Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
7561 mim koymak (yapıştırmak)1) unutulmaması için işaret koymak 2) önemli bularak üstünde ısrarla durmak. Örn: “Bu lafıma mim koy, dedi, Sabri Bey.” -A. İlhan.
7562 minare gibiçok uzun.
7563 minder çürütmek1) işsiz, güçsüz oturmak 2) bir yerde uzun süre oturmak 3) otururken yapılan işlerle uzun yıllar uğraşmak.
7564 minderden kaçmak1) güreşte oyuna katılmamak 2) güreşte oyun sırasında minderin dışına çıkmak.
7565 minnet altında kalmamakbirinin iyiliğine karşı kendini borçlu durumdan kurtarmak için karşılık olarak bir iyilikte bulunmak.
7566 minnet duymakbirinin iyiliğine karşı kendini ona borçlu saymak. Örn: “Bana karşı gösterilen bu güven ve sevgiden dolayı çok minnet duymama rağmen, siyasi hayata atılmak istemiyordum.” -H. E. Adıvar.
7567 minnet etmemekboyun eğmemek.
7568 minnettar kalmakbirinden görülen iyiliğe karşı teşekkür duygusu beslemek. Örn: “Kendine minnettar kalan ahalinin elleri üzerinde geziyor.” -Ö. Seyfettin.
7569 miras yemek1) kendine miras kalmak. Örn: “Erkek çocuk ne kadar miras yerse kız çocuk da o kadar miras yer.” -F. R. Atay. 2) kendine kalan mirası tüketmek. Örn: “Son zamanlarda İzmir'deki gazinocu bir amcasından beş bin liralık bir de miras yemişti.” -H. Taner.
7570 mirasa konmakbir kimseye önemlice bir kalıt kalmak. Örn: “Bizimkiler okkalı bir mirasa konmuşlar da o hergelenin hakkını mı yemişler ne?” -H. Taner.
7571 mis gibi1) çok güzel. Örn: “Orada çamlar mis gibi kokarak rüzgârla fısıldaşırlardı.” -Halikarnas Balıkçısı. 2) elbette. Örn: “Ben mis gibi tornacıyım, sanatımı bırakamam.” -S. F. Abasıyanık.
7572 misafir gibi oturmak1) bulunduğu yerden her an ayrılacakmış gibi eğreti, üstünkörü oturmak 2) mec. hiç iş yapmamak.
7573 misafir kalmakbir yerde yiyip içmek, yatmak ve konuk olarak ilgi görmek. Örn: “Cemile sekiz, on gün çiftlikte misafir kalacaktı.” -R. N. Güntekin.
7574 misal göstermekörnek vermek. Örn: “Çocuklarıma beni misal gösterdiğini, ağzım kulaklarıma vararak öteden beriden işitiyordum.” -R. N. Güntekin.
7575 misk gibimis gibi.
7576 misli menendi yokbenzeri, eşi yok. Örn: “Bu sonbahar sabahında Gülhane Parkı'nın misli menendi yoktur.” -S. F. Abasıyanık.
7577 mitralyöz gibidurmadan, ara vermeden (konuşma).
7578 modası geçmek1) moda olmaktan çıkmak 2) mec. önemini yitirmek, geçersiz duruma gelmek, artık aranmamak. Örn: Bu işin modası geçti, onu vaktiyle yapmak gerekti.
7579 model çıkarmak1) kumaş kesiminden önce kâğıt vb. malzeme üzerine parçanın örneğini hazırlamak 2) mec. bir şeyi vurarak izini çıkarmak. Örn: “Bir tuğla işçisi kerpiç kalıbını kapmış, karısının sırtında model çıkarmış, kadın ciyak ciyak.” -A. Gündüz.
7580 mola almakvoleybol ve basketbolda taktik alışverişi yapmak için bir süre ara istemek.
7581 mola vermekuzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek. Örn: “Otobüs, yol üzerinde bir kasabanın çarşısında yarım saat mola vermişti.” -R. N. Güntekin.
7582 moral bulmakyürek gücünü, maneviyatını güçlendirmek. Örn: “Savaşçı gruplarını moral bulmaları için bir haftalık tatile göndermeyi gerekli sayıyorlardı.” -R. Erduran.
7583 moral vermekbir kimsenin ruhsal direnme gücünü artırmak, cesaretlendirmek, yüreklendirmek.
7584 morali bozulmakruhsal yönden direnme gücünü yitirmek, içine korku düşmek.
7585 moralini bozmakbir kimsenin ruhsal yönden direnme gücünü azaltmak, sarsmak. Örn: “Bu olay, on beş gündür sıcak yemek yemeyen askerlerin morallerini bozup sinirlerini iyice gerdi.” -İ. O. Anar.
7586 moratoryuma gitmektüm borçların ödeme zorunluluğunu geri bırakmak, resmî olarak geciktirmek.
7587 morga kaldırmakölüleri morga götürmek.
7588 mosmor kesilmek (olmak)kötü duruma düşmek, bozulmak, mahcup olmak.
7589 mostra olmak argo kendini gülünç bir duruma sokmak.
7590 motoru bozmakbağırsakları bozulmak, ishal olmak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir