Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
5191 hayal kurmakgerçekleşmesi istenen, özlenen şeyi düşünmek. Örn: “Biz böyle hayal kurarken rüzgâr çıktı.” -A. Erhat.
5192 hayal olmak1) gerçekleştirilememek 2) geçmişte kalmak, hatıra olmak.
5193 hayale dalmakdış dünyadan uzaklaşarak gerçekleşmesi istenilen şeyleri veya hatıraları düşünmek.
5194 hayale kapılmakhayallerin etkisi altında kalmak. Örn: “Yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti.” -R. H. Karay.
5195 hayalî fenere dönmekçok zayıflamak.
5196 hayalinden geçirmekolmasını istemek, düşünmek. Örn: Fransa'ya gitmeyi hayalinden geçirirdi.
5197 hayat geçirmekyaşamak, varlığını sürdürmek. Örn: “Gayet parlak ve kibar bir hayat geçiriyordu.” -Ö. Seyfettin.
5198 hayat memat meselesi (yapmak, olmak)ölüm kalım meselesi.
5199 hayata atılmakgeçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak. Örn: “Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada.” -A. Erhat.
5200 hayata bağlamakyaşamayı sevdirmek, hayattan kopmamak. Örn: “Bu sıcak ve içten ses Fikret'i hayata bağlıyor, yaşama sevincini artırıyordu.” -R. Enis.
5201 hayata geçirmekuygulanır duruma getirmek, canlılık kazandırmak.
5202 hayata küsmekbezgin, kötümser olmak, yaşama isteğini yitirmek. Örn: “Adi günlerde size öyle gelir ki bunlar hayata küsmüş insanlardır.” -R. N. Güntekin.
5203 hayatı kaymakher işi ters gitmek, mahvolmak.
5204 hayatına girmekyaşamında yer almak.
5205 hayatından çıkarmakilgisini, ilişkisini tamamen kesmek. Örn: “Beni sırf, Müslüman olmayan bir erkeği sevdim diye hayatından çıkaran babamın evine dönmeyeceğim.” -A. Kulin.
5206 hayatını (birine) borçlu olmak1) biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak 2) birinin yaşamı bir başkasının desteği ile sağlanmış olmak. Örn: Bu hayatımı ağabeyime borçluyum.
5207 hayatını kazanmakgeçimini sağlamak. Örn: “Hayatımı kazandığımda senin elini sıcak sudan soğuk suya sokturmam.” -A. Kutlu.
5208 hayatını yaşamakher türlü baskıdan uzak, dilediğince, gönlünce yaşamak.
5209 hayatının baharında olmakhayatının en güzel dönemini yaşıyor olmak.
5210 hayatının baharını yaşamakhayatının en güzel günlerini yaşamak.
5211 haybeye kürek çekmekboşu boşuna uğraşmak.
5212 haydi canım sen de“böyle şey olmaz, sana inanmam” anlamında kullanılan bir söz.
5213 haydi oradan1) kovmak, azarlamak için kullanılan bir söz 2) haydi canım sen de.
5214 haydut gibi1) insana korku veren, iri yarı (kimse) 2) yaramaz ve sevimli (çocuk).
5215 hayır beklememekiyilik ummamak, yararlı olacağını sanmamak.
5216 hayır dememekbir şeyi geri çevirmemek.
5217 hayır dua almakkendisi için iyi dilekte bulunulmak.
5218 hayır dua etmekiyi dileklerde bulunmak.
5219 hayır gelmemekyararlı olmamak. Örn: “Sevmeden yapılan işten hiç kimseye hayır gelmez.” -B. R. Eyuboğlu.
5220 hayır işlemekdine ve insanlığa uygun, iyi bir davranışta bulunmak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir