Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
2641 buluttan nem kapmaken küçük bir şeyden alınmak, çok alıngan olmak. Örn: “Biraz gariptir ki buluttan nem kapan o zamanki sansür bu cinayetler ve tesadüflerden ahkâm çıkararak hafiyelik etmezdi.” -A. Ş. Hisar. “İhtiyatlı ol, bunlar tilkidir, rüzgârdan nem kapar elden kaçırma
2642 buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demekbirçok şeyin, iyilerini seçip önceden beğenmeyip bıraktıklarını da sonradan almak.
2643 bunda bir iş vargizli veya bilinmeyen bir yönü olan olay veya durum için kullanılan bir söz.
2644 bundan iyisi can sağlığı“bundan daha iyisi olamaz” anlamında kullanılan bir söz.
2645 burnu (bile) kanamamak1) zarar görmemek, yarasız beresiz olmak 2) tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. Örn: “Burunları bile kanamadan ganimete kavuşacaklardı.” -F. F. Tülbentçi.
2646 burnu büyümekkibirlenmek, büyüklenmek. Örn: “Yalnız onun mu burnu büyüdü? Burnu büyüyen büyüyene!” -N. Hikmet.
2647 burnu çenesine değmekçok yaşlanmak. Örn: “Bu kez gelen, burnu çenesine değmiş bir acuzeydi.” -İ. O. Anar.
2648 burnu Kafdağı’na çıkmak (varmak)kibirlenmek, şımarmak, burnu büyümek. Örn: “Nikâh ettirir ettirmez kadının burnu Kafdağı'na çıkmış.” -S. M. Alus.
2649 burnu Kafdağı’nda (olmak)çok kibirli (olmak). Örn: “Çeltikçiler, o burunları Kafdağı'nda çeltikçiler çarşıya düşmüşler, önlerine gelene dert yanıyorlar.” -Y. Kemal.
2650 burnu kırılmakbüyüklenemez duruma gelmek.
2651 burnu sızlamakduygulanmak. Örn: “Orada zaman zaman sebepsiz yere burnu sızlardı insanın.” -M. Mungan.
2652 burnu sürtülmeksıkıntı çektikten sonra daha önce beğenmediği bir durumu kabul etmek, gururundan vazgeçmek.
2653 burnu yere düşse almazkendini beğenmiş, kibirli.
2654 burnuna karıncalar dolmakölmek. Örn: “Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun!” -A. Dino.
2655 burnuna koymakaldırış etmek, göz önünde tutmak, değer vermek, kale almak. Örn: “Oğlan mahalle arkadaşlarıyla samimi idi. Kızsa ne anasını ne babasını ne de kardeşlerini burnuna kor, bu mahalle ve bu mahalleliden nefret ederdi.” -O. Kemal.
2656 burnunda tütmekçok özlemek. Örn: “Benim Nazlılarım, Gülizarlarım hatta Ethemlerim burnumda tütmeye başladı.” -O. C. Kaygılı.
2657 burnundan (fitil fitil) gelmekelde ettiği güzel şey, sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. Örn: “Sabahki o tatlı eğlentiler şimdi fitil fitil burnumdan gelmeye başladığı için bugün buralara geldiğime bin kere pişman oluyordum.” -O. C. Kaygılı.
2658 burnundan düşen bin parça olmakçok asık suratlı olmak.
2659 burnundan gelmekiyi niyetle girişilen bir işten beklenen sonuç alınamadığından dolayı sıkıntı içinde olmak.
2660 burnundan getirmekyaptığına pişman etmek. Örn: “Hele onu bir elime geçireyim, görürsün, burnundan getireceğim.” -H. Topuz.
2661 burnundan kıl aldırmamakkendisine söz söyletmemek, çok huysuz olmak.
2662 burnundan solumakçok öfkelenmiş olmak. Örn: “İnliyor, göz süzüyor, burnundan soluyarak konuşuyordu.” -M. Ş. Esendal.
2663 burnunu çekmek1) sümüğünü çekmek. Örn: “Madam, küçük bir çocuk gibi burnunu çekerek eliyle içerideki odayı gösteriyor.” -A. Ümit. 2) mec. umduğunu bulamamak, amacına ulaşamamak.
2664 burnunu kırmakbirini güç durumda bırakarak büyüklenmesini veya direnişini yok etmek.
2665 burnunu sıksan canı çıkacakçok zayıf ve güçsüz kimseler için kullanılan bir söz. Örn: “Nerdee iş nerede. Bizimkinin ağzını bıçak açmıyor. Burnunu tutsan canı çıkacak.” -O. Kemal.
2666 burnunu sürtmeksıkıntı çektikten sonra daha önce beğenmediği bir durumu kabul etmek, gururundan vazgeçmek. Örn: “Hadisat şimdi burnunu da sürtmüş olduğundan ilk karısına karşı iyi davranıyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
2667 burnunun dibine sokulmakçok yaklaşmak, iyice yaklaşmak.
2668 burnunun dikine (doğrusuna) gitmeköğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak. Örn: “Soruların yanıtlarını buldum mu ne gezer ama nedense aptal kafam burnunun dikine gitmeyi sürdürdü.” -A. Ümit.
2669 burnunun direği kırılmak (düşmek)çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak.
2670 burnunun direği sızlamakmaddi veya manevi çok acı duymak, çok üzülmek. Örn: “Burnunun direği sızlaya sızlaya evini özlemektedir.” -R. N. Güntekin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir