Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
3451Cânân beni yâd etmiyorHicazŞevkî BeyŞarkıCurcunaMehmet Hafîd Beycanan_beni_yad_etmiyor.pdf
3452Cânân mı gönül derdime dermân olacaktırHicazHasan EsenŞarkıCurcunaÜmit Gürelmancanan_mi_gonul_derdime_derman_olacaktir.pdf
3453Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir buHicazErol KökerBesteDarbeynAli Rızâ Avni(Tınaz)canan_okuyor_askin_ilahi_sesidir_bu(1).pdf
3454Canda misâfir Tanrıyı hoş tutHicazFâruk ŞâhinİlahiSofyanM. Turan Yararcanda_misafir_tanriyi_hos_tut.pdf
3455Canım dağlar kuzum dağlarHicazHacı Arif BeyŞarkıAksak_canim_daglar_kuzum_daglar.pdf
3456Canım kadar sevdiğimHicazİ. Halil TaşkentÇocuk ŞarkısıSofyanMehmet Cem Yiğitcanim_kadar_sevdigim.pdf
3457Canım sevginle ben dolup taştıkçaHicazSelâhattin SağlamŞarkıAksakHedise Işıtancanim_sevginle_ben_dolup_tastikca.pdf
3458Canımda taşırım taşırım seniHicazFethi KaramahmudoğluŞarkıSofyanŞâhin Çandırcanimda_tasirim_tasirim_seni.pdf
3459Canlar vatanından kopup hicrân ile geldimHicazKâzım Uz (Muâllim)NefesDüyekKen'an Rifâîcanlar_vatanindan_kopup_hicran_ile_geldim.pdf
3460Cefâdan hiç usanmazsınHicazMahmut Celâleddin PaşaŞarkıCurcuna_cefadan_hic_usanmazsin.pdf
3461Cemâlin benziyor ay'a kara kaşların yay'aHicazÛdî Serkis EfendiŞarkıAğır Aksak_cemalinbenziyorayakarakaslarinyayapdf1482268221.pdf
3462Cemâlin nûruna nisbet güneş bir nûr-i bî-ferdirHicazM. İsmail Hakkı BeyTevşihEvsatSezâîcemalin_nuruna_nisbet_gunes_bir_nur-i_bi-ferdir.pdf
3463Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhınHicazTanbûri Ali Ef.ŞarkıSengin Semai_cemiyyet-i_dil_koymadi_mestane_nigahin.pdf
3464Cemreler düşünce gelirim diyeHicazPınar KöksalŞarkıSofyanBerran Yalçıncemrelerdusuncegelirimdiepdf1452369709.pdf
3465Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâlarınHicazKâni KaracaŞarkıDevr-i HindiH. İbrahim Akçamcevr_olur_imkan-i_vuslat_vermeyen_imalarin.pdf
3466Cevr-i hicrin artırır feryâdımıHicazKemânî Bülbülî Sâlih Ef.ŞarkıAğır Aksak_cevr-i_hicrin_artirir_feryadimi.pdf
3467Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldıHicazRâkım ElkutluBesteDüyekSelim Arucevr-i_yare_sabir_buldum_omrum_ahzana_kaldi.pdf
3468Cevrine yok sînede tâb ü tüvânHicazHâfız İbrâhim EfendiŞarkıDevr-i Hindi_cevrine_yok_sinede_tab_u_tuvan.pdf
3469Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlarHicazRif'at BeyŞarkıDüyek_cigerde_nar-i_hasret_acti_daglar.pdf
3470Cihan zülfüne vâ-besteHicazKemânî SebuhŞarkıAksak_cihan_zulfune_va-beste.pdf
3471Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ ResûlallahHicazİsmail Nısfet(Hafız)İlahiDüyekHüseyin Vassaf Beycihana_mahz-i_rahmettir_vucudun_ya_resulallah.pdf
3472Cihanda biricik sevdiğim sensinHicazRefik FersanŞarkıCurcunaO. Seyfi Orhoncihanda_biricik_sevdigim_sensin.pdf
3473Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın senHicazZaharyaAğır SemaiAksak Semai_cihani_husnune_meftun_eden_suh-i_cihansin_sen.pdf
3474Coşar gönlüm coşar gönlümHicazYılmaz YükselŞarkıSemaiYılmaz Yükselcosar_gonlum_cosar_gonlum_kalpten_kalbe_kosar_gonlum.pdf
3475Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyorHicazYılmaz YükselŞarkıAksakG. Fahri Tüzüncagiran_ozlemi_bir_bestede_hicaz_oluyor.pdf
3476Çal sevgili udî yine bir şarkı hicazdanHicazBurhan DurucuŞarkıAksakSerdar Öncülcal_sevgili_udi_yine_bir_sarki_hicazdan.pdf
3477Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalımHicazM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAksakİsmail Safâ Beycaldirip_calgiyi_rakkaseleri_oynatalim.pdf
3478Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir periHicazMustafa SunarŞarkıYürük SemaiMustafa Reşit Beycamlar_altinda_uzatti_dest-i_nazi_bir_peri.pdf
3479Çâre bul artık yeter şu hâlimeHicazKemânî Bülbülî Sâlih Ef.ŞarkıSengin Semai_carebulartikyetersuhalimepdf1482268121.pdf
3480Çâre bulan olmadı bu yâreyeHicazAhmet Râsim BeyŞarkıCurcunaAhmet Râsim Beycare_bulan_olmadi_bu_yareye.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir