Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
19501Dilimde şarkı sazımda telsinTahirbuselikİsmâil DemirkıranŞarkıDüyekMustafa Malkoçdilimde_sarki_sazimda_telsin.pdf
19502Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâreTahirbuselikFehmi TokayŞarkıAksakYılmaz Arasdustu_gonlum_bir_kere_ol_afet-i_dildare.pdf
19503Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandımTahirbuselikHacı Fâik BeyYürük SemaiYürük SemaiHacı Fâik Beydustum_duseli_mihnet-i_dunyaya_usandim.pdf
19504Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidirTahirbuselikCinuçen TanrıkorurŞarkıMüsemmenAbdullah Eşrefoğluey_gonul_bir_derde_dus_kim_anda_derman_gizlidir.pdf
19505Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seniTahirbuselikCemâl Calan (Arap)ŞarkıAğır AksakŞeyh Gâlip Dedefarig_olmam_eylesen_yuzbin_cefa_sevdim_seni.pdf
19506Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâTahirbuselikRahmi BeyŞarkıTürk AksağıRahmi Beygecti_o_gamli_eyyam-i_serma.pdf
19507Geliyor benim edâlı yârimTahirbuselikBîmen ŞenŞarkıAksak_geliyorbenimedaliyarimpdf1485030270.pdf
19508Gezdim dağlar başındaTahirbuselikErol BaşaraŞarkıSofyanÖ. Bedrettin Uşaklıgezdim_daglar_basinda.pdf
19509Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsınTahirbuselikİ. Baha SürelsanŞarkıAksak SemaiHüseyin Rifat Işılgonul_her_gordugun_dildare_birden_muptelasin(1).pdf
19510Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenanTahirbuselikKâzım Uz (Muâllim)ŞarkıAğır AksakYaşar Şâdi Beygormesem_gul_yuzunu_bir_gece_ey_mah-i_cenan.pdf
19511Gösterip çeşm-i siyahın ateşe yaktın beniTahirbuselikMehmet Yürü (Nasib'in)ŞarkıMüsemmen_gosterip_cesm-i_siyahin_atese_yaktin_beni.pdf
19512Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âhTahirbuselikTanbûri İzak Ef.BesteZencir_gul_ruhun_sevkiyle_cesmim_ol_kadar_zar_oldu_ah.pdf
19513Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da bizTahirbuselikFehmi TokayŞarkıDevr-i HindiAdnan Üryânigulle_hem_bezm-i_visaliz_gerci_har_olsak_da_biz(1).pdf
19514Güller açmış bülbül olmuş bî-kararTahirbuselikEthem Ulvi EfendiŞarkıAğır Aksak_guller_acmis_bulbul_olmus_bi-karar(2).pdf
19515Güzel gel meclise tenhâTahirbuselikSultan III.Selim (İlhâmî)ŞarkıEvfer_guzel_gel_meclise_tenha.pdf
19516Güzelim gülşene gel şevk-i bahar âlemidirTahirbuselikSelânik'li Ahmet Ef.ŞarkıAğır Aksak_guzelim_gulsene_gel_sevk-i_bahar_alemidir.pdf
19517Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı baharTahirbuselikM. İsmail Hakkı BeyŞarkıDevr-i Hindi_hacle-i_bi-yare_benzer_sahn-i_gulzar-i_bahar(1).pdf
19518Her subh u mesâ inlese sînemde KemânîmTahirbuselikLem'î AtlıŞarkıSengin Semai_her_subh_u_mesa_inlese_sinemde_kemanim.pdf
19519Heves etti gönül aşk u hevâyaTahirbuselikSelânik'li Ahmet Ef.ŞarkıDüyek_heves_etti_gonul_ask_u_hevaya(1).pdf
19520Hiç muhabbet mi olur yârim fedâkâr olmasaTahirbuselikSelânik'li Ahmet Ef.ŞarkıAksak_hic_muhabbet_mi_olur_yarim_fedakar_olmasa.pdf
19521Hülyâm yine bir gölgeli esrâra bürünsünTahirbuselikRâkım ElkutluŞarkıAksak_hulyam_yine_bir_golgeli_esrara_burunsun.pdf
19522Hüsn-i reftâra bakın şanlı civanım geliyorTahirbuselikSelânik'li Ahmet Ef.ŞarkıAksak Semai_husnureftarabakinsanlicivanimgeliyorpdf1485032566.pdf
19523İlâhî kıl kerem lûtfun beni artık halâs eyleTahirbuselikKanûni Nâzım Bey (âmâ)ŞarkıAksak_ilahikilkeremkutfunbeniartikhalaseylepdf1485032689.pdf
19524İlkbahar olmayınca bürünme ala gönülTahirbuselikSelâhattin PınarŞarkıDüyekVecdi Bingölilkbahar_olmayinca_burunme_ala_gonul.pdf
19525İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olurTahirbuselikLâtif AğaŞarkıDevr-i RevanHalifezâde Tâhir Efendiiyd-i_ekberdir_cemalin_nice_can_kurban_olur.pdf
19526Kaşların yay kirpiğin okTahirbuselikİsmet DanışŞarkıDüyekFuat Uluçkaslarin_yay_kirpigin_ok.pdf
19527Kır kır kadehi bâdeyi dök raksa kıyam etTahirbuselikKarnik GarmiryanŞarkıMüsemmen_kir_kir_kadehi_badeyi_dok_raksa_kiyam_et.pdf
19528Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçmeTahirbuselikZ. Arif AtaerginŞarkıDüyekO. Seyfi Orhonkiz_bir_ince_su_gibi_karsimdan_akip_gecme.pdf
19529Kız göğsüne taktığın o kan kırmızı güllerTahirbuselikSelâhattin PınarŞarkıAksak-CurcunaM. Ömer Karakoyunkiz_gogsune_taktigin_o_kan_kirmizi_guller.pdf
19530Lutfedip bir kerre olsun gel efendim bir geceTahirbuselikSuphi İdrisoğluŞarkıMüsemmenGüler Turanlutfedip_bir_kerre_olsun_gel_efendim_bir_gece.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir