Excel Formuł - polskie - XML
Excel Formuł - polskie


IDNazwa funkcjiTyp opisUwaga
1MODUŁ.LICZBYFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca wartość absolutną liczby
2NAL.ODSFunkcje finansoweZwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
3NAL.ODS.WYKUPFunkcje finansoweZwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu
4ACOSFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus cosinus liczby
5ACOSHFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby
6ACOTFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus cotangens liczby
7ACOTHFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby
8AGREGUJFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych
9ADRESFunkcje odnośników i odwołańZwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową
10AMORT.NIELINFunkcje finansoweZwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji
11AMORT.LINFunkcje finansoweZwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego
12ORAZFunkcje logiczneZwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA
13ARABSKIEFunkcje matematyczne i trygonometryczneKonwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską
14OBSZARYFunkcje wyszukiwania i odwołańZwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu
15ASCFunkcje tekstoweZmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe)
16ASINFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus sinus liczby
17ASINHFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus sinus hiperboliczny liczby
18ATANFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus tangens liczby
19ATAN2Funkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y
20ATANHFunkcje matematyczne i trygonometryczneZwraca arcus tangens hiperboliczny liczby
21ODCH.ŚREDNIEFunkcje statystyczneZwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej
22ŚREDNIAFunkcje statystyczneZwraca wartość średnią argumentów
23ŚREDNIA.AFunkcje statystyczneZwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych
24ŚREDNIA.JEŻELIFunkcje statystyczneZwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria
25ŚREDNIA.WARUNKÓWFunkcje statystyczneZwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów
26BAT.TEKSTFunkcje tekstoweKonwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht)
27PODSTAWAFunkcje matematyczne i trygonometryczneKonwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie
28BESSEL.IFunkcje inżynierskieZwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x)
29BESSEL.JFunkcje inżynierskieZwraca wartość funkcji Bessela Jn(x)
30BESSEL.KFunkcje inżynierskieZwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir