Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
3661 düğmük atmakdüğümlemek. Örn: “Bazı aileler resmî nikâh yanında bir de imam nikâhı kıyıveriyorlarmış. Bunu da bir paketin kınnapla bağlandıktan sonra düğmük üstüne düğmük atılmasına benzetiyorlar.” -Ç. Altan.
3662 düğüm atmakdüğümlemek. Örn: “Bir ağıtla mendillerinin, yazmalarının ucuna düğüm attılar.” -L. Tekin.
3663 düğüm düğüm olmak (düğümlenmek)1) çok karışık bir duruma gelmek 2) birbirine geçmek 3) içinden çıkılmaz bir durum almak.
3664 düğüm üstüne düğüm vurmak (atmak)parasını pintilik ederek saklamak.
3665 düğüm vurmak1) düğümlemek 2) parasını pintilik ederek saklamak, biriktirmek.
3666 düğümünü çözmekanlaşılmaz bir şeyi anlaşılır duruma getirmek.
3667 düğün aşıyla dost ağırlanmaz“ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır” anlamında kullanılan bir söz.
3668 düğün bayram etmekçok sevinmek, çok sevinç duymak.
3669 düğün değil bayram değil, eniştem beni niye öptügösterilen yakınlığın, iltifatın gizli bir nedeni olduğu düşünüldüğünde söylenen bir söz.
3670 düğün dernek, hep bir örnekolayların veya yapılan işlerin hep birbirine benzediğini anlatan bir söz.
3671 düğün pilavıyla dost ağırlamakbaşkasının kesesinden veya elinden ikramda bulunmak.
3672 düğünevi gibisevinçli ve telaşlı bir kalabalık bulunan (yer).
3673 dümen çevirmek tkz. hileye, düzene başvurmak.
3674 dümen kırmakyön değiştirmek. Örn: “Herhâlde kaçmayı düşünüyor olmalıydı. Yolun kenarındaki tek tük ağaçlara doğru dümen kırdı.” -R. N. Güntekin.
3675 dümen kullanmak argo bir işi kurnazca yönetmek.
3676 dümen tutmak den. teknenin gideceği yolu gözleyerek dümeni yönetmek. Örn: “Kimimiz dümen tutar mavnalarda / Kimimiz çımacıdır halat başında” -O. V. Kanık.
3677 dümen yapmak argo dalavere, hile ile birini kandırmak, aldatmaya çalışmak.
3678 dümeni elinde tutmakyönlendirici durumda olmak.
3679 dümeni kırmak argo çekip gitmek, kaçmak, uzaklaşmak.
3680 dümenine bakmak argo şartlar ne olursa olsun çıkarını gözetmek.
3681 dün bir, bugün iki“herhangi bir şeye başladığından beri çok az zaman geçtiği hâlde” anlamında kullanılan bir söz.
3682 dünden hazır (razı) olmakkendisine yapılan bir öneriyi seve seve ve hemen kabul etmek.
3683 dünür gezmekevlenecek erkek için kız aramaya çıkmak.
3684 dünür gitmekevlenecek kimse için kız istemeye gitmek. Örn: “Dayısı, amcası dâhil, obadan, oymaktan kimse dünür gitmeye gönüllü değildir.” -T. Buğra.
3685 dünya (dünyalar) birinin olmakçok sevinmek. Örn: “Suların üzerimize devrilmesinden önce yukarıya bir varsak dünya bizim olacaktı.” -Halikarnas Balıkçısı.
3686 dünya ahret kardeşim (bacım) (olsun)bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatan bir söz.
3687 dünya başına dar olmak (gelmek)çok sıkılmak, büyük bir çaresizlik içinde kalmak.
3688 dünya başına yıkılmakçok sıkılmak, umutlarını yitirmek. Örn: “Defteri abimin elinde görünce, dünya başıma yıkıldı, basbayağı gözlerim karardı.” -A. Ağaoğlu.
3689 dünya bir araya gelse1) “dünyadaki bütün insanlar engel olmaya kalksa bile” anlamında kullanılan bir söz. Örn: “... bütün dünya bir araya gelse fikrimi değiştiremez.” -Ö. Seyfettin. 2) “dünyadaki bütün insanlar bir araya toplansa bile” anlamında kullanılan bir söz.
3690 dünya durdukça durasın!“çok yaşa, Tanrı sana sonsuz bir ömür versin!” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir