Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
11281Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedirMayeHalil EfendiBesteRemel (Ağır)_mihr-i_ruhunda_dane-i_hoy_nakd-i_didedir.pdf
11282Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değilMayeDede EfendiBesteZencir_olmamak_zulfun_esiri_dilbera_mumkun_degil.pdf
11283Püser adın Memiş imişMayeMahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)ŞarkıAğır Aksak Semai_puser_adin_memis_imis.pdf
11284Sanmirem men sen özgesin men özgeMayeAlâeddin YavaşcaŞarkıYürük SemaiRıfkı Melûl Meriçyillarcahepbekleyippdf1557608341.pdf
11285Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimdenMayeDede EfendiŞarkıAğır Aksak SemaiAkif Paşasermest-i_gamim_bade-i_hun-i_cigerimden.pdf
11286Sünbüle karşı açıp perçemin ihsân eyleMayeKazasker Mustafa İzzet Ef.ŞarkıAğır AksakMehmet Akif Paşasunbule_karsi_acip_percemin_ihsan_eyle.pdf
11287Şâh Hüseyn'in firkatine ağlayan gelsin beriMaye_İlahiSofyanFuâdî (Fuad Ef.-Şeyh)sah_huseyn'in_firkatine_aglayan_gelsin_beri.pdf
11288Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdırMayeKazasker Mustafa İzzet Ef.ŞarkıAğır AksakMehmet Akif Paşasebmidirbuyasevad-iah-ipinhanimmidirpdf1588077535.pdf
11289Terketmedi nâz-ı seherî hâr elemindenMayeRif'at BeyŞarkıAksak_terketmedinaziseheriharelemindenpdf1462041091.pdf
11290Yakışmış câme-i zîbâ dokunmuş çeşm-i bülbüldenMaye_ŞarkıDevr-i Hindi_yakismis_came-i_ziba_dokunmus_cesm-i_bulbulden.pdf
11291Yârin bu kadar cevri gelir miydi hayâleMayeZ. Arif AtaerginŞarkıSengin Semai_yarin_bu_kadar_cevri_gelir_miydi_hayale.pdf
11292Yine bend oldu dil bir nev-civâneMayeHalil EfendiŞarkıAksak Semai_yine_bend_oldu_dil_bir_nev-civane.pdf
11293Alev almış benim gönlümMayeCâvit ErsoyAğır SemaiAksak SemaiHanife Uzunalevalmisbenimgonlumpdf1452340019.pdf
11294Sana benden daha sadıkMayeEngin ÇırŞarkıAğır AksakEngin Çırsanabendendahasadikpdf1452686958.pdf
11295Mâye Ayin-i ŞerifiMayeZekâi Dede EfendiAyinDevr-i Revan-mayeayinipdf1587290560.pdf
11296Güldü dilber âşık-ı gam-hârınaMaye(Segah)M. İsmail Hakkı BeyŞarkıMüsemmen_guldu_dilber_asik-i_gam-harina.pdf
11297Gözüm yok şu cihanda pırıldayan tacındaMaye(Uşşak-Segah)Sâdettin KaynakŞarkıDüyek_gozum_yok_su_cihanda_pirildayan_tacinda.pdf
11298A kuzum ettiğin cevr-ü sitemkerMuhayyerÖzcan SönmezŞarkıDüyekEmrah(Erzurum'lu)a_kuzum_ettigin_cevr-u_sitemker.pdf
11299Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafesteMuhayyerKemânî Bülbülî Sâlih Ef.ŞarkıAksak_aceb_bulbul_ey_melek_feryad_eder_mi_kafeste.pdf
11300Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kalMuhayyerSâdettin KaynakŞarkıAksakSâdettin Kaynakada'ya_gel_gidelim_bir_gececik_bizde_kal.pdf
11301Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'iMuhayyerRif'at BeyŞarkıAksak_aglamaktan_dideden_aldi_felek_tab_u_fer'i.pdf
11302Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânınaMuhayyerAli Rif'at ÇağatayTürküSofyan_agyari_alma_yanina_layik_degildir_sanina.pdf
11303Ah bir güzele mi takıldı gönlümMuhayyerM.Sabri AkçagülŞarkıAksakM. Sabri Akçagülah_bir_guzele_mi_takildi_gonlum.pdf
11304Ah felek aldın benim bir tânemiMuhayyerBîmen ŞenŞarkıAksakŞeref Hanım (Kemânî)ahfelekaldinbenimbirtanemipdf1462041177.pdf
11305Aksu önünden Ayşe geçerdiMuhayyerHasan Efendi(Ûdî)ŞarkıAksak_aksu_onunden_ayse_gecerdi.pdf
11306Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüzMuhayyerMehmet Eşref (Hâfız)ŞarkıDevr-i Hindi_alem-i_isrette_mest_olmus.pdf
11307Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ıMuhayyerHüseyin Sebilci(Hâfız)İlahiSofyanMehmet Emin Efendiallah_emrin_tutalim_gel_zikredelim_hakk'i.pdf
11308Anacığım nice olur hali yardan ayrılanınMuhayyerSâdettin KaynakŞarkıRaks AksağıNecdet Rüştü Efeanacigim_nice_olur_hali_yardan_ayrilanin.pdf
11309Ankara'nın Yürük Kızı ellerinde kınasıMuhayyerY. Asım ArsoyŞarkıSofyanY. Asım Arsoyankara'nin_yuruk_kizi_ellerinde_kinasi.pdf
11310Ara sıra bile olsa güneş varkenMuhayyerTurhan TaşanFanteziSofyanŞeydâ Temuçinara_sira_bile_olsa.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir