Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
1321 akım derken bokum demek kaba sözünü yerli yerince söyleyememek.
1322 akıntıya (akıntıya karşı) kürek çekmekolmayacak bir iş uğrunda boşuna çabalamak. Örn: “Böyle akıntıya kürek çektiğine çok acıdım doğrusu.” -N. Hikmet.
1323 akıntıya kapılmak1) bir akıntının etki alanına girmek, akıntı ile birlikte sürüklenmek. Örn: “Aralarından biri akıntıya kapıldığı zaman ötekiler var kuvvetleriyle dayanarak onu geri çekiyorlardı.” -R. N. Güntekin. 2) mec. etki altında kalarak bir topluluğun davranışına k
1324 akıp gitmekçabuk geçmek. Örn: “Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.” -Atatürk.
1325 akideyi bozmak (akidesi bozulmak)doğru bilinen bir inanış veya gidişten ayrılmak.
1326 akim kalmaksonuca ulaşamamak, başarı sağlayamamak.
1327 akis uyandırmakbir konu üzerinde düşünülmesine, tartışılmasına yol açmak, ilgi veya tepki yaratmak.
1328 akla (akıllara) durgunluk vermekhayranlık uyandırmak. Örn: “Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin akıllara durgunluk veren bir fetihle Osmanlı mülkü hâline getirdiği İstanbul dünyanın en güzel, en harikulade şehridir.” -B. Akyavaş.
1329 akla fenalık vermekçok şaşırtmak, çıldırtmak, zıvanadan çıkarmak. Örn: “Aman ya Rabbi, akla fenalık verecek hadiseler bundan sonra başladı.” -R. H. Karay.
1330 akla gelmekhatırlamak.
1331 akla gelmemek1) hatırlanamamak 2) olabileceğini düşünmemek.
1332 akla hayale gelmemekinanılmamak. Örn: “En akla hayale gelmeyen şeylere dikkat eder, bunları derler toplar ve umumi büyük neticeler çıkarır.” -N. Hikmet.
1333 akla karayı seçmekbir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak. Örn: “Ben kendi hesabıma bir parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim.” -B. R. Eyuboğlu.
1334 akla sığar gibiaklın kabul edebileceği bir biçimde, makul. Örn: Söyledikleriniz akla sığar gibi değil.
1335 akla sığmamakinanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek. Örn: “Ismarlama bir hükümdar soyu bulmak ve yaratmak pek akla sığacak bir yol görünmüyordu.” -H. C. Yalçın.
1336 aklı (bir şeye) takılmakzihni bir şeyle sürekli olarak uğraşmak. Örn: “Aklı bir şeye takılmış gibiydi komiserin, konuşuyor boyuna.” -N. Hikmet.
1337 aklı almamak1) biri bir şeyi anlayamamak, kavrayamamak 2) bir şeyin olabileceğine inanmamak 3) uygun bulmamak. Örn: Çocuğun bu geç saatte evden izinsiz çıkıp gitmesini aklım almıyor.
1338 aklı başına gelmek1) davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak. Örn: “O zaman her şey düzelir, erkeğin de aklı başına gelir.” -P. Safa. 2) ayılmak, kendine gelmek. Örn: “Bir hastalık hâli olduğu anlaşılan bu ilk sersemlikten sonra yavaş yavaş aklı başına gel
1339 aklı başında olmamakiyi düşünebilir durumda olmamak.
1340 aklı başından gitmekçok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak. Örn: “El âlemin çocuklarının tek evladını paraladıklarını düşündükçe aklı başından gidiyordu.” -E. Şafak.
1341 aklı başka yerde olmakbaşka şeyler düşünmek. Örn: “Affet Kâmuran, aklım başka yerdeydi.” -R. N. Güntekin.
1342 aklı bir (beş) karış yukarıda (havada) olmakdeğişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.
1343 aklı bir yerde olmakbir iş yaparken başka bir şey düşünmek. Örn: “Aklı hep evde, Gülsüm'deydi.” -Ö. Seyfettin.
1344 aklı bokuna karışmak kaba korkudan şaşırıp ne yapacağını bilememek.
1345 aklı çıkmaksonucun kötü olacağını düşünerek korkuya kapılmak. Örn: Para harcayacak diye aklı çıkıyor.
1346 aklı dağılmakdüşünceyi belli bir konu, sorun üzerinde toplayamamak.
1347 aklı durmakdüşünemez bir duruma gelmek, şaşırmak.
1348 aklı ermek1) anlayabilmek. Örn: “Bir sihirbaz inceliği ile başlayan iş, bir hamal kabalığı ile bitirilmeli ki neticeye aklı ersin.” -N. F. Kısakürek. 2) akılca olgunlaşmak. Örn: “Aklı her şeye eriyor, eli her işe yatıyor.” -A. İlhan.
1349 aklı fikri bir şeyde olmakdüşüncesini bir konuda yoğunlaştırmak. Örn: “Aklı fikri bostanda olduğu için bunlardan nasıl ayrılacağını tekrarlıyordu.” -O. C. Kaygılı.
1350 aklı gitmek1) şaşırmak, korkmak 2) çok beğenmek, bayılmak. Örn: “Leman'ın aklı gitti bu anda sinemaya.” -N. Hikmet.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir