Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
15331Ey serv-i kadd-i nevresteNühüftAli Dede (Ser Nâyi)ŞarkıAksak_ey_serv-i_kadd-i_nevreste.pdf
15332Ey serv-i nâz-ı nevresimNühüftDede EfendiŞarkıAğır Düyek_ey_serv-i_naz-i_nevresim.pdf
15333Ey şeh-i nâzım sana dil bendedirNühüft_ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)ŞarkıAksak_ey_seh-i_nazim_sana_dil_bendedir.pdf
15334Ey şeh-i pür-lem'a-i mihr-i cihanNühüftRif'at BeyŞarkıAğır Aksak_ey_seh-i_pur-lem'a-i_mihr-i_cihan.pdf
15335Gözüm yolda kaldıNühüftFethi KaramahmudoğluŞarkıDüyekYalçın Benlicangozum_yolda_kaldi.pdf
15336Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-lebNühüftKemânî Rızâ EfendiŞarkıDüyek_gulsen-i_hubanda_ol_gul-i_ter_gonce-leb.pdf
15337Halk içre bir âyineyimNühüftAli Şîrüganî (Dede)DurakDurak EvferiNiyâzî-i Mısrîhalk_icre_bir_ayineyim_herkes_bakar_bir_an_gorur.pdf
15338Kasdı o şuhun yine âzâre miNühüftDede EfendiŞarkıYürük Semai_kasdi_o_suhun_yine_azare_mi.pdf
15339Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdırNühüftDellalzâdeAğır SemaiAğır Sengin Semai_kimlerle_meyan-beste-i_agus-i_meramdir.pdf
15340Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilirNühüftItrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)Ağır SemaiAksak SemaiHanîf (17.yy)mecbur-i_aski_oldugumu_her_goren_bilir.pdf
15341Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bûNühüftEbû-Bekir AğaBesteDarbeyn_mest_etti_beni_musk_od'u_bir_kakul-i_hos-bu.pdf
15342Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdırNühüftAhenî ÇelebiBesteDevr-i Kebir_mevsim-i_gul_fasl-i_bulbul_nev-bahar_eyyamidir(1).pdf
15343O şûh olursa bana mihribân murâdımcaNühüftEbû-Bekir AğaBesteZencir_o_suh_olursa_bana_mihriban_muradimca.pdf
15344Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilirNühüftTab'î Mustafa Ef.BesteDevr-i Kebir_ol_seh-i_husnun_dila_raz-i_nihanin_kim_bilir.pdf
15345Sad devlet ile niyyet-i teşrîf o dem ittinNühüftEbû-Bekir AğaYürük SemaiYürük Semai_sad_devlet_ile_niyyet-i_tesrif_o_dem_ittin.pdf
15346Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendimNühüftCüneyt KosalİlahiSofyanSefer Dal (Muhibbî)sensin_hakk'in_habibi_muhammed'sin_efendim.pdf
15347Seyr edip aks-i ruhun câm-ı safâ-memlûdaNühüftEbû-Bekir AğaAğır SemaiAksak Semai_seyr_edip_aks-i_ruhun_cam-i_safa-memluda.pdf
15348Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemenNühüftEbû-Bekir AğaYürük SemaiYürük Semai_sitab-i_bad-i_saba_su-be-su_cemen-be-cemen.pdf
15349Tâ kim hattın ey meh-cebînim yüze çıktıNühüftSeyyid Mehmet NuhBesteDarb-ı Fetih_ta_kim_hattin_ey_meh-cebinim_yuze_cikti.pdf
15350Tâli'-i şâh-ı cihandan âfitâbNühüftLâtif EfendiŞarkıAğır Aksak_tali'-i_sah-i_cihandan_afitab.pdf
15351Teng oldu cihan âh-ı dil-i pür-şererimdenNühüftAhenî ÇelebiYürük SemaiYürük Semai_teng_oldu_cihan_ah-i_dil-i_pur-sererimden.pdf
15352Yüzündür âyet-i sun'-i ilâhi yâ ResûlallahNühüftAhmet Şâhin (Neyzen)TevşihEvsatRızâ Efendi(Neccarzâde)yuzundur_ayet-i_sun'-i_ilahi_ya_resulallah.pdf
15353Aceb ey şîveli yârimNühüftNûman AğaŞarkıAğır Aksak_aceb_ey_siveli_yarim.pdf
15354Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ileNühüftHâşim BeyŞarkıAğır Aksak_daim_ol_baht-i_humayun_fal_ile.pdf
15355Gonce-i nev-hîzveş açılmak istersen eğerNühüftTanbûri Osman BeyŞarkıAğır Aksak_gonce-i_nev-hizves_acilmak_istersen_eger.pdf
15356Gücenmiş bana dilbazımNühüftTodorakiŞarkıAksak_gucenmis_bana_dilbazim.pdf
15357Nühüft Ayin-i ŞerifiNühüftEyyûbi Hüseyin DedeAyinDevr-i Revan-nuhuftayinipdf1587290751.pdf
15358Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestemPençgahAbdülkâdir-i MerâgiAğır SemaiAksak SemaiHâfız-ı Şîrâzîbi-tu_nefesi_hos_nezedem_hos_ne_nisestem.pdf
15359Biz fedâi milletiz merd oğlu merd TürklerizPençgahSuphi EzgiMehterSofyanTevfik Fikretbiz_fedai_milletiz_merd_oglu_merd_turkleriz.pdf
15360Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ ResûlallahPençgahAli Şîrüganî (Dede)TevşihEvsatSüleyman Nahîfî Efendibu_gulsende_hezar-i_bi_nevayim_ya_resulallah.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir