Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
5791 intikam almaköç almak. Örn: “Gözlerimi kapadım ve ilk defa erkeklerden intikam almayı düşünerek kendimi koyuverdim.” -A. Gündüz.
5792 inzivaya çekilmektoplumdan kaçıp hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak.
5793 ipe dizmekboncuk vb.ni ipliğe geçirmek.
5794 ipe gitmekölüme gitmek. Örn: “Menfaatine dokunan adam, ipe gitmek için lazım gelen hükümleri giyer.” -F. R. Atay.
5795 ipe sapa gelmemekakla yakın olmamak veya birbirini tutmamak. Örn: “Söyledikleri zaten ipe sapa gelmez şeyler.” -A. İlhan.
5796 ipe un sermekgeçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak.
5797 ipek gibi1) çok ince, parlak ve yumuşak 2) güzel, iyi huylu.
5798 ipi (birinin) eline geçmekyönetimi başkasının eline geçmek, kontrolü başkasının elinde bulunmak. Örn: “İpleri Topal Osman'ın eline geçince bir uysallaşır, bir uysallaşır kâfir!” -R. Enis.
5799 ipi çözmek hlk. ilgisini kesmek.
5800 ipi kırmak hlk. savuşup gitmek.
5801 ipi koparmakbağlı bulunduğu kuruluşla veya yakınlığı bulunan kişi ile ilişkisini kesmek.
5802 ipi sapı yokbirbirini tutmaz, yersiz, anlamsız.
5803 ipin ucunu kaçırmak tkz. yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek. Örn: “Bu kadar çalıştığım hâlde, ölçülerim pek mi aykırıdır nedir, yine ipin ucunu kaçırıveririm.” -O. V. Kanık.
5804 ipini kırmakazmak, ele avuca sığmaz bir durum almak.
5805 ipini koparmakbaşıboş kalmak.
5806 iple çekmeksabırsızlıkla beklemek. Örn: “Ertesi günün öğleye doğru olan saatlerini iple çekiyordum.” -Y. K. Beyatlı.
5807 ipliği pazara çıkmakkötü nitelik ve suçları ortaya çıkmak.
5808 iplik çekmek1) kumaştan iplik çıkarmak 2) iplik eğirmek.
5809 ipoteği çözmek (kaldırmak)tutudan kurtarmak. Örn: “Bu ipoteği çözmek sizin elinizde! Bir tek siz çözebilirsiniz onu!” -N. Eray.
5810 ipotek altında tutmak1) tutuda tutmak 2) baskı altına almak.
5811 ipten kazıktan kurtulmuşher türlü kötülüğü yapacak yaradılışta olan (kimse). Örn: “İşte şimdi gördüğünüz gibi hırsızların, esrarkeşlerin, ipten kazıktan kurtulmuş, gözü kanlı canilerin arasında çilemi dolduruyorum.” -H. Taner.
5812 ipten kuşak kuşanmakyoksul düşmek.
5813 ipucu vermekaranılan gerçeğe ulaştırabilecek şeyle ilgili, onu bulmaya yarayan bilgi vermek.
5814 irapta mahalli yokhiçbir değeri ve önemi yok.
5815 iraptan mahalsizhiçbir değeri ve önemi yok.
5816 irtibat kurmakbağlantı sağlamak. Örn: “İrtibat kurduğu adamı gören tek kişi benim.” -O. Aysu.
5817 isabet almakvurulmak, yaralanmak. Örn: Düşman uçağı isabet aldı.
5818 isabet oldu“yerinde, tam isteğe uygun” anlamında kullanılan bir söz.
5819 isim yapmakad yapmak.
5820 iskambil kâğıdı gibi devrilmekbirer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir