Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
8611Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdımIsfahanDellalzâdeŞarkıAğır Aksak_seni_ben_gordugum_anda_gonlum_aldirdim.pdf
8612Seni sevdiğim için bunca çektiğim nedirIsfahanMetin EveresŞarkıAksakAbidin Kumbasarseni_sevdigim_icin_bunca_cektigim_nedir.pdf
8613Senin hasretinle şûh-i melek-tenIsfahanNûman AğaŞarkıEvfer (Ağır)_senin_hasretinle_suh-i_melek-ten.pdf
8614Serîr-i şevketin şâhenşeh-i hâkanıdır zâtınIsfahan_MethiyeDevr-i Hindi_serir-i_sevketin_sahenseh-i_hakanidir_zatin.pdf
8615Sevdiğim vaslını gayetle temennî ederimIsfahan_ŞarkıCurcuna_sevdigimvaslinigayetletemenniederiimpdf1512244178.pdf
8616Severim çâresiz ey mâh seniIsfahanHacı Arif BeyŞarkıAksak_severim_caresiz_ey_mah_seni.pdf
8617Sıdk ile âşık olursan yâr sana mefkud değilIsfahanH. Sadettin ArelDurakDurak EvferiAbdullah Efendi (Himmetzâde)sidk_ile_asik_olursan_yar_sana_mefkud_degil.pdf
8618Sırma saçları perîşân ...IsfahanTanbûri Mustafa ÇavuşŞarkıAksak_sirma_saclari_perisan_...pdf
8619Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışızIsfahanNecmi PişkinŞarkıAksakTurgut Çelikson_cicekler_guzde_acmis_biz_bahardir_sanmisiz(2).pdf
8620Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâIsfahanAhmet IrsoyŞarkıDevr-i Hindi_simdi_bildim_ben_seni_ey_bi-vefa.pdf
8621Tecellîde dolu âlemIsfahanH. Sadettin ArelDurakDurak Evferi_tecellide_dolu_alem.pdf
8622Vaz geçmez mi sîne âh ü zârdanIsfahanHacı Arif BeyŞarkıTürk Aksağı_vaz_gecmez_mi_sine_ah_u_zardan.pdf
8623Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemezIsfahanH. Sadettin ArelDurakDurak Evferiİbrâhim Efendi (Kuşadalı)vech-i_yare_dus_olan_alemde_seyran_istemez.pdf
8624Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elindenIsfahanDede EfendiAğır SemaiAğır Aksak Semai_ya_rab_kime_feryad_edeyim_yarin_elinden.pdf
8625Yandım yakıldım ben nar-ı aşkaIsfahanDede EfendiİlahiSofyanSüleyman Efendi (Şeyh)yandim_yakildim_ben_nar-i_aska.pdf
8626Yâre varsın peyk-i nâlem âh ü zârım söylesinIsfahanS. Ziyâ ÖzbekkanBesteMuhammesNâbîyare_varsin_peyk-i_nalem_ah_u_zarim_soylesin.pdf
8627Yine bezm-i çemene lâle-fürûzan geldiIsfahanM. Nûrettin SelçukŞarkıAksakNedîmyinebezm-icemenelale-furuzangeldipdf1591876927.pdf
8628Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yolIsfahanM. Nafiz IrmakŞarkıAksakY. Kemal Beyatlıyokmus_o_hayal_ettigimiz_aleme_yol(1).pdf
8629Zannımca peşmâneye işvekâr olmaktasınIsfahanAmir AteşŞarkıDüyekİ.Hakkı Aydınzannimca_pesmaneye_isvekar_olmaktasin.pdf
8630Kullarında yok sana lâyık metaIsfahanHüseyin Tolan (Hâfız)İlahiMüsemmen_kullarinda_yok_sana_layik_meta.pdf
8631Sakî bu fena âleme sen fasl-ı emelsinIsfahanAhmet UzelŞarkıAksakAhmet Uzelsaki_bu_fena_aleme_sen_fasl-i_emelsin.pdf
8632Isfahan Ayin-i ŞerifiIsfahanZekâi Dede EfendiAyinDevr-i Revan-isfahanayinipdf1587290510.pdf
8633Ne bakarsın a gönül hırs ile yârin yüzüneIsfahanBimen ŞenŞarkıCurcuna-nebakarsingonulhirsileyarinyuzunepdf1460481812.pdf
8634İhtiraz etmez isen bu ahtanIsfahanAfet MısırlıyanŞarkıAğır Aksak-ihtirazetmezisenbuahtanpdf1485032649.pdf
8635Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûrunaIsfahanekAbdullah AğaAğır SemaiAksak SemaiHâtifahuvan_uftade_olmus_dide-i_mahmuruna(1).pdf
8636Bir ben gibi ol âfete üftâde mi varIsfahanekKüçük Mehmet AğaBesteRemelŞâkir Efendi (18.yy)bir_ben_gibi_ol_afete_uftade_mi_var.pdf
8637İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nevIsfahanekNesim Silviya (Haham)BesteEvsat_ihtiyarim_aldi_elden_bir_melek-sima-yi_nev.pdf
8638O hunrîzin elinden ser-te-ser âlem eder feryâdIsfahanekM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak Semai_o_hunrizin_elinden_ser-te-ser_alem_eder_feryad.pdf
8639Ol dem ki geçer tiğ-i belâ çâk-i tenimdenIsfahanekM. İsmail Hakkı BeyYürük SemaiYürük Semai_ol_dem_ki_gecer_tig-i_bela_cak-i_tenimden.pdf
8640Sen bana yâr ol ki gönlümIsfahanekM. İsmail Hakkı BeyBesteÇenber_sen_bana_yar_ol_ki_gonlum_bir_dahi_yar_istemez.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir