Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
16831Dönmem kucağına aşkın daha dün geldimSabaAvni AnılŞarkıDüyekİ. Behlül Pektaşdonmem_kucagina_askin_daha_dun_geldim.pdf
16832Düş ben gibi aşka sadâkat ne imiş görSabaŞerif İçliŞarkıTürk AksağıHüseyin Rifat Işıldus_ben_gibi_aska_sadakat_ne_imis_gor.pdf
16833Düştüm onulmaz derdeSabaSâdettin KaynakŞarkıDüyek_dustum_onulmaz_derde.pdf
16834Eflâke çıkarsa yeridir her gece âhımSabaDede EfendiBesteRemel_eflake_cikarsa_yeridir_her_gece_ahim(1).pdf
16835Ehl-i dile evzâ-yı hayat câm-ı safâdırSabaRif'at BeyŞarkıAksak_ehl-i_dile_evza-yi_hayat_cam-i_safadir.pdf
16836Elvedâ gönlümün evi İstanbulSaba_ŞarkıDüyek_elveda_gonlumun_evi_istanbul.pdf
16837Eserken bâd-ı sabâ kokun getirir banaSabaAlâeddin YavaşcaŞarkıDüyekAyten Yavaşcaeserken_bad-i_saba_kokun_getirir_bana.pdf
16838Ey bâd-ı sabâ bağrıma es def-i gam eyleSabaFehmi TokayŞarkıSengin Semai_ey_bad-i_saba_bagrima_es_def-i_gam_eyle.pdf
16839Ey bâd-ı sabâ bûy-i vefâ yok mu nigârdanSabaMetin EveresŞarkıSofyanC. Kerim Kızrakey_bad-i_saba_buy-i_vefa_yok_mu_nigardan.pdf
16840Ey bâd-ı sabâ koş da o cânâna haber verSabaZ. Arif AtaerginŞarkıAksak_ey_bad-i_saba_kos_da_o_canana_haber_ver.pdf
16841Ey bâd-ı sabâ ravza'yla kucaklaş ne olurSabaErdinç ÇelikkolİlahiAksakYâsin Hatipoğluey_bad-i_saba_ravza'yla_kucaklas_ne_olur.pdf
16842Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandırSabaS. Ziyâ ÖzbekkanYürük SemaiYürük SemaiPesendî (Kayseri'li)ey_bad-i_saba_yar_ile_vuslat_ne_zamandir.pdf
16843Ey bâd-ı saba yok mu bana müjde o yardanSabaAlâeddin YavaşcaŞarkıAksakReşad Özpirinççiey_bad-i_saba_yok_mu_bana_mujde_o_yardan.pdf
16844Ey benim devletli sultanım Muhammed MustafaSabaŞâkir Efendi (Hâfız)İlahiDüyekMüctebâey_benim_devletli_sultanim_muhammed_mustafa(2).pdf
16845Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmışSabaÜmit MutluŞarkıDüyekM. Nafiz Irmakey_gonca_neden_gul_yuzunun_rengi_sararmis(1).pdf
16846Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyenSabaTurhan ToperİlahiMüsemmenAbdurrahman Efendiey_huda'dan_lutf_u_ihsan_isteyen(1).pdf
16847Ey mihr-i la-yezalin mehtab-ı müsteniriSabaSefer Dal (Muhibbî)İlahiSofyanH. Sîret Özseverey_mihr-i_la-yezalin_mehtab-i_musteniri.pdf
16848Ey Resûl-i mir'at-i Hak uşşâka mevlîdin sebakSabaRıfat Bey(Sermüezzin)İlahiEvsat_ey_resul-i_mir'at-i_hak_ussaka_mevlidin_sebak.pdf
16849Ey sabâ esme nigârım uykudaSabaNikoğos AğaŞarkıAğır AksakZiyâ Paşa (Vezir)ey_saba_esme_nigarim_uykuda.pdf
16850Falcılara şans tanıma gidersenSabaAlâeddin ŞensoyŞarkıSofyanSamim Cebecifalcilara_sans_tanima_gidersen.pdf
16851Fasl-ı güldür nev-bahar eyyâmıdırSabaŞivelioğlu YorgakiŞarkıAğır Aksak_fasl-i_guldur_nev-bahar_eyyamidir(1).pdf
16852Felek bana neler ettiSaba_KantoSofyan_felek_bana_neler_etti.pdf
16853Firkat-i rûyinle ey gonce-dehenSabaRif'at BeyŞarkıSofyan_firkat-i_ruyinle_ey_gonce-dehen.pdf
16854Firkatinle ey perî hâlim harabSabaRif'at BeyŞarkıAksak_firkatinle_ey_peri_halim_harab.pdf
16855Fitneler gizlemiş mahmûr gözüneSabaZ. Arif AtaerginŞarkıCurcuna_fitneler_gizlemis_mahmur_gozune(1).pdf
16856Garib bülbül neden böyle feryâd edersinSabaKadri ŞençalarŞarkıDüyekKadri Şençalargarib_bulbul_neden_boyle_feryad_edersin.pdf
16857Gecelerin ucunda ararım seniSabaNecdet VarolŞarkıSofyanNecdet Varolgecelerin-ucunda-ararim-senipdf1606996442.pdf
16858Geçti ömrüm bitti rüyaSabaEyüp UyanıkoğluŞarkıCurcunaCeyda Görkgecti_omrum_bitti_ruya.pdf
16859Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardıSabaGültekin ÇekiŞarkıSemaiHayri Mumcugel_gor_ki_hazan_ruhuma_hicranini_sardi(1).pdf
16860Gel güzelim gülistâne güle gelSabaDede EfendiŞarkıAksak_gel_guzelim_gulistane_gule_gel.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir