Gümrük Terimleri Sözlüğü - XML
Gümrük terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1açık bölgeGümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe denetlenen bölge. a. bk. açık liman
2açık değişme bölgesiKendi kökenli mallarıyle ilgili tecim ilişkilerinin tümünde ya da bir bölüğünde, gümrük vergisi ile öteki engelleri birbirine karşı kaldırmış olan iki ya da daha çok gümrük ülkesinin oluşturduğu grup. (Bu grupta olmayan ülkelerden gelecek mallara, grupta olan her bir ülkenin kendi ulusal bildirmeliği uygulanır) a. bk. gümrük birliği
3açık limanGümrük sınırı dışında sayılan ve belli ölçülerde gümrükçe denetlenen liman.
4ağırlık ilkesiGümrük bildirmeliğinde, mal ağırlığının vergiye temel alınması. (Bu nitelikteki bildirmeliğe ölçü bildirmeliği de denir).
5akçalı bildirmelikbk. akçalı vergi.
6akçalı vergiDevlete gelir sağlamak amacıyla konulan gümrük vergisi
7aktarmaGümrüğün deneti altında, yabancı bir ülkeden getirilen malları, getiren taşıttan bir deniz taşıtına koyarak yabancı ya da ulusal limana gönderme.
8aktarma bildirgesiAktarma eşyasına ilişkin gümrük işlemleri için kullanılan özel bildirge, a. bk. bildirge
9aktarma gümrük işlemleriAktarma yönteminde uygulanan gümrük işlemleri.
10alt başlıkGümrük bildirmeliklerinde, bir numaraya giren malların, o numara altında bağlı tutulduğu ikinci bir bölümleme.
11ambarbk. gümrük ambarı
12ana çıkar iyesiBir ödünü geri çekmek ya da değiştirmek isteyen GATT üyesi bir ülke satağında (pazarında), görüşmelerden önceki belli bir dönemde, o ödünün başta kendisi ile görüşülmüş olduğu ülke ve osatağa baş satıcı ülkeden sonra gelen paycı GATT üyesi ülke.
13antlaşmali bildirmelikVergi oranları, uluslararası antlaşmalarla belli edilmiş olan malları kapsayan bildirmelik. (Bu bildirmelik tek yanlı olarak değiştirilememekle özerk olanlardan ayrılır.) a. bk. en çok kayrılan ulus bildirmeliği.
14ara korunacakGümrük vergisi ödenmemiş malların konulduğu yer. (Bunlar gümrüklerce, ya da gümrüğün izni ve onun denetimi altında özel ya da tüzel kişilerce işletilir. Mallar buralarda belli sürelerde kalır ve kaplarının sağlamlaştırılması, değiştirilmesi ya da harmanlama, kalburlama gibi belli işlemlere bağlı tutulabilir.) a. bk. genel arakorunacak, özel arakorunacak, saymaca arakorunacak.
15arı ağırlıkMalın tüm sarmalaçları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığı.
16arı olmayan ağırlıkMalın, tüm iç dış sarmalaçları, kırılıp bozulmaması için bunların içine konulan başka koruma ve sarma maddeleri ile birlikte olan ağırlığı.
17avrupa topluluklarıAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu için kullanılan ad.
18ayrımcıGümrük vergilerinde ya da bildirmelik dışı önlemlerde, mallar ya da ülkeler yönünden eşitlik gözetilmemesi.
19ayrımcı giriş kısıntılarıÜlkeler ya da yurda sokulacak mallar arasında ayrım doğuracak biçimde uygulanan giriş sınırlaması.
20ayrımcı gümrüklerKimi ülkelerden gelecek malları, öteki ülkelerden geleceklere göre daha elverişli ya da daha elverişsiz duruma getirme amacıyla konan gümrük vergileri.
21ayrımlı işlemMal giriş ve çıkışlarında, özellikle bildirmelik dışı önlemler yönünden, mallara ya da satıcı ülkelere yapılan ayrı işlem.
22bağışık1. Gümrük bildirmeliğinde sıfır olan vergi oranı. 2. Yurda, kesin olarak ve gümrük vergisi alınmadan sokulan mal.
23bağışıklıkYurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağlı tutmaması, a. bk. gümrük bağışıklığı.
24bağlı malUluslararası antlaşmalarla başka bir ülkeye verilen ödün sonucu, gümrük vergisine bağlanmış olan mal.
25başlık sayısıbk. bildirmelik sayısı
26başsatıcı ülkeGATT üyesi ülke sataklarında (pazarlarında), ödün görüşmelerinden önceki belli bir dönemde, o ödünün başta kendisi ile görüşülmüş bir ülkeye oranla daha büyük pay iyesi olan GATT üyesi ülke. a. bk. ana çıkar iyesi.
27bildirge1. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin yapılması için gerekli olan bilgilerin, ilgililerce gümrüğe verilmesinde kullanılan gümrükçe düzenlenmiş formül. 2. Bu formülle anılan bilgilerin gümrüğe verilmesi.
28bildirilen değerGümrük bildirgesinde, vergi hesaplamasına temel alınmak üzere gösterilen değer.
29bildirimEşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasında, gümrük için gerekli olan bilgileri, ağızdan ya da yazılı olarak bildirme.
30bildirimciYöntemine uygun olarak malı gümrüğe bildiren kişi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir