Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
17101Geldi cânân geldi geçtim kendimdenSababuselikM.Ünal YılmazerŞarkıRaks AksağıM. Ünal Yılmazergeldi_canan_geldi_gectim_kendimden.pdf
17102Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhımSababuselikDede EfendiYürük SemaiYürük SemaiSüleyman Nahîfî Efendigoz_gordu_gonul_sevdi_seni_ey_yuzu_mahim(2).pdf
17103Ne mümkün dîde giryân olmakSababuselikM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak Semai_ne_mumkun_dide_giryan_olmak.pdf
17104O nahl-i bağ-ı letâfet aman aman geliyorSababuselikDede EfendiBesteZencir_o_nahl-i_bag-i_letafet_aman_aman_geliyor.pdf
17105Reng-i ruh-i gülzârı tebâh eyledi bülbülSababuselikDede EfendiAğır SemaiSengin Semai_reng-i_ruh-i_gulzari_tebah_eyledi_bulbul.pdf
17106Sahbâyı doldur sâkıyâ peymâneden peymâneyeSababuselikDede EfendiŞarkıAğır Düyek_sahbayi_doldur_sakiya_peymaneden_peymaneye.pdf
17107Yâ İlâhî gafletim çok haksızım hak sendedirSababuselikAkın ÖzkanİlahiDüyekM. Turan Yararya_ilahi_gafletim_cok_haksizim_hak_sendedir.pdf
17108Yâr ile âteş-mekân olsam da gülşendir banaSababuselikDede EfendiBesteÇenber (Ağır)Enderûnî Vâsıfyar_ile_ates-mekan_olsam_da_gulsendir_bana.pdf
17109Ne olur yâr diye bir gün beni ansan güzelimSababuselikEngin ÇırŞarkıAğır AksakSevinç Atanneoluryardiyebirgunpdf1452686721.pdf
17110Sababuselik Ayin-i ŞerifiSababuselikDede EfendiAyinDüyek-sababuselikayinipdf1587290935.pdf
17111Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olurSabakürdiVeysel DalsaldıİlahiDevr-i HindiAzmi Dedehakk'a_temkin_u_rizada_hamd_eden_mesrur_olur.pdf
17112Aşkınla düştüm ateşeSabazemzemeHacı Arif BeyŞarkıAksak_askinla_dustum_atese.pdf
17113Bak geldi gece uykuya dalmış yine herkesSabazemzemeİzzet Bey(Ûdî-Tanbûrî)ŞarkıAksak_bak_geldi_gece_uykuya_dalmis_yine_herkes.pdf
17114Beni sev cennete sevginle girilsin yenidenSabazemzemeCâvit ErsoyYürük SemaiYürük SemaiM. Turan Yararbenisevcennetesevginlepdf1489607603.pdf
17115Bin yıl sürecek vuslatı bir an gibi geldiSabazemzemeŞentürk DeveciŞarkıAksakYılmaz Karakoyunlubin_yil_surecek_vuslati_bir_an_gibi_geldi.pdf
17116Bir görünce vecde geldim ettim îman aşkınaSabazemzemeHattat Sâlim EfendiŞarkıMüsemmen_birgoruncevecdegeldimettimimanaskinepdf1482058680.pdf
17117Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlimeSabazemzemeÛdî Server BeyŞarkıAksak_bir_kesafet_ariz_oldu_kevkeb-i_ikbalime.pdf
17118Bir tânesin şu âlemde ey güzelSabazemzemeLavtacı HristoŞarkıAğır Aksak_bir_tanesin_su_alemde_ey_guzel.pdf
17119Bu ettiğin düşmez sanaSabazemzeme_ŞarkıTürk Aksağı_bu_ettigin_dusmez_sana.pdf
17120Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsunSabazemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAğır Düyek_cana_nazarin_hal-i_dil-i_cilveger_olsun.pdf
17121Çeşm-i rûhum görmek ister yâ Muhammed rûyiniSabazemzemeSüleyman Erguner (Torun)İlahiDüyekMehmet Emin Efendicesm-i_ruhum_ruhum_gormek_ister.pdf
17122Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdimeSabazemzemeZeki Altun (Hâfız)İlahiMüsemmenA. Ulvi Kurucuderd-mendim_ya_resulallah_deva_ol_derdime.pdf
17123Dün ellerle oynamışsın gülmüşsünSabazemzemeSelâhattin İçliŞarkıCurcunaİlhâmi Karayalçındun_ellerle_oynamissin_gulmussun.pdf
17124Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmişSabazemzemeKüçük Mehmet AğaBesteRemel (Ağır)_ebrusuna_vesme_ruhuna_gaze_mi_cekmis.pdf
17125Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâfSabazemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAksak_etmiyor_bir_turlu_gonlum_gozlerinle_itilaf.pdf
17126Ey beni aşk ateşiyle yandıranSabazemzemeSefer Dal (Muhibbî)İlahiDüyekAbdülehad Nûri (Şeyh)ey_beni_ask_atesiyle_yandiran.pdf
17127Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen âşikârSabazemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAğır Aksak_feyz-i_askdan_behre-mend_olmak_dilersen_asikar.pdf
17128Firâkın sînemi dağlarSabazemzemeMahmut Celâleddin PaşaŞarkıAksak_firakin_sinemi_daglar(1).pdf
17129Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz deSabazemzemeHacı Sâdullah AğaYürük SemaiYürük Semai_gel_sah-i_cihanim_gidelim_gulsene_biz_de.pdf
17130Gittiğin günden beri buraların tadı yokSabazemzemeAli ŞenozanŞarkıDüyek-SofyanEngin Çırgittigin_gunden_beri_buralarin_tadi_yok.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir