Hadislerde Esma-ül Hüsna - XML


IDOkunuşuTürkçe Anlamı
1el-Adl Adil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan
2el-Bâkî Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî
3el-Bâsıt Dilediğine rızkı bol veren
4ed-Dârr Zarar veren şeyleri yaratan âsileri cezalandıran
5el-Kâbıd, Dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden
6el-Hâfıd Şan, şeref ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran
7el-Mâcid Çok şerefli, çok itibarlı olan
8el-Mâni’ İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden
9el-Mu’ızz İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan
10el-Muhsî İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan
11el-Mukaddim Önce olan, öne alan
12el-Muğnî İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi
13el-Mu’îd Ölümlerinden sonra da tekrar diriltecek ve hayatlarını iade edecek olan
14el-Muksıt Hak ve adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden adaletle alan demektir
15el-Mübdi’ Varlıkları ilk defa yaratan
16el-Mümît Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan
17el-Müteahhır Sonraya bırakan
18el-Müzill Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan
19en-Nâfi’ Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan
20er-Raşîd Her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren
21es-Sabûr Çok sabırlı
22el-Vâcid Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten
23el-Ahad Bir, tek, yegâne
24el-Bârr İyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli
25el-Burhân Delil sahibi, kullarına delil gösteren, varlığına her şey delalet eden
26el-Cemîl Zatı, isim, sıfat, söz, fiil ve hükümleri iyi, güzel,iyilik ve ihsan sahibi
27ed-Dâim Ölümsüz, varlığı sürekli olan, bâkî ve dâim
28el-Ebed Ölümsüz, varlığı sürekli, bâkî ve dâim
29el-Fâtır Yaratan, îcat eden, yoktan var eden
30el-Hâfız Koruyup gözeten

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir