Excel Formulleri - Türkçe - XML
Excel Formulleri - Türkçe


IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
1MUTLAKMatematik ve trigonometriBir sayının mutlak değerini verir
2GERÇEKFAİZFinansalDönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
3GERÇEKFAİZVFinansalVadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
4ACOSMatematik ve trigonometriBir sayının arkkosinüsünü verir
5ACOSHMatematik ve trigonometriBir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
6ACOTMatematik ve trigonometriBir sayının ark kotanjantını verir
7ACOTHMatematik ve trigonometriBir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
8TOPLAMAMatematik ve trigonometriListede veya veritabanında bir toplam verir
9ADRESArama ve başvuruBir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
10AMORDEGRCFinansalYıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
11AMORLINCFinansalHer mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
12VEMantıksalTüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
13ARAPMatematik ve trigonometriBir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
14ALANSAYArama ve başvuruBaşvurudaki alanların sayısını verir
15ASCMetinKarakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
16ASİNMatematik ve trigonometriBir sayının arksinüsünü verir
17ASİNHMatematik ve trigonometriBir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
18ATANMatematik ve trigonometriBir sayının arktanjantını verir
19ATAN2Matematik ve trigonometrix ve y koordinatlarının arktanjantını verir
20ATANHMatematik ve trigonometriBir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
21ORTSAPİstatistikVeri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
22ORTALAMAİstatistikBağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
23ORTALAMAAİstatistikSayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
24EĞERORTALAMAİstatistikVerilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
25ÇOKEĞERORTALAMAİstatistikBirden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
26BAHTMETİNMetinSayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
27TABANMatematik ve trigonometriBir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
28BESSELIMühendislikDeğiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
29BESSELJMühendislikBessel işlevi Jn(x)'i verir
30BESSELKMühendislikDeğiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir