilendiren bağıtlarda aracılık etmeyi, bunları o işletme adına yapmayı kendisine iş edinen kişi.
2374tecimyer sözleşmesiTecimyere yetki veren ve tecimen ile tecimyer arasında bağıtlanan sözleşme.
2375tecimyerlikTecimyerlerin çalıştıkları yerlerinin, ücret paylarının ya da genel olarak yapmış oldukları işlemlerinin tümü.
2376tefecilikYasal sınırı üstünde aşırı kertede ürem alma.
2377tehlikeli ve zehirli maddelerİş hakları tüzüğüne göre elyaf tozları, toz, duman, gaz, sis, buharlar gibi terimlere ayrılan ve bu terimlerde gerekli açıklamaları yapılan parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zehirli maddeler.
2378tek düzen sayışım dizgesiBenzer kuruluşlara uygulanması olanaklı bir sayışım dizgesi.
2379tek maden ölçüsüÜstün özelliği olan madenlerden altın ve gümüşü para değerine temel alan yöntem.
2380tek maden para yöntemiSadece altından ya da gümüşten ya da benzeri bir madenden olmak üzere tek madenden para yapımı yöntemi.
2381tek yerden işe almaBir işletmede işe alma ve işçi bulma işlemlerinin bir elden yönetimi.
2382tek yerden satınalmaTüm satın alma işlerinin bir merkezce yapılması.
2383tek yöneticiBir kuruluşu işçilerin ya da işçi sendikalarının yardımı olmadan tek başına yöneten kişi.
2384tek yük belgesiÇoğunlukla ilk taşıtıcı tarafından düzenlenen gerek deniz ve gerekse karada bir yerden başka bir yere götürülecek mal için alıcısına verilen belge.
2385tekçizgeÇeşitli ölçekler kullanarak çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi grafik halinde gösterme.
2386tekel1. Bir devletin, bir ortaklığın, bir kişinin her tür tecimsel yarışmayı ortadan kaldırarak bazı şeyleri yapma, satın alma, satma ya da bir işin yapımını sağlama yönünde elinde bulundurduğu ayrıcalık. 2. Belirli bir nesnenin bir elden yapılması ya da alını
2387tekel özdekleriDevletin yapımı ve satışını tekelinde bulundurduğu mallar.
2388tekelci yarışımSatakdaki mal ederlerini birkaç alıcı ya da satıcının etkisi ile oluşturan yarışım.
2389tekelciliğe karşı önlemTekelcilik gücünü kıracak nitelikte yapılacak davranış ve işlemler.
2390teknik yedekler1. Güvence ortaklıklarının ayırmakla zorunlu oldukları yasal yedekler dışında olağanüstü dokuncalar karşılığı ayırdıkları yedekler. 2. Henüz gerçekleşmeyen askıda bulunan ödenceler karşılığı ayrılan yedekler.
2391telle göndermeTel çekme yoluyla istenilen yere ivedilikle para gönderme.
2392temel anamal1. Paylara bölünmüş ortaklık anamalı. 2. Kurucular ya da ortaklarca yüklenilen anamal.
2393temel dönemTemel alınan gösterge sayısıyla ilgili sayılma bilgilerinin toplandığı dönem.
2394temel ederEderlere temel olarak alınan öğe.
2395temel günlük kazançİş kazaları ile uğraşı sayrılıklarında, sayrılık ve analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin sayışımında yasalarındaki koşullara göre temel tutulacak günlük kazanç.
2396temel ödeme parası1. Alacaklının sınırsız olarak kabulüne zorunlu bulunduğu para. 2. Alacak tümünün altınla ya da kâğıt para ile ödenmesi ancak nikel ve bozuk para ile karşılanılması gibi alacaklı yararına konulabilecek bazı koşullar.
2397temel ölçün tümdeğer1. Geçerli ölçün tümdeğerde ve gerçek tümdeğerde görülen değişiklikleri değerlendirmek için temel alınan ölçün tümdeğer. 2. Girişim amaçlarının ışığı altında işletme ölçümlemeleri sonucunda geliştirilen tümdeğer.
2398temel para ölçüsüBir Devletçe paraları için değer ölçüsü olarak kabul edilen maden (altın ya da gümüş gibi).
2399temel tümdeğer1. İlkel özdek ve üretimci işçilik tümdeğeri. 2. Dolaysız tümdeğer, üretimin genel oylumuna göre inip çıkan tümdeğer. 3. Değişken tümdeğer.
2400temel ücret1. Aylık ücret. 2. İkramiye, ödenek, özence, kâr payı gibi eködemeler dışında kalan ücret. 3. Bürüt ücret, kesintilerden önce yapılacak ödemeye temel olmak üzere hakkedilen ücret.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir