TOKİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
Toplu Konut İdaresi - Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevapKategori
1TOKİ'nin uygulamaları arasında yer alan yenileme/dönüşüm projeleri nedir?Okumak için tıklayınızGenel
2Yenileme/ Dönüşüm projelerinde aranan özellikler nedir?

Teknik verilere bağlı olarak (jeolojik durum, zemin özellikleri, depremsellik, tarihi ve doğal miras); tasfiyesi zorunlu alanlar, afet bölgeleri ile kentsel arazi değeri yüksek ancak yapılaşma kalitesi düşük ve kentsel kimliğe uyumsuz alanlar bu projelere konu edilmektedir.

Genel
3Yenilenmesi/Dönüştürülmesi gereken alanı kim belirliyor?

Bu projelerde dönüştürülmesi gereken alan belediyelerce tespit edilmektedir. TOKİ belediyenin başvurusu üzerine alan bilgileri ışığında yerinde inceleme yapmakta ve bir değerlendirme raporu hazırlamaktadır. Daha sonra TOKİ ve Belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerekirse proje sınır revizyonu ile uygulamaya konmaktadır.

Genel
4Hak sahipliğini kim belirliyor?

Proje alanındaki hak sahipleri, TOKİ ve Belediyeler tarafından tespit edilmektedir. TOKİ ve Belediyece kurulan bir ortak komisyon, hak sahiplerinin TOKİ tarafından yapılacak yeni konutlardan veya konut dışında ticaret ünitesinden veya imarlı arsadan talep edip etmeyeceklerine dair görüşler almaktadır.

Genel
5Bedel tespiti nasıl yapılıyor?

Bedel tespiti, tapulu yapılar için arsa, bina ve eklenti olarak hesaplanırken kendisine ait olmayan arazi üzerinde tapusuz binası olanlara sadece enkaz (bina-yapı varsa ağaç) değeri üzerinden yapılır. Mülkiyeti yapı sahibine ait olmayan durumda, arsa/arazi için değil yapı için bedel takdir edildiğinden bedel; yapının metrekare büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu hesaplar o yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri üzerinden, binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzına göre yapılmaktadır.

Genel
6Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek?Okumak için tıklayınızGenel
7Hak sahiplerine yeni konut aynı alanda mı, yoksa başka bir alanda mı veriliyor?

Bu projeler, boşaltılacak alanın niteliğine, konut yapımına uygun olup olmama özelliklerine göre biri “Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme”, diğeri “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” olmak üzere iki alternatif çerçevesinde yürütülmektedir.

Genel
8Yenileme/Dönüşüm sürecinde, hak sahiplerinin ikameti nasıl sağlanıyor?

“Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme” modelinde alan tasfiyesi, yeni konutların inşaatlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinden sonra yapılmaktadır. “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” metodunda ise hak sahiplerine yeni konutların yapımı tamamlanana kadar geçici konut tahsis edilmekte ya da kiraları TOKİ ve Belediyece ödenmektedir.

Genel
9Bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

Genel
10Aynı taşınmaz üzerinde hissedar olan kişiler projeden nasıl yararlanıyor?

Komisyonca yürütülen takdir/değerleme işlemlerinde, mevcut hisse oranları gözetilerek konutlarla ilişkilendirilir. Hisseler karşılığı takdir olunan bedeller ile hak sahipleri borçlanma seçeneklerini kullanırlar.

Genel
11Afet Konut Projeleri nedir?

Afet Konut Projeleri, TOKİ ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliği içinde yürüttüğü projeleri kapsamaktadır. TOKİ; afet dönemlerinde yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, afet bölgelerinde oluşan konut açığının ivedilikle giderilebilmesini sağlamak amacıyla bu bölgelerde üreteceği konutlar için bedelsiz arazi devralabilme, afetzedelerin kuracakları kooperatiflere veya kendi yapacakları konutlara uygun şartlarda kredi verme, yurt dışından bu amaçla kredi alma ve afet bölgelerinde geçici birimler kurabilme konularında yetkilendirilebilmektedir.

Afet Konutları
12Bu projelerden yararlanmak için nereye başvurmak gerekir?

Afet Konut Projelerinden yararlanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

Afet Konutları
13Alt gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?Okumak için tıklayınızAlt Gelir Gurubu Konutları
14Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına  yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
15Aynı tarihlerde satışa sunulan bir başka projeye başvurabilir miyim?

Hayır. Birden fazla başvuruda bulunanların başvuruları iptal edilir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
16Başvuruyu nereye ve nasıl yapacağım?

Başvuru mercii, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili mercii, başvuru formlarını kategorisine göre numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır.

Alt Gelir Gurubu Konutları
17Başvuru sırasında doldurduğum formla birlikte hangi belgeleri vereceğim?Okumak için tıklayınızAlt Gelir Gurubu Konutları
18Eksik belge ibraz etmem halinde ne olacak?

Eksik belge ibraz edenler kuraya katılma hakkını kaybetmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
19Üç kategorideki başvurular için “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirme Kurası” birlikte mi yapılıyor?

Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut hakkı tanınmaktadır. Bu kategoride yer alanlar için öncelikli olarak yalnızca konut belirleme kurası yapılmaktadır. İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerine başvuru sayısına göre kontenjan ayrılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde hak sahipleri kura ile belirlenmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
20Konut almaya hak kazandım. Bundan sonra ne yapacağım?

Konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kategorilerine göre kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar.

Alt Gelir Gurubu Konutları
21Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?Okumak için tıklayınızAlt Gelir Gurubu Konutları
22Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için özel bir uygulama var mı?

TOKİ, Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan şehit ailelerine, terör malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir. Krediden yararlanabilmek için Emekli Sandığı’ndan hak sahibi olduğuna dair belge gereklidir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
23Hak sahibi olan şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için banka kredileri nasıl işleyecek?Okumak için tıklayınızAlt Gelir Gurubu Konutları
24Gazi kategorisinden gazi yakınları da yararlanabilir mi?

Bu kategoride yalnızca gazilerin başvuruları kabul edilmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
25Başvuru koşullarına uygun olduğumu belgeledim. Bundan sonra ne yapacağım?

Başvuru koşullarına uygunluğunu belgeleyen vatandaşlar, ilan edilen tarihler arasında yine ilanda belirtilen yetkili bankada sözleşmelerini imzalarlar. Sözleşmeler, şerefiyeli konut satış bedelleri üzerinden imzalanmaktadır. Şerefiyeli konut satış bedellerine; KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) ve damga vergisi dahil edilmemekte olup bu tutarlar hak sahiplerince ödenir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
26Adım yedek listesinde yer alıyor. Bu durumda yapmam gerekenler nelerdir?

Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra, asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar. Kalan konut sayısı kadar yedek alıcı çağrılmakta olup yedek alıcıların listesi ve işlem tarihleri ilgili merci tarafından ilan edilmekte ve İdarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.

Alt Gelir Gurubu Konutları
27Peşinat ödeyecek miyim?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
28Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

Alt Gelir Gurubu Konutları
29Ödeme koşullarım ne olacak?

Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları
30Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

Alt Gelir Gurubu Konutları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir