Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
9061 söze yatmaksöz dinlemek.
9062 sözü açılmakbir şey veya bir konu üzerinde konuşulmaya başlanmak.
9063 sözü ağzına tıkamakbir kimsenin konuşmasına fırsat vermeden kendisi konuşmaya başlamak.
9064 sözü ağzında bırakmaksözü ağzından almak.
9065 sözü ağzında gevelemeklafı ağzında gevelemek.
9066 sözü ağzında kalmakkonuşmasını bitirememek. Örn: “Doktorun sözü ağzında kaldı. Sevim hanım. Örn: -Hâl neresi oluyor? diye sordu.” -M. Ş. Esendal.
9067 sözü ağzından almakbirinin söylemekte olduğu şeyi bitirtmemek. Örn: “Kız, sözü anasının ağzından alarak. Örn: -Zaten biz geleli daha kaç gün oldu? dedi.” -M. Ş. Esendal.
9068 sözü bağlamakkonuşmayı bir sonuca vardırmak. Örn: “Sözü şöyle mi bağlayacağız. Örn: aydın kişinin hem akıllı hem bilgili hem zeki olması zorunludur.” -A. İlhan.
9069 sözü çevirmekkonuşmanın sakıncalı bir biçim aldığını anlaşıldığında başka bir konuya yönelmek, lafı veya konuyu değiştirmek. Örn: “Yüzüm biraz değişmiş olmalı ki Hayri sözünü çevirdi.” -M. Ş. Esendal.
9070 sözü dağıtmakkonuşurken birçok konuya değinerek anlatmak isteği konudan uzaklaşmak. Örn: “Konuştuğu konu üstünde, sözü dağıtmadan dikkatini, bilgisini onun kadar toplayan insan görmedim.” -Y. Z. Ortaç.
9071 sözü edilmek1) adı anılmak, bahsedilmek 2) önemli sayılmak. Örn: “Kendim askerlikte sözü edilir bir hizmet görmüş değilim.” -B. Felek.
9072 sözü geçmek1) kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak. Örn: “Sağ olsun, tanıdıklardan hatırı sayılır, sözü geçer emekli bir millî eğitim müfettişi vardı.” -H. Taner. 2) adı anılmak, bahsedilmek. Örn: “Zira sözü geçen memlekette gelişmiş bir proleter sınıfı
9073 sözü kesmek1) konuşmasını bitirmeden susmak 2) başkasının konuşmasını önlemek.
9074 sözü sohbeti yerindegüzel, oyalayıcı, kırmadan konuşan. Örn: “Bayanın kocası olan şişman adamcağız, sözü sohbeti yerinde, efendiden bir adam.” -M. Ş. Esendal.
9075 sözü tartmakölçülü konuşmak.
9076 sözü uzatmakgereğinden çok konuşmak. Örn: “Bu hesapları yapabildiğimi göstermek için bu kadar sözü uzatıyorum.” -A. Midhat.
9077 sözüm meclisten dışarıkonuşma arasında çirkin bir söz kullanmak gerektiğinde o sözden orada bulunanların alınmamasını belirtmek için söylenen bir söz. Örn: “Gülseren, sözüm meclisten dışarı, uygunsuz bir çift yakalamış bekçi, dedi.” -H. Taner.
9078 sözüm yabanasözüm meclisten dışarı.
9079 sözün ardı boşa çıkmaksöz olumlu sonuca ulaşmamak. Örn: “Her seferki gelişimde bu katakulliyi okursun fakat sözün ardı hep boşa çıkar.” -H. R. Gürpınar.
9080 sözünde durmakverdiği sözü yerine getirmek, verdiği sözden dönmemek, verdiği sözü tutmak. Örn: “Sözümüzde durmuştuk, benzeme bahsine girmedik.” -R. H. Karay.
9081 sözünden çıkmamakbirinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak. Örn: “Halit Ağabey sen benim büyüğümsün, sözünden çıkmam.” -S. F. Abasıyanık.
9082 sözünden dönmekverdiği sözü yerine getirmemek veya tutmamak.
9083 sözüne sadık kalmakverdiği söze bağlı olmak. Örn: “O tarihten sonra da bir daha görüşmediğimize göre, sözüme hâlâ sadık kaldığım söylenebilir.” -E. Şafak.
9084 sözünü (sözünüzü) balla kestim (kesiyorum)karşısındakinin konuşmasını kesip arada herhangi bir şey hatırlatmak istenildiğinde izin dilemek için söylenen bir söz.
9085 sözünü bağlamakkonuşmasını bitirmek için son sözlerini söylemek. Örn: “Müdür medrese mantığı ile sözünü bağladı.” -K. Korcan.
9086 sözünü esirgememek (sakınmamak)düşündüğünü, karşısındakini kıracak bir söz olsa bile söylemekten çekinmemek. Örn: “Dikbaşlı ve sözünü esirgemez bir insan olduğundan orada bir köşede, küçük bir kâtip kalmıştı.” -Y. K. Beyatlı. “Emine iskambil falı açıyor, dikiş dikiyor, çorap örüyor, k
9087 sözünü geri almak1) üstüne aldığı bir işten vazgeçtiğini söylemek 2) söylemiş olduğu bir sözde haksız olduğunu kabul ederek onun söylenmemiş sayılmasını istemek.
9088 sözünü kesmekbiri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek. Örn: “Birkaç söz daha söyleyip esasa geçmek istedi ise de arkada oturanlardan biri onun sözünü kesti.” -M. Ş. Esendal.
9089 sözünü tutmakverdiği sözü yerine getirmek. Örn: “Sözümü tuttum gibime geliyor, siz istediğiniz kadar bana meşhursun deyin.” -S. F. Abasıyanık.
9090 sözünün eriverdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren kimse.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir