Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
5371Bir zaman gençti yaşım, aşk ile hoştu başımHicaz BuselikSâdettin KaynakŞarkıDüyek_bir_zaman_gencti_yasim,_ask_ile_hostu_basim.pdf
5372Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdirHicaz BuselikDede EfendiBesteRemel (Ağır)_Bulbul_gibi_feryad_u_figanim_seheridir.pdf
5373Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensinHicaz BuselikDede EfendiBesteLenk Fahte_cana_beni_askinla_ferzane_eden_sensin.pdf
5374Nice yıllar geldi geçti, hiç görmedi aşkım baharHicaz BuselikSâdettin KaynakŞarkıAksakTarık Işıtmannice_yillar_geldi_gecti.pdf
5375Ödemiş bağlarında gözlerim yollarındaHicaz(Suzinak)Neveser KökdeşZeybekAksak_odemis_baglarinda_gozlerim_yollarinda.pdf
5376Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendimHicazaşiranNecmi PişkinŞarkıYürük Semai_afveyle_gunahim_ne_olur_ey_suh-pesendim.pdf
5377Andım yine ol bezmi mestânelik elverdiHicazaşiranH. Sadettin ArelDurakDurak EvferiŞemseddîn Sivâsîandim_yine_ol_bezmi_mestanelik_elverdi.pdf
5378Aşüfte-dil'iz dâm-ı hevâ meskenimizdirHicazaşiranZekâî DedeYürük SemaiYürük Semai_asufte-dil'iz_dam-i_heva_meskenimizdir.pdf
5379Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamuHicazaşiran_İlahiDüyekNiyâzî-i Mısrîbir_sehre_eristi_yolum_dort_yani.pdf
5380Gönlümü vîran eden a'dâyı dilşâd eylemeHicazaşiranZekâî DedeBesteÇenber_gonlumu_viran_eden_a'dayi_dilsad_eyleme.pdf
5381Heme nîm mest-i keştem kadeh-i diger meded künHicazaşiranZekâî DedeAğır SemaiAksak Semai_heme_nim_mest-i_kestem_kadeh-i_diger_meded_kun.pdf
5382Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdirHicazaşiranZekâî DedeBesteFer_zulfun_ki_benim_sunbul-i_bag-i_hevesimdir.pdf
5383Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibiHicaziırakM. İsmail Hakkı BeyBesteDevr-i Kebir_nus_eden_sahba-yi_la'lin_cus_eder_mi_meyler_gibi.pdf
5384Senin hâl-i izârından nişan anberde kalmıştırHicaziırakM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak SemaiEnderûnî Vâsıfsenin_hal-i_izarindan_nisan_anberde_kalmistir.pdf
5385Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın seninHicaziırakNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)BesteÇenber (Ağır)_soyle_ey_suh-i_felek-mesreb_nedir_adin_senin.pdf
5386Söyletme beni cânım efendim kederim varHicaziırakM. İsmail Hakkı BeyYürük SemaiYürük SemaiLeylâ Sazsoyletme_beni_canim_efendim_kederim_var(1).pdf
5387Cânân mı gönül derdime dermân olacaktırHicazirumiO. Nûri ÖzpekelŞarkıTürk AksağıÜmit Gürelmancanan_mi_gonul_derdime_derman_olacaktir(1).pdf
5388Önüme bir cebel düştüHicaziuşşak_NefesBektaşi RaksıPîr Sultan Abdalonume_bir_cebel_dustu.pdf
5389Acılar dikense sevgi bir güldürHicazkarAmir AteşŞarkıSofyanAli Coşkunacilar_dikense_sevgi_bir_guldur.pdf
5390Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşırHicazkarHacı Arif BeyŞarkıAksak_acil_ey_gonce-i_sad-berg_yarasir.pdf
5391Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksenHicazkarAlâeddin ŞensoyŞarkıDüyekSâlih Korkmazaglatip_kustureceksen_boynumu_buktureceksen.pdf
5392Ah eden kimdir bu saat kuytudaHicazkarAkın ÖzkanŞarkıAğır AksakF. Nafiz Çamlıbelah_eden_kimdir_bu_saat_kuytuda(1).pdf
5393Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerinHicazkarBekir Efendi(Kurrenâyî)ŞarkıSengin Semai_nerusenoldugonlumcunkugordugozlerimpdf1459793724.pdf
5394Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmediHicazkarHacı Arif BeyŞarkıAğır Aksak_ah_u_efganim_cefacu_yare_hic_kar_etmedi.pdf
5395Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesiHicazkarSelânik'li Ahmet Ef.ŞarkıAğır Aksak_akibet_gitti_elimden_gonlumun_bir_tanesi.pdf
5396Aklıma düştün bir tânemHicazkarYaşar BedükŞarkıDüyekYaşar Bedükaklima_dustun_birtanem.pdf
5397Akmaz oldu artık gönül çeşmesiHicazkarErdal YalçınŞarkıDüyekCumâli Karataşakmaz_oldu_artik_gonul_cesmesi.pdf
5398Akşam olur güneş gider şimdi buradanHicazkarNikoğos AğaŞarkıAksakAbdülhamit Ziyâeddin Pş.aksam_olur_gunes_gider_simdi_buradan.pdf
5399Akşamın gölgesi inerken suyaHicazkarİsmâil ÖtenkayaŞarkıDüyekHâdiye Öztoksoyaksamin_golgesi_inerken_suya.pdf
5400Akşamın renginde dağlar morardıHicazkarFâruk ŞâhinŞarkıDüyekMustafa Birinciaksamin_renginde_daglar_morardi.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir