Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
12631Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerdeNevakürdiZekâî DedeBesteLenk Fahte_acildi_sahn-i_gulsen_ceng_u_ceganelerde.pdf
12632Cânâ yine ol nây-ı nevâ-gûyi işittimNevakürdiNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)BesteDevr-i Kebir_cana_yine_ol_nay-i_neva-guyi_isittim.pdf
12633Doldur getir ol bâdeyi sâkî bizden sunsunNevakürdiNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)Yürük SemaiYürük Semai_doldur_getir_ol_badeyi_saki_bizden_sunsun.pdf
12634Gül yüzün gülşende cânâ gösterirken gül güleNevakürdiZekâî DedeAğır SemaiAksak Semai_gul_yuzun_gulsende_cana_gosterirken_gul_gule(1).pdf
12635Hey hey diye hânendeler ettikce terâneNevakürdiZekâî DedeYürük SemaiYürük Semai_hey_hey_diye_hanendeler_ettikce_terane.pdf
12636Kesildi tâb ü tüvânım mecâlim kalmadı sabraNevakürdiNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)Ağır SemaiAksak Semai_kesildi_tab_u_tuvanim_mecalim_kalmadi_sabra.pdf
12637Tanbur inler nây-ı nevâ-gûyi görünceNevakürdiNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)BesteHafif_tanbur_inler_nay-i_neva-guyi_gorunce.pdf
12638Tûr-i Sînâ'dır vücûdüm sûret-i Mûsâ benemNevakürdi_DurakDurak Evferi_tur-i_sina'dir_vucudum_suret-i_musa_benem.pdf
12639Yâre dedim "tâb-ı mülden gül-gül olmuşsun yine"NevakürdiZekâî DedeBesteDevr-i Revan_yare_dedim_tab-i_mulden.pdf
12640Geçti o gülünç aşk u heves ey dil-i şeydaNevakürdiArtaki CandanŞarkıSengin SemaiMustafa Raşit Beygectioguluncaskuheveseydiliseydapdf1485029792.pdf
12641Gönül kuşu gibi yüksek uçarsınNevedaSarkis NurluyanŞarkıSofyanDertligonulkusugibiyuksekucarsinpdf1485030913.pdf
12642Erdi nevrûzu baharınNevruzNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)ŞarkıAğır Düyek_erdinevruzubaharinpdf1463422432.pdf
12643Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydiNevruzM. İsmail Hakkı BeyŞarkıYürük SemaiHüseyin Avni Beyesmerligi_yildiz_dolu_bir_yaz_gecesiydi.pdf
12644Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapanNevruzM. İsmail Hakkı BeyKarDevr-i RevanNeş'et Beyey_dehasi_kudret-i_azmiyle.pdf
12645Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmazNevruzM. İsmail Hakkı BeyYürük SemaiYürük Semai_feryadimiz_ol_yare_de_agyare_de_kalmaz.pdf
12646İşte geldi nevrûz baharNevruzNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)ŞarkıAksak_istegeldinevruzbaharpdf1463422511.pdf
12647Neş'e buldum hâlet-i sevdâ-fezâ-yı nağmedenNevruzİ. Hümâyi ElçioğluŞarkıAksak_nesebuldumhaletisevdafezayinagmedenpdf1463422550.pdf
12648Söz yoktur ol sîmîn-ten'eNevruzM. İsmail Hakkı BeyŞarkıCurcuna_soz_yoktur_ol_simin-ten'e.pdf
12649Yâreler açmaktadır her bir nigâhın cânımaNevruzM. İsmail Hakkı BeyBesteHafif_yareler_acmaktadir_her_bir_nigahin_canima.pdf
12650Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmekNevruzM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAksak_zevkim_bu_idi_zevk_ile_eyyami_gecirmek(1).pdf
12651Can sevdi ey dilber seniNevruzİ. Hümâyi ElçioğluŞarkıRaks Aksağı_cansevdieydilbersenipdf1463422398.pdf
12652Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehirNevruzNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)ŞarkıAğır Aksak_faslinevruzukusadeettustadisehirpdf1463422475.pdf
12653Nevruz-i bahar erdi nahl-i gül gonce dökerNevruzNeyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)BesteDevr-i Kebir_nevruz-i_bahar_erdi_nahl-i_gul_gonce_doker.pdf
12654Safâlar vaktidir mîrim efendim gel safâ eyleNevruzM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak Semai_safalar_vaktidir_mirim_efendim_gel_safa_eyle.pdf
12655Gideceksen aşkını alda öyle gitNihavendEngin ÇırŞarkıDüyekŞükrü Yetimoğlugideceksenaskinialdaoylegitpdf1452592163.pdf
12656Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlıNihavendAlâeddin YavaşcaFanteziSofyanH. Oral Şenacelem_var_guzelim_aylar_yillar_pek_hizli.pdf
12657Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadınıNihavendİ. Hakkı FencioğluŞarkıAğır AksakM. Nafiz Irmakaci_duysam_diyerek_askin_ilahi_tadini(1).pdf
12658Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'imNihavendM. İsmail Hakkı BeyBesteFahte_aciyaydi_bana_bir_kerrecik_ol_gonce-fem'im.pdf
12659Acıyla geçti günlerin sana ışık çok yakınNihavendYaşar ÖncanŞarkıCurcunaYaşar Öncanaciyla_gecti_gunlerin_sana_isik_cok_yakin.pdf
12660Açılan gül gibisin pembe beyaz sevdiceğimNihavendM. Şen SancakoğluŞarkıAksakM. Şen Sancakoğluacilan_gul_gibisin_pembe_beyaz_sevdicegim.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir