Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
9661 tepki koymakbir düşünce veya harekete karşı çıkmak.
9662 tepki vermekherhangi bir etkiye karşı söz veya davranışla karşılık vermek.
9663 tepkide bulunmaktepki göstermek.
9664 tepkimeye girmek kim. bir cisim etkisi altında kaldığı bir şeye karşı tepki vermek.
9665 teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldubir şeyi işine geldiği gibi gösterenler veya yorumlayanlar için söylenen bir söz.
9666 ter alıştırmakterinin biraz kurumasını beklemek.
9667 ter atmakvücudu rahatlatmak amacıyla aşırı derecede terlemek. Örn: Göbek taşında ter atarken bunaldı.
9668 ter basmakçok terlemek.
9669 ter boşanmakçok terlemek.
9670 ter dökmek1) çok terlemek 2) mec. bir iş yapmak için zahmet çekmek. Örn: “Erenköy yollarına ne kadar ter döktüğümü bilemezsin.” -F. R. Atay.
9671 ter ter tepinmekdirenmek, istememek, inat etmek, sinirlenmek.
9672 terakki göstermekgeliştiğini, ilerlediğini ortaya koymak. Örn: “Hususi surette aldığı şan derslerinde büyük terakkiler göstermiş.” -H. Taner.
9673 teraziye vurmakiyice tartarak düşünmek.
9674 terbiyeli maymun gibiçok saygılı, çekingen, itaatkâr.
9675 terbiyesini bozmakterbiyesizlik etmek.
9676 tercüman olmakbaşkasının düşüncesini ve duygusunu bildirmek, dile getirmek, anlatmak.
9677 tereciye tere satmakbirine çok iyi bildiği bir şeyi öğretmeye kalkmak. Örn: “Edebiyat dünyamız tereciye tere satmaya kalkışan sahte şöhretlere, üçkâğıtçılara kısa bir zaman için katlanıyor.” -B. Necatigil.
9678 tereyağı gibiçok yumuşak (elma, armut).
9679 tereyağından kıl çeker gibi1) her türlü mecburiyetten, mükellefiyetten ve sorumluluktan kolayca sıyrılarak. Örn: Tereyağından kıl çeker gibi bu belalı işten sıyrıldı. 2) bir işi kolayca yaparak, becerikli bir biçimde. Örn: “Mehmetlerin askerde dev yapılı kamyonları tereyağından k
9680 terini soğutmakterinin kurumasını bekleyerek dinlenmek.
9681 ters anlamakyanlış yorumlamak, doğru anlam vermemek. Örn: “Hegel'in bu sözünü ters anlamamak gerek.” -N. Hikmet.
9682 ters pers olmak1) yüzükoyun düşmek 2) mec. fena hâlde bozulmak.
9683 ters tarafından kalkmaksol tarafından kalkmak. Örn: “Hacı Ömer'in o gün ters tarafından kalktığına artık şüphe yoktu.” -R. N. Güntekin.
9684 ters ters bakmakdüşmanca ve öfkeli bir biçimde bakmak. Örn: “Nöbetçi, ustanın anasına ters ters baktı.” -N. Hikmet.
9685 ters yüz çevirmekters yüzüne çevirmek.
9686 ters yüz dönmekters yüzüne dönmek.
9687 ters yüz etmek1) bir süre kullanılmış olan giysilerin içini dışına çevirmek 2) mec. değiştirmek. Örn: “Erkeklik, yiğitlik kavramının ters yüz edilmesi irdelenmedi.” -A. Ağaoğlu. 3) mec. işleri bozmak 4) mec. şüpheli duruma sokmak. Örn: “Yalan, hakikati ters yüz eder.
9688 ters yüz geri dönmekgittiği bir yerden istediğini elde edemeden dönmek. Örn: “Bugün hava çok sıcak, başka bir zamana bıraksak olmaz mı? -Olur ya, neden olmasın deyip köyün arka tarafından ters yüz geri döndük.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
9689 ters yüzü geri dönmekgerisin geriye gitmek. Örn: “İçeriye bir adım atmaya cesaret edememiş, koşarak ters yüzü geri dönmüştüm.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
9690 ters yüzüne çevirmekgeri döndürmek. Örn: “Yanına uşak filan almaz. Müracaat edenleri ters yüzüne çevirir.” -Ö. Seyfettin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir