Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
19531Menekşe gülümser seni görünceTahirbuselikFethi KaramahmudoğluŞarkıNim SofyanFethi Karamahmudoğlumenekse_gulumser_seni_gorunce.pdf
19532Meyl edip bir gül-izâreTahirbuselikHâfız Abdullah AğaŞarkıAksak_meyl_edip_bir_gul-izare(1).pdf
19533Nâr-ı aşkın yaktı cânım ey perîTahirbuselikM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAğır Aksak_nar-i_askin_yakti_canim_ey_peri.pdf
19534Nazlım ne kadar güzel yüzün varTahirbuselikAhmet IrsoyŞarkıCurcunaHüseyin Fahrettin Dedenazlim_ne_kadar_guzel_yuzun_var.pdf
19535Neler oldu bu dehre yok güler yüz gül çehreTahirbuselikO. Şevki UludağŞarkıAksakO. Şevki Uludağneler_oldu_bu_dehre_yok_guler_yuz_gul_cehre.pdf
19536Nerdesin ey dil sarılmış yârin ağyâr boynunaTahirbuselikH. Fehmi MutelŞarkıCurcuna_nerdesineydilsarilmisyarinagyarboynunapdf1511987677.pdf
19537Niçin bitmez neden bilmem derd ü figânımTahirbuselik_ŞarkıDevr-i Hindi_nicin_bitmez_neden_bilmem_derd_u_figanim.pdf
19538Nigâr-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestânemiz kaldıTahirbuselikM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak Semai_nigar-i_bag-i_husnunde_dil-i_mestanemiz_kaldi.pdf
19539Nîm-nigâha kail olmam yok mudur bir harf atışTahirbuselikZiyâ Bey (Üsküdar'lı)ŞarkıMüsemmen_nim-nigaha_kail_olmam_yok_mudur_bir_harf_atis.pdf
19540Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân ederTahirbuselikAhmet IrsoyŞarkıAksak_nim-nigah-i_cesm-i_mestin_kalbimi_nalan_eder.pdf
19541O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsünTahirbuselikHacı Sâdullah AğaYürük SemaiYürük SemaiEnderûnî Vâsıfo_gul-endam_bir_al_sale_burunsun_yurusun.pdf
19542Pek bozulmuş meh-cemâlin gül-teninTahirbuselikBîmen ŞenŞarkıAğır Aksak_pekbozulmusmehcemalingulteninpdf1511989325.pdf
19543Sabretti bu dil bunca zaman hep seni sevdiTahirbuselikİsmail Özses (Hâfız)Ağır SemaiSengin Semai_sabretti_bu_dil_bunca_zaman_hep_seni_sevdi.pdf
19544Sarılmış tüllere gördüm hayâlinTahirbuselikM. İsmail Hakkı BeyŞarkıCurcuna_sarilmis_tullere_gordum_hayalin.pdf
19545Seni candan severim aşkına kurban olurumTahirbuselikAhmet IrsoyŞarkıAksakMehmet Hafîd Beyseni_candan_severim_askina_kurban_olurum(1).pdf
19546Sevdi gönlüm saklamam bir dilber-i bâlâ-ter'iTahirbuselikKemânî Serkis EfendiŞarkıDevr-i Hindi_sevdigonlumsaklamabirdilberibalapdf1512243896.pdf
19547Sonbaharın zevki hoşturTahirbuselikBîmen ŞenŞarkıTürk AksağıR. Mahmut Ekremsonbaharinzevkihosturpdf1512317711.pdf
19548Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesinTahirbuselikDede EfendiAğır SemaiAğır Aksak Semai_soylen_ol_yare_benim_cesmimi_pur-ab_etmesin.pdf
19549Sûz-i dil arttı visâl-i yâri her dem gözlerimTahirbuselikM. İsmail Hakkı BeyŞarkıMüsemmen_suz-i_dil_artti_visal-i_yari_her_dem_gozlerim.pdf
19550Va'dinde vefâ eyle güzel can senin olsunTahirbuselikİsak VaronŞarkıSengin Semai_vadindevefaeyleguzelcanseninolsunpdf1512319273.pdf
19551Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüşTahirbuselikSâdettin KaynakŞarkıCurcunaHacı Mehmet Emin Zihnîvardim_ki_yurdundan_ayag_goculmus.pdf
19552Yandım sana ey gonce-terTahirbuselikM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAksak_yandim_sana_ey_gonce-ter.pdf
19553Yektâ güherim meclis-i rindan sedefimdirTahirbuselikHacı Fâik BeyAğır SemaiAksak SemaiNabîyekta_guherim_meclis-i_rindan_sedefimdir.pdf
19554Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadınTahirbuselikKanûni Nâzım Bey (âmâ)ŞarkıDevr-i HindiNâzım Bey (Nâbizâde)zevkisevdaduymadinasikperestaolmadinpdf1512400043.pdf
19555Ben bendesiyem bendesiyemTarzıcedidDede EfendiAğır SemaiAksak Semai_ben_bendesiyem_bendesiyem.pdf
19556Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettimTarzıcedidHacı Fâik BeyBesteZencir_cemende_sunbulu_zulf-i_nigare_benzettim.pdf
19557Hâk-i kademin çeşmimize ayni cilâdırTarzıcedidDede EfendiYürük SemaiYürük Semai_hak-i_kademin_cesmimize_ayni_ciladir.pdf
19558İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu demTarzıcedidDede EfendiBesteÇenber_iltifatinla_gonul_sad_oldugu_demdir_bu_dem.pdf
19559Kız niye küstün öyleTarzıcihanFâruk ŞâhinŞarkıDevr-i TekM. Turan Yararkiz_niye_kustun_oyle.pdf
19560Ömür bitmiş gönül küsmüşTarzıcihanFâruk ŞâhinŞarkıAğır DüyekFâruk Şâhinomur_bitmis_gonul_kusmus.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir