Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
2281 beyni sulanmakdüzgün düşünemez olmak, bunamak. Örn: “Beyni sulanan bu ayyaş, iğrenç mahluku onlara anlatmakta ne fayda olabilirdi.” -M. Yesari.
2282 beyninde şimşekler çakmak1) çok üzülmek, sarsılmak 2) zihninde birden bir düşünce doğmak.
2283 beyninden vurulmuşa dönmekbeklenmedik bir durum karşısında olağanüstü bir üzüntü ve şaşkınlığa uğramak. Örn: “Bu satırları okuyunca Mustafa beyninden vurulmuşa döndü.” -E. Bener.
2284 beynine girmekherhangi bir konuda birisini yönlendirmek, ikna etmek.
2285 beynine vurmakiçki etkisiyle ne yaptığını bilemez duruma gelmek.
2286 beynini kemirmekrahatsızlık vermek, huzurunu kaçırmak. Örn: “İşte birkaç zamandır beynini kemiren şüphe. Örn: Ben deli miyim?” -H. R. Gürpınar.
2287 bez bağlamak1) bebeklere altlarını kirletmesinler diye bez koymak 2) dileğin yerine gelmesi ümidiyle yatıra bir parça çaput veya eski kumaş parçası bağlamak.
2288 bezginlik getirmekusanmak, bıkmak.
2289 bezini yıkamak1) bebeklerin altına bağlanan bezi temizlemek 2) mec. çok emek sarf etmek. Örn: Ben senin az mı bezini yıkadım.
2290 bıçak altına yatmakameliyat olmak.
2291 bıçak atmak1) bir hedefe bıçak fırlatmak 2) bıçaklamak 3) ameliyat etmek.
2292 bıçak bıçağa gelmekbıçakla birbirine saldıracak kadar zorlu kavga etmek.
2293 bıçak çekmeküzerindeki bıçağı birden eline alarak birine saplamaya hazırlanmak. Örn: “Köy delikanlılarının bıçak çekmeye elleri bile değmedi.” -M. Ş. Esendal.
2294 bıçak gibiince, keskin.
2295 bıçak gibi kesilmeksöz, konuşma, sohbet birden bitmek, duruvermek. Örn: “Bu tatlı sohbetin arasında kapı çalındı, lakırtıları bıçak gibi kesildi.” -H. E. Adıvar.
2296 bıçak gibi kesmek1) çok keskin olmak 2) birdenbire ve tamamen ortadan kaldırmak.
2297 bıçak gibi saplanmaksancı, ağrı birden ve güçlü olarak gelmek.
2298 bıçak kemiğe dayanmakçekilen sıkıntı artık katlanılamayacak bir duruma gelmek. Örn: “Bıçak kemiğe dayandı mı başkaldırır, canını sakınmaz, hakkını ister.” -A. Ağaoğlu.
2299 bıçak silmekbir işi bitirmek.
2300 bıçak suyu kesiyor“çok körleşmiş” anlamında kullanılan bir söz.
2301 bıçak vurmak1) bıçakla kesmek 2) bıçaklamak.
2302 bıkkınlık gelmekbıkmak, usanmak, bunalmak. Örn: “Zaman olur, en yakın arkadaşından bile bıkkınlık gelir insana.” -K. Korcan.
2303 bıkkınlık vermekbir şeyi sürekli tekrarlayarak karşısındakini usandırmak.
2304 bıldırcın gibikısa boylu, dolgunca, alımlı (kadın).
2305 bırak Allah’ını seversenbir kimse veya nesnenin değersizliğini belirtmek için kullanılan bir söz.
2306 bırak kivarsay ki. Örn: “Filan hekim, dediler, geldi baktı, anlamadı / Bırak ki anlasalar var mı çare hiç, ne gezer” -M. A. Ersoy.
2307 bıyığı (bıyıkları) terlemekbıyığı yeni yeni çıkmaya başlamak. Örn: “Çocukları ve bıyıkları terlemeye yüz tutmuşları selamlıktan çağırdılar.” -R. H. Karay.
2308 bıyığını balta kesmez olmakkimseden korkusu olmamak.
2309 bıyığını silmekbir işi olmuş bitmiş sayarak onunla uğraşmaktan vazgeçmek.
2310 bıyık altından gülmekbirinin durumuna belli etmemeye çalışarak gülümsemek. Örn: “Sanki yarım ağız söylediğimi anlamış gibi bıyık altından gülerek şöyle bir süzüyor beni.” -A. Ümit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir